Specializarea ECB

Planuri de învățământ

Specializarea Evaluarea și Conservarea Biodiversității |  Domeniul Biologie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Biodiversitatea specifică
Specific biodiversity
7
2 Diversitatea genetică și conservarea germoplasmei
Genetic diversity and conservation of germplasm
7
3 Utilizarea GIS în evaluarea si gestionarea biodiversității
Use of GIS in biodiversity assessment and management
7
4 Diversitatea ecosistemică
Ecosystem diversity
6
5 Metode de cercetare si monitorizare a biodiversității
Biodiversity research and monitoring methods
6
6 Elemente de statistică în studiul biodiversității
Elements of statistics in the study of biodiversity
6
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
8 Practică
Practicum
4
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
9 Concepte și principii în agricultura ecologică
Concepts and principles in organic farming
6
10 Sisteme de agricultură
Agriculture systems
11 Invazia biologică
Biological invasion
3
12 Biodiversitatea agroecosistemelor
Biodiversity of agroecosystems
13 Limba străină*
Foreign language*
3 3

* – La alegere: engleză, franceză sau germană / to choose between: English, French or German

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Specii si arii protejate
Species and protected areas
8
2 Evaluarea impactului antropic asupra biodiversităţii
Assessment of anthropogenic impact on biodiversity
8
3 Exploatarea durabilă a resurselor naturale
Sustainable exploitation of natural resources
7
4 Strategii de conservare a biodiversităţii
Biodiversity conservation strategies
7
5 Practică şi cercetare de specialitate
Practice and specialized research
30