Specializarea ADA

Planuri de învățământ

Specializarea Analiză și Diagnostic în Agricultură |  Domeniul Agronomie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Analize biochimice
Biochemical analysis
7
2 Herbologie
Herbology
7
3 Boli fiziologice la plante
Physiological diseases in plants
7
4 Analize agrochimice
Agrochemical analysis
7
5 Diagnoza agenţilor patogeni ai plantelor  agricole
Pathogens diagnosis in agricultural plants
6
6 Diagnoza dăunătorilor plantelor agricole
Pest diagnosis in agricultural plants
6
7 Specii vătămătoare şi toxice din pajişti
Grassland harmful and toxic species
5
8 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
3
9 Practica specialitate
Practicum
5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
10 Limba străină*
Foreign language*
1 1

* La alegere: engleză sau franceză / to choose between: English and French

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Diagnoza agenţilor patogeni ai plantelor  horticole
Pathogens diagnosis in horticultural plants
7
2 Diagnoza dăunătorilor plantelor horticole
Pest diagnosis in horticultural plants
7
3 Diagnoza agenţilor patogeni ai produselor depozitate
Pathogens diagnosis in stored products
7  
4 Diagnoza dăunătorilor din produsele depozitate
Pest diagnosis in stored products
7  
5 Practică şi cercetare de specialitate *
Specialized practicum and research
30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
6 Analiza calității produselor agricole
Quality analysis of agricultural products
2
Analiza calității produselor horticole
Quality analysis of horticultural products