Raluca Hlihor

Raluca Hlihor

Date de contact

Nume: HLIHOR
Prenume: RALUCA MARIA
Data naşterii: 27.07.1984
Facultatea: Horticultură
Departament: Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu): Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon: +40 232 407 520
Fax: +40 232 260 650
E-mail: raluca.hlihor@uaiasi.ro

Competențe:

 1. Ingineria și managementul mediului;
 2. Biotehnologii în protecția mediului;
 3. Estimarea și managementul riscului;
 4. Evaluarea impactului de mediu;
 5. Evaluarea ciclului de viață.

Domenii de cercetare:

 1. Decontaminarea unor componente de mediu poluate cu poluanţi persistenţi;
 2. Biosorbţia și bioacumularea metalelor grele şi a poluanţilor organici;
 3. Evaluarea riscului ecologic și asupra sănătății umane indus de prezența poluanților în mediu;
 4. Evaluarea impactului asupra mediului prin analiza ciclului de viaţă al proceselor și produselor;
 5. Dinamica pesticidelor în produse vegetale și riscurile asociate sănătății umane.

Lucrări științifice:

Număr total: 77

Listă selectivă de lucrări științifice
 1. Diaconu M., Pavel L.V., Hlihor R.M., Rosca M., Fertu D.I., Lenz M., Corvini P.X., Gavrilescu M., 2020 – Characterization of heavy metal toxicity in some plants and microorganisms-A preliminary approach for environmental bioremediation. New Biotechnology, 56(5), p. 130-139. (IF = 3,739)
 2. Hlihor R.M., Pogăcean M.O., Rosca M., Cozma P., Gavrilescu M., 2019 – Modelling the behavior of pesticide residues in tomatoes and their associated long-term exposure risks. Journal of Environmental Management, 233, p. 523-529. (IF = 4,865)
 3. Inculet C.S., Mihalache G., Sellitto V.M., Hlihor R.M., Stoleru V., 2019 – The effects of a microorganisms-based commercial product on the morphological, biochemical and yield of tomato plants under two different water regimes. Microorganisms, 7(12), doi: 10.3390/microorganisms7120706. (IF = 4,167).
 4. Vrinceanu N., Hlihor R.M., Simion A.I., Rusu L., Fekete-Kertész I., Barka N., Favier L., 2019 – New evidence of the enhanced elimination of a persistent drug used as a lipid absorption inhibitor by advanced oxidation with UV-A and nanosized catalysts. Catalysts, 9, 761, doi:10.3390/catal9090761. (IF = 3,444).
 5. Hlihor R.M., Rosca M., Tavares T., Gavrilescu M., 2017 – The role of Arthrobacter viscosus in the removal of Pb(II) from aqueous solutions, Water Science & Technology, 76(7-8), p. 1726-1738, DOI: 10.2166/wst.2017.360. (IF=1,247)
 6. Hlihor R.M., Figueiredo H., Tavares T., Gavrilescu M., 2017 – Biosorption potential of dead and living Arthrobacter viscosus biomass in the removal of Cr(VI): Batch and column studies. Process Safety and Environmental Protection, 108, p. 44-56. (IF=3,441)
 7. Sobariu D.L., Tudorache Fertu D.I., Diaconu M., Pavel L.V., Hlihor R.M., Drăgoi E.N., Curteanu S., Lenz M., Corvini P.F.X., Gavrilescu M., 2017 – Rhizobacteria and plant symbiosis in heavy metal uptake and its implications for soil bioremediation. New Biotechnology, 39, p. 125-134. (IF=3,733)
 8. Cozma P., Gavrilescu M., Roșca M., Apostol L. C., Hlihor R.M., Gavrilescu M., 2018 – Evaluation of human health risks associated with pesticide dietary intake – an overview on quantitative uncertainty analysis. Environmental Engineering and Management Journal, 17(9), p. 2263-2274. (IF = 1,186)
 9. Rosca M., Hlihor R.M., Cozma P., Dragoi E.N., Diaconu M., Silva B., Tavares T., Gavrilescu M., 2018 – Comparison of Rhodotorula sp. and Bacillus megaterium in the removal of cadmium ions from liquid effluents. Green Processing and Synthesis, 7, p. 74-88. (IF = 1,128)
 10. Hlihor R.M., Diaconu M., Leon F., Curteanu S., Tavares T., Gavrilescu M., 2015 – Experimental analysis and mathematical prediction of Cd(II) removal by biosorption using support vector machines and genetic algorithms. New Biotechnology, 32, p. 358-368. (IF=3,199)
 11. Pogăcean M.O., Hlihor R.M., Gavrilescu M., 2014 – Monitoring pesticides degradation in apple fruits and potential effects of residues on human health. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 22, p. 171-182. (IF=0,623)
 12. Hlihor R.M., Gavrilescu M., 2009 – Removal of some environmentally relevant heavy metals using low-cost natural sorbents. Environmental Engineering and Management Journal, 8, 353-372.(IF=0,885).

Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 15

Listă selectivă de cărţi şi manuale universitare
 1. Gavrilescu M. (coordonator), Diaconu M., Bulgariu L., Volf I., Catrinescu C., Smaranda C., Cozma P., Hlihor R.M., Ghinea C., Apostol L. C., Comăniță E.D., Roșca M., Vasilică S.I., 2019 – Explorarea și exploatarea abilităților microorganismelor, plantelor și a interacțiunilor dintre acestea pentru bioremedierea mediului, Editura Performantica, Iași, România, ISBN 978-606-685-490-4.
 2. Roșca M., Hlihor R.M., Gavrilescu M., 2019 – Bioremediation of persistent toxic substances – from conventional to new approaches in using microorganisms and plants, In: Microbial Technology for the Welfare of Society, Arora P. K. (Ed.), vol. 17, Springer Singapore, p. 289-312, ISBN 978-981-13-8843-9.
 3. Hlihor R.M., Gavrilescu M. (Ed.), Pogăcean M.O., Gavrilescu M., Cozma P., Simion I.M., Roșca M., 2018 – Modelarea dinamicii pesticidelor în produse vegetale și estimarea riscurilor asupra sănătății umane, Editura Politehnium, Iași, România, ISBN 978-973-621-477-6.
 4. Gavrilescu M., Crețescu I., Măluțan T., Puițel A., Smaranda C., Cozma P., Hlihor R.M., Ghinea C., Simion I.M., Comăniță E.D., Roșca M., Câmpean T., 2018 – Manual de bune practici în eco-inovare și eco-proiectare, Editura Politehnium, Iași, România, ISBN 978-973-621-481-3.
 5. Hlihor R.M., Apostol L.C., Gavrilescu , 2017 – Environmental Bioremediation by Biosorption and Bioaccumulation: Principles and Applications, In: Enhancing Cleanup of Environmental Pollutants, Volume 1: Biological Approaches, Anjum N., Gill S., Tuteja N., (Ed.), Springer Science+Business Media (New York), p. 289-315, ISBN 978-3-319-55425-9.
 6. Smaranda C., Hlihor R.M., Apostol L.C., Bulgariu L., Diaconu M., Fortuna M.E., Gavrilescu M., 2016 – Biosorption and bioaccumulation: Principles and potential applications in bioremediation, In: Biosorption and Bioaccumulation – Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 29-74, ISBN: 978-973-621-457-8.
 7. Hlihor R.M., Apostol L.C., Smaranda C., Simion I.M., Fortuna M.E., Bulgariu L., Diaconu M., Gavrilescu M., 2016 – Target compounds and pollutants, biosorbents and bioaccumulators, In: Biosorption and Bioaccumulation – Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 75-124, ISBN: 978-973-621-457-8.
 8. Bulgariu L., Apostol L.C., Smaranda C., Hlihor R.M., Diaconu M., Gavrilescu M., 2016 – Analytical assays, techniques and instruments, In: Biosorption and Bioaccumulation – Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 125-142, ISBN: 978-973-621-457-8.
 9. Bulgariu L., Hlihor R.M., Diaconu M., Gavrilescu M., 2016 – Biosorption and bioaccumulation of heavy metals, In: Biosorption and Bioaccumulation – Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 125-142, ISBN: 978-973-621-457-8.
 10. Apostol L.C., Smaranda C., Hlihor R.M., Smaranda C., Gavrilescu M., 2016 – Biosorption and bioaccumulation of organic pollutants, In: Biosorption and Bioaccumulation – Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 125-142, ISBN: 978-973-621-457-8.
 11. Cozma P., Hlihor R.M., Apostol L.C., Gavrilescu M., 2016 – Biosystems and bioreactors for biosorption and bioaccumulation, In: Biosorption and Bioaccumulation – Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 245-272, ISBN: 978-973-621-457-8.
 12. Hlihor R.M., Simion I.M., 2016 – Poluarea apei şi solului. Îndrumar de laborator. Editura Ecozone, Iași, România, ISBN 978-606-8625-12-6.

Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 15

Listă selectivă de granturi şi contracte de cercetare
 1. PN-III-P1-1.1-MC-2019-0450, Contract nr. 123/19.08.2019, Biomonitorizarea poluanților din mediu prin prisma testelor de ecotoxicitate, USAMV Iași (05.11.2019-05.12.2019), director
 2. PN-III-P1-1.1-MC-2018-2006, Contract nr. 435/22.10.2018, Stagiu de pregătire privind cuantificarea impacturilor generate de substanțele chimice prezente în plante asupra sănătății umane prin prisma analizei ciclului de viață, USAMV Iași (02.09.2018-03.10.2018), director
 3. PN-III-P1-1.1-MC-2017-2004, Contract nr. 484/18.12.2017, Stagiu de pregătire pentru transferul de cunoaștere și dezvoltarea capacităților privind evaluarea impactului asupra sănătății umane și mediului prin prisma analizei ciclului de viață, USAMV Iași (06.02.2018-08.03.2018), director
 4. PN-III-P2-2.1-PED-2016-1662, Contract no. 10PED/2017, Modelarea dinamicii pesticidelor în produse vegetale şi estimarea riscurilor asupra sănătăţii umane (MODPEST), TUIASI (17.01.2017-30.06.2018), director
 5. POCU/379/6/21/123458, Educaţie antreprenorială inovativă – EducAtiv, USAMV Iași (11.09.2019-10.09.2021), membru
 6. ROSE, Contract AG 281/SG4/NCII/12.12.2019, Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar (PERFORMA), USAMV Iași (2019-2021), expert
 7. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0683, Contract nr. 65/12.07.2017, Explorarea și exploatarea abilităților microorganismelor și plantelor și a interacțiunilor dintre acestea pentru bioremedierea mediului (BIOREMIP), TUIASI (01.08.2017-31.12.2019, membru.
 8. PN-III-P2-2.1-BG-2016-0130, Strategii și soluții pentru eco-proiectarea și eco-inovarea unor procese și produse din materiale reciclabile în contextul economiei circulare (ECOINDE), TUIASI (7.10.2016-01.10.2018), membru
 9. CNFIS-FDI-2018.0418, Modernizarea activității de predare-evaluare din învățământul superior agronomic și respectarea deontologiei și eticii academice, USAMV Iași (01.07.2018- 31.12.2018), membru
 10. CNFIS-FDI-2017, Mecanisme de îmbunătăţire a activităţii didactice și promovarea eticii actului academic în USAMV Iași, (01.07.2017- 31.12.2017), membru
 11. PN-II-ID-PCE-2011-3-0559, Contract nr. 265/2011, Biosorbtia și bioacumularea în bioremedierea compartimentelor de mediu contaminate cu poluanți persistenți (BIOSACC), TUIASI (1.12.2011-4.10.2016), membru

Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:

 1. European Federation of Biotechnology (2020-prezent);
 2. Societatea Română a Horticultorilor (SRH) (2019-prezent);
 3. Asociaţia Amicii Rozelor din România (2019-prezent);
 4. Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe (SETAC Europe) (2017-2018);
 5. The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) (2016);
 6. Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (CBEES) (2016);
 7. Organizația Academică de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabilă (OAIMDD), Iași (2015-prezent);
 8. Federation of European Microbiological Societies (FEMS) (2012-prezent);
 9. Centrul de Cercetare Ingineria Mediului şi Evaluarea Impactului al Organizației Academice de Ingineria Mediului și Dezvoltare Durabilă (2011-prezent).