Select Page

Noutăți administrative

18.11.2021

Achiziţie de servicii pentru organizare de evenimente
(proiect POCU/379/6/21/124388).
 Anunţ de participare
 Caiet de sarcini
 Formulare
 Fişa de date a achiziţiei
» » » Prelungire termen depunere oferte: 02.12.2021, ora 12.00 « « «
—————————————————————————————-
 Raport de anulare a procedurii proprii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

05.11.2021

Servicii organizare activitate grup ţintă – Tabără antreprenorială 5 zile în Regiunea NE (Gura Humorului) – cazare, transport şi masă
(proiect POCU/379/6/21/123458).
 Anunţ atribuire contract

04.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 12.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Specificaţii tehnice

03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de servicii multiplicare/tipărire – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Specificaţii tehnice

03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru derulare vizită de studiu (transport pentru studenţi – poz. #13 din Planul de Achiziţii); activitatea A.IV – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Specificaţii tehnice

03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru derulare vizită de studiu (cazare şi masă pentru studenţi + echipa sub-proiect – poz. #14 din Planul de Achiziţii); activitatea A.IV – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Specificaţii tehnice

03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de mobilier (dulap cu uşi) – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Specificaţii tehnice

03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de Echipament IT şi software (Imprimantă multifuncţională – 1 buc) – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Specificaţii tehnice

01.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru contract de servicii de consultanţă pentru organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu grupul ţintă, design materiale pentru activităţi de consiliere şi dezvoltare personală – anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 10.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Termeni de referinţă

26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Lot 1: Mulaje-piese anatomice (neperisabile). Lot 2: Pachet instrumentar şi consumabile de laborator în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea “Lot 1: Mulaje-piese anatomice (neperisabile). Lot 2: Pachet instrumentar şi consumabile de laborator – ROSE”, după caz.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Termeni şi Condiţii de Livrare – formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate

26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: videoproiector, imprimantă multifuncţională, scaner tip workforce, copiator, ecrane de proiecţie în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului “Termeni şi Condiţii de Livrare”, formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea “Achiziţie de Videoproiector, imprimantă multifuncţională, scaner tip workforce, copiator, ecrane de proiecţie – ROSE”.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Termeni şi Condiţii de Livrare – formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate

26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: tabletă, tabletă grafică, cameră foto, switch cu 24 porturi + rack 19inch/switch, sisteme audio multimedia cu player audio, tablă inteligentă interactivă în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului “Termeni şi Condiţii de Livrare”, formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea “Achiziţie de Tabletă, tabletă grafică, cameră foto, switch cu 24 porturi + rack 19inch/switch, sisteme audio multimedia cu player audio, tablă inteligentă interactivă – ROSE”.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Termeni şi Condiţii de Livrare – formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate

26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: echipamente IT şi software, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului “Termeni şi Condiţii de Livrare”, formular ce trebuie completat de ofertanti si va fi insotita de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea “Achiziţie de Echipamente IT şi software – ROSE”.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
 Invitaţie de participare
 Termeni şi Condiţii de Livrare – formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate

11.10.2021

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a primit un grant de la cu MEN-UMPFE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de consumabile activităţi de instruire, dedicate nevoilor grupului ţintă pentru activităţile B1, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B.4.1, B5.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, e-mail sau fax), se poate realiza până la data de 21.10.2021, ora 12:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de e-mail roxana.lupu@uaiasi.ro.
 Invitaţie de participare
 Termeni şi condiţii
 Anunţ de atribuire
» » » Prelungire termen depunere oferte: 29.10.2021, ora 12:00 « « «

11.10.2021

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a primit un grant de la cu MEN-UMPFE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de bunuri necesare derulării activităţilor A, B2, B3, B4: tabla de perete pentru cretă (4 buc) şi flipchart magnetic (4 buc), conform invitaţei de participare ataşată.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, e-mail sau fax), se poate realiza până la data de 21.10.2021, ora 12:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de e-mail roxana.lupu@uaiasi.ro.
 Invitaţie de participare
 Termeni şi condiţii
 Anunţ de atribuire
» » » Prelungire termen depunere oferte: 29.10.2021, ora 12:00 « « «

24.09.2021

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi are onoarea să vă invite să participaţi la procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cadrul Proiectului POCU/379/6/21/123458 “Educaţie antreprenorială inovativă – EducAtIv” având ca obiect: Servicii organizate activitate grup ţintă – Tabără antreprenorială 5 zile în Regiunea NE (Gura Humorului) – cazare, transport şi masă – 5 zile
 Anunţ de participare
 Formulare

02.07.2021

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi / Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare – a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi – Granturi Competitive (SGCU-SS) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului “Universitatea noastră poate fi şi a ta – UNSAT” şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de 50 Kit-uri de instruire membri grup ţintă necesare derulării activităţilor specifice subproiectului (A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.8, A IV.1, A IV.2) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 14.07.2021, ora 12:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresele de mail andreeamia.merticariu@uaiasi.ro, ralucad@uaiasi.ro.
 Invitaţie de participare 50 kituri (rucsac, tabletă, atlas, usb, rechizite, tricou, şapcă)
 Termeni şi condiţii
 Răspuns solicitare clarificare nr. AP113/07.07.2021
 Anunţ atribuire contract

Prelungire valabilitate depunere oferte: până pe 22 iulie 2021, ora 12.00
Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

01.07.2021

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA PENTRU ŞTIINŢELE VIEŢII “ION IONESCU DE LA BRAD” a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Invăţământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului “ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I” şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 15.07.2021, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
– Invitaţie de participare 60 kituri (rucsac, tabletă, agendă, pix, memory stick) (format PDF, format Word)