0232 407.407 rectorat@iuls.ro

Publishing House

“Ion Ionescu de la Brad” Publishing House

Our Publishing House publishes and publishes and distributes university courses, handbooks, treatises, scientific books, guides, dictionaries, scientific journals from the field of activity of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi.

Publishing Fields

 • Agriculture;
 • Horticulture;
 • Food and Animal Sciences;
 • Veterinary Medicine.

Contact information:

Director: Eng. Isabela Maria SIMION, PhD
Telephone: 0040 232 407.471

Editorial Advisor: Prof. Vasile Vîntu, PhD
Address: 3, Mihail Sadoveanu Alley, 700490, Iaşi
Telephone: 0040 232 218300   fax: 0040 232 260650

E-mail: editura@iuls.ro

Reviewer Team

No.

Name

First Name

Scientific/Teaching Degree

1.

Friedt

Wolfgang

Professor

2.

Jităreanu

Gerard

Professor

3.

Cotea

Valeriu V.

Professor

4.

Vîntu

Vasile

Professor

5.

Cotea

Corneliu

Professor

6.

Munteanu

Neculai

Professor

7.

Văcaru-Opriş

Ioan

Professor

Relevance of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi

“Ion Ionescu de la Brad” Publishing House is located in Iasi at 3, Mihail Sadoveanu Alley and was created since 1998 within the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi, according to the approval given by the Ministry of Culture no. 4509/25.11.1997. It does not have juridical personality or limited activity.

“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi is an open autonomous institution of higher education with juridical personality. It is an European institution in continuous development and modernization, which observes the regulations of the Constitution of Romania and of the education legislation.

The agricultural education from Iaşi has its beginnings in the first half of the XIX-th century, when, during 1842-1848, the first great Romanian agronomist, Ion Ionescu de la Brad teaches the first courses of agriculture at the Mihaileană Academy. As a result of the measures taken by a group of enthusiastic professors, on May 2, 1905 the Senate of the University of Iaşi adopted unanimously (and later, the Ministry of Culture approved) setting up the chairs of Agricultural Chemistry and Technological Chemistry at the Faculty of Sciences. The year of birth of the agricultural university education of Iaşi is 1912, when by the Law of Higher Education, published in the Official Gazette on 27 March, the Section of Agricultural Sciences was set up at the Faculty of Sciences from the University of Iaşi, where eminent professors were like Haralamb Vasiliu, Agricola Cardas, Ioan Burcea, Autonom Georgescu and Ion Constantineanu.

In 1948, by the Order of the 3rd August and the Decision of the Ministry of Education 26237/24 October, in Iaşi was set up the Agronomical Institute with the Faculty of Agro-technique (that became the Faculty of Agriculture). In 1951, the Faculty of Horticulture and the Faculty of Animal Husbandry were created, while in 1961, the Faculty of Veterinary Medicine was created. After numerous changes of the name and the academic organization, since 1990 the old Agronomic Institute is known until today under the name of “Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi and includes the Faculty of Agriculture, Horticulture, Veterinary Medicine and Animal Husbandry.

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi has known in the last 10 years a progressive dynamics, by the development of new specializations within the existing faculties:

 • Faculty of Agriculture (Specializations: Agriculture, Montanology, Economic Engineering in Agriculture, Technology of Processing the Agricultural Products and Biology);
 • Faculty of Horticulture (Specializations: Horticulture, Landscape Science, Environmental Engineering);
 • Faculty of Animal Husbandry (Specializations: Animal Husbandry, Pisciculture and Aquaculture, Engineering and Management in Public Alimentation and Agri-tourism, Food Control and Expertise;
 • Faculty of Veterinary Medicine (Specialization: Veterinary Medicine).
 • The main goal of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi is education and research in the following fields: agriculture, economic engineering, food engineering, biology, horticulture, animal husbandry and veterinary medicine.

The University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi is a member of:

 • AUF (Agence Universitaire de la Francophonie);
 • EUA (European University Association);
 • Founding member of IAESTE Romania (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

The spreading system is developed in its own network (own bookshop).

Published Books
Nr. crt. Titlul cărţii Autorii ISBN
1. Student book of veterinary histology Ivona Popovici 978-973-147-476-2
2. Biologie celulară şi moleculară Silvica Pădureanu 978-973-147-477-9
3. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ /
Agricultural Research – Development Station (.A.R.D.S.) Secuieni – Neamţ
Lorena-Diana Popa, Alexandra-Andreea Buburuz, Maria-Diana Bărcan, Andreea-Sabina Pintilie, Simona-Florina Isticioaia, Andreea Enea, Doru Stanciu, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei, Alexandra Leonte, Oana Mîrzan, Margareta Naie 978-973-147-478-6
4. Approaches to management and care of the neonatal ruminant Alina Anton 978-973-147-479-3
5. Influenţa schimbărilor climatice asupra vectorilor şi bolilor vectoriale Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu 978-973-147-480-9
6. Microbiologie alimentară – manual practic Andra-Cristina Bostănaru-Iliescu,
Mihai Mareş
978-973-147-483-0
7. Îndrumător practic de microbiologie generală Gafencu Andrei-Mihai, Ulea Eugen 978-973-147-484-7
8. Electrotehnică: Îndrumar de laborator Mihai-Marius Băetu 978-973-147-485-4
9. Legumicultură generală. Manual pentru lucrări practice – Volumul I Alexandru Cojocaru, Teodor Stan 978-973-147-487-8
10. Protecţia culturilor de rapiţă de toamnă împotriva bolilor şi dăunătorilor Elena Trotuş, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei 978-973-147-488-5
11. Analiza principalilor parametrii biochimici din lichidele biologice ale organismului animal Andreea Paula Cozma,
Lucia Carmen Trincă
978-973-147-489-2
12. Prin labirintul integrităţii academice: o abordare sistemică şi proactivă Mihai Stanciu 978-973-147-490-8
13. Maşini de recoltat cereale şi plante tehnice Vlad Nicolae Arsenoaia 978-973-147-491-5
14. Tehnologia producţiilor de origine animală Alexandru Usturoi 978-973-147-492-2
15. Prelegeri clinice suine, păsări şi leporide. Îndrumător de lucrări practice Mihaela-Anca Dascălu, Irina-Oana Tanase 978-973-147-493-9
16. Grădina de legume pe strat înălţat. Cercetări peisagistice aplicate Ana-Maria-Roxana Istrate; Vasile Stoleru 978-973-147-494-6
17. Neurologie Veterinară Musteaţă Mihai 978-973-147-495-3
18. Small animal neurology Musteaţă Mihai 978-973-147-496-0
19. Veterinary Histology Ivona Popovici, Carmen Solcan 978-973-147-497-7
20. Animal Reproduction and Veterinary Obstetrics Petru Roşca, Mihai Cenariu 978-973-147-498-4
21. English for horticultural studies. Coursebook Roxana Mihalache 978-973-147-499-1
22. Influenţa schimbărilor climatice asupra vectorilor şi bolilor vectoriale Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu 978-973-147-480-9
23. The influence of climate changes on vectors and vector-borne diseases Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu 978-973-147-481-6
24. L’influence du changement climatique sur les vecteurs et les maladies vectorielles Larisa Ivănescu, Liviu Miron, Gabriela Martinescu, Lavinia Andronic, Cécile Nabet, Luciana Crivei, Ilie Bodale, Smaranda Grigore-Hristodorescu 978-973-147-482-3
25. Ecologie şi protecţia mediului Simeanu Cristina, Doliş Marius Gheorghe 978-973-147-500-4
26. ISTORICUL (DISCIPLINEI) CATEDREI DE FITOTEHNIE
de la înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii Mihăilene (1912), la Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” (2023) din Iaşi
Axinte Mihail, Robu Teodor, Iurac Mihaela, Mogârzan Aglaia, Lungoci Constantin, Puiu Ioan, Ghiţău Carmen Simona, Haraga Lucian 978-973-147-501-1
27. Oncologie veterinară. Caiet de lucrări practice Ozana-Maria Hriţcu 978-973-147-502-8
28. General Veterinary Pharmacology Valentin Năstasă, Robert Capotă 978-973-147-503-5
29. Pratologie şi pratotehnică. Îndrumător de aplicaţii practice Costel Samuil, Vasile Vîntu,
Adrian Ilie Nazare
978-973-147-504-2
30. Biologie animală Liviu Miron, Larisa Ivănescu 978-973-147-505-9
31. Fitotehnie cereale Ioan Puiu, Teodor Robu 978-973-147-506-6
32. Animal biology Liviu Miron, Larisa Ivănescu 978-973-147-507-3
33. Analgezie clinică veterinară Valentin Năstasă, Şerban Zaharia Moroşan 978-973-147-508-0
34. Virusologie generală Şerban Zaharia Moroşan 978-973-147-509-7
35. Virusologie generală – Lucrări practice Şerban Zaharia Moroşan, Andreea Paula Cozma, Anca Mihaela Dascălu 978-973-147-510-3
36. Ficatul, un organ major al organismului: modelul “in vivo” şi câteva aplicaţii ale acestuia în cercetarea biomedicală Şerban Zaharia Moroşan 978-973-147-511-0
37. Materii prime vegetale – îndrumător de laborator Carmen Simona Ghiţău, Teodor Robu 978-973-147-512-7
38. Producerea de sămânţă şi material de plantat Violeta Simioniuc 978-973-147-513-4
39. Controlul şi asigurarea calităţii produselor alimentare de origine vegetală
(note de curs)
Otilia Cristina Murariu 978-973-147-515-8
40. Parazitologie Ivănescu Larisa, Liviu Miron 978-973-147-516-5
No Title Authors ISBN
1. Marketing agroalimentar şi agroturistic – o abordare sustenabilă Mioara Mihăilă 978-973-147-440-3
2. Tehnologia de cultivare a legumelor Carmen-Simona Inculeţ, Vasile Stoleru 978-973-147-441-0
3. Igienă veterinară şi protecţia mediului. Manual practic Corneliu Gaşpar, Luminiţa-Iuliana Ailincăi 978-973-147-442-7
4. Aplicaţii practice în abator şi unităţi de procesare. Manual de lucrări practice, Vol. I Oana-Raluca Rusu, Viorel Cezar Floriştean 978-973-147-443-4
978-973-147-444-1
5. Igienă şi tehnologie alimentară. Laptele şi produsele lactate. Manual practic Viorel Cezar Floriştean, Alina Borş 978-973-147-445-8
6. Personalităţi agronomice. Omagii (Ed. rev. şi adăug.) Mihail Axinte, Stela Axinte, Mihaela Iurac, Teodor Robu, Constantin Lungoci 978-973-147-446-5
7. Viticultură. Lucrări Mihai Mustea 978-973-147-447-2
8. Diagnosticul imagistic şi valoarea terapeutică a tehnicilor chirurgicale utilizate în tratamentul afecţiunilor uterine la căţea şi pisică Mihăilă Iulian 978-973-147-448-9
9. Textbook of practical activities in physiology Geta Pavel, Răzvan Nicolae Malancuş 978-973-147-449-6
10. Manual de practică. Specializarea Peisagistică Elena Liliana Chelariu (coord.) 978-973-147-450-2
11. Manual de practică. Specializarea Ingineria mediului, Vol. I Teodor Stan (coord.) 978-973-147-451-9
978-973-147-452-6
12. Manual de practică. Specializarea Ingineria mediului, Vol. II Teodor Stan (coord.) 978-973-147-451-9
978-973-147-453-3
13. Reproduction and veterinary obstetrics – practical guide Petru Roşca 978-973-147-454-0
14. Lucrări practice de fiziologia plantelor, Vol. II Carmenica Doina Jităreanu, Alina Elena Marta, Mihaela Covaşa 978-973-147-455-7
15. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamt, 1962-2021 „60 de ani de cercetare-dezvoltare”. Volum omagial Elena Trotuş, Lorena Diana Popa, Simona-Florina Isticioaia 978-973-147-456-4
16. Catalogul soiurilor şi speciilor de plante recomandate in centrul Moldovei Elena Trotuş, Andreea Pintilie, Simona-Florina Isticioaia 978-973-147-457-1
17. Evaziunea fiscală în Republica Moldova şi modalităţile de combatere Angela Timus, Gabriela Ignat, Nicu Sargu 978-973-147-458-8
18. Agrotehnica – aplicaţii practice Anca-Elena Calistru, Irina Gabriela Cara 978-973-147-459-5
19. Circulatory System and Nervous System of domestic animals Mihaela-Claudia Spătaru 978-973-147-460-1
20. Apicultură Marius Doliş 978-973-147-461-8
21. Stresul indus de metalele grele asupra plantelor medicinale şi caracterizarea riscurilor pentru sănătatea umană Raluca-Maria Hlihor, Isabela Maria Simion, Laura Hagiu-Zaleschi, Maria Apostol, Mihaela Roşca, Gabriel Daraban 978-973-147-462-5
22. Exploatarea tehnologiilor prietenoase
cu mediul în vederea îndepărtării poluanţilor persistenţi
din apele uzate
Raluca-Maria Hlihor, Isabela Maria Simion, Catalina Filote, Mihaela Roşca, Petronela Cozma, Maria Apostol, Maria Gavrilescu 978-973-147-463-2
23. Microbiologie Florin-Daniel Lipşa, Eugen Ulea 978-973-147-464-9
24. Farmacie veterinară Mariana Grecu 978-973-147-465-6
25. Protecţia culturilor de floarea soarelui împotriva bolilor şi dăunătorilor Elena Trotuş, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei, Roxana Zaharia 978-973-147-466-3
26. Reproducerea animalelor domestice – Ghid practic Petru Roşca 978-973-147-467-0
27. Elemente de geografie viticolă Liliana Rotaru, Cintia Colibaba 978-973-147-468-7
28. Viticultură – tehnologia de cultura a viţei de vie Mihai Mustea 978-973-147-469-4
29. Ambalaje şi design în industria alimentară Petru Marian Cârlescu 978-973-147-470-0
30. Performanţa economică în servicii Dan Bodescu 978-973-147-471-7
31. Actualităţi privind diagnosticul şi tratamentul nefropatiilor la câine şi pisică Paula Maria Paşca, Gheorghe Solcan 978-973-147-472-4
32. Emerging and Re-emerging Infectious Diseases of Animals Aniţă Dragoş Constantin 978-973-147-473-1
33. Ameliorarea plantelor şi Genetică moleculară Iulian Gabur, Dănuţ Petru Simioniuc 978-973-147-474-8
34. Evaluarea calităţii substraturilor alimentare primare Elena Cristina Scutaraşu,
Lucia Carmen Trincă
978-973-147-475-5
No Title Authors ISBN
1. Metode şi tehnici de analiză a calităţii băuturilor Camelia-Elena Luchian, Valeriu V. Cotea, Cristina Scutaraşu, Cintia Colibaba 978-973-147-372-7
2. Animale sălbatice din nordul Carpaţilor Orientali (Vol. I) Dan Lungu 978-973-147-394-9
978-973-147-395-6
3. Bazele managementului Constantin Pascal 978-973-147-396-3
4. Terapeutică veterinară şi medicină de urgenţă Vasile Boghian 978-973-147-397-0
5. Introduction to pathophysiology. General pathophysiology Răzvan Nicolae Mălăncuş 978-973-147-399-4
6. Homeopatia veterinară. Practic în viaţa ta Marie-Noëlle Issautier, Irina Elena Lipovan 978-973-147-400-7
7. Personalităţi agronomice. Omagii Mihail Axinte, Stela Axinte, Mihaela Iurac, Teodor Robu, Constantin Lungoci 978-973-147-401-4
8. Ecologie şi protecţia mediului.
Suport de studiu pentru studenţi (Ed. a II-a, rev.)
Cristina Slabu, Mihaela Covaşă 978-973-147-402-1
9. Procesarea şi controlul calităţii peştelui Păsărin Ion Benone 978-973-147-403-8
10. Topinamburul – De la cultivare la valorificare Simona-Florina Isticioaia, Elena Trotuş, Gheorghe Matei, Nicolae Valentin Vlăduţ, Livia Apostol, Florin Nenciu, Diana-Lorena Popa 978-973-147-405-2
11. Manual de practică. Specializarea Horticultură (Vol. I) Liviu Mihai Irimia (coord.) 978-973-147-406-9
978-973-147-407-6
12. Manual de practică. Specializarea Horticultură (Vol. II) Liviu Mihai Irimia (coord.) 978-973-147-406-9
978-973-147-408-3
13. Imagistica abdomenului la câine şi pisică Vasile Vulpe, Leonardo Meomartino, Robert Cristian Purdoiu, Radu Andrei Baisan, Elena Gavrilaş, Constantin Daraban, Andrei Blăgeanu, Ionela Bejan, Oana Bîrsan 978-973-147-412-0
14. Neurologie veterinară clinică Mihai Musteaţă 978-973-147-413-7
15. Abordarea clinică a pacientului neurologic Mihai Musteaţă, Denis Gabriel Borcea, Raluca Ştefănescu, Andreea Despa 978-973-147-414-4
16. Electrodiagnosticul în medicina veterinară Mihai Musteaţă 978-973-147-415-1
17. Parasitology and clinical lectures by species. Helminthoses – a practical guide Olimpia Iacob 978-973-147-416-8
18. Protecţia culturilor de porumb împotriva bolilor şi dăunătorilor Elena Trotuş, Paula-Lucelia Pintilie, Roxana-Georgiana Amarghioalei 978-973-147-420-5
19. Incursiune în lumea resurselor animale şi alimentare Ivancia Mihaela, Donosă Raluca Elena, Raţu Roxana Nicoleta, Nacu Gherasim, Ciobanu Marius Mihai, Nistor Cătălin Emilian, Radu-Rusu Răzvan Mihail, Fotea Lenuţa, Doliş Marius Gheorghe, Hoha Gabriel Vasile, Brezuleanu Carmen Olguţa, Sîrghea Alina 978-973-147-422-9
20. Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze. Practicum parazitologic (Ed. a III-a, rev. şi adăug.) Olimpia C. Iacob 978-973-147-424-3
21. Anatomie veterinară. Sistemul locomotor Aida Ferat-Postolache, Costică Toader Covaşă, Alexandru Munteanu 978-973-147-425-0
22. Istoricul disciplinei de “Culturi furajere” (Ed. a II-a, rev.) Vîntu Vasile (coord.), Iacob Teodor,
Samuil Costel, Stavarache Mihai
978-973-147-430-4
23. Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare (Facultatea de Zootehnie) la 70 de ani de la înfiinţare. Volum aniversar, 2021 Ioan Mircea Pop (coord.), Constantin Pascal, Mihaela Ivancia, Răzvan Mihail Radu-Rusu, Marius-Giorgi Usturoi, Daniel Simeanu, Benone Păsărin, Paul-Corneliu Boişteanu, Ioan Vacaru-Opriş 978-973-147-432-8
24. Comunicare şi negociere în afaceri Carmen-Olguţa Brezuleanu 978-973-147-436-6
25. Ghid de practică pedagogică Carmen-Olguţa Brezuleanu 978-973-147-437-3
No Title Authors ISBN
1. Utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară – Îndrumător pentru lucrări de laborator Vlad-Nicolae Arsenoaia 978-973-147-307-9
2. Tratat de Agrotehnică Gerard Jităreanu (coord.) 978-973-147-353-6
3. Lucrări practice de fiziologia plantelor, Vol. I Carmen Doina Jităreanu, Alina Elena Marta 978-973-147-355-0
978-973-147-356-7
4. Contabilitate generală Carmen Luiza Costuleanu 978-973-147-357-4
5. Album de vânătoare – Oameni, ape, păduri şi vânătoare din Pârâul Barnar, Broşteni şi Crucea Dan Lungu 978-973-147-358-1
6. Veterinary Anatomy. Practical guide for the Locomotor System Mihaela-Claudia Spătaru,
Costică Toader Covaşă
978-973-147-359-8
7. Molecular biology Aniţă Dragoş Constantin 978-973-147-361-1
8. Sănătate publică veterinară. Îndrumar de zoonoze infecţioase Luanda Oşlobanu, Gheorghe Savuţa 978-973-147-362-8
9. Botanica. Morfologia şi anatomia plantelor Culiţă Sîrbu 978-973-147-363-5
10. Fiziologia perioadei puerperale şi monitorizarea acesteia la vacă (Ediţia a II-a) Nechifor Florin, Roşca Petru 978-973-147-364-2
11. Perspective moderne în fertirigarea legumelor din spaţii protejate Vasile Stoleru (coord.) 978-973-147-365-9
12. Îndrumător de lucrări practice de entomologie Monica Elena Herea, Mihai Tălmaciu 978-973-147-366-6
13. Tehnologii de cultivare a unor plante de câmp pentru zona centrală a Moldovei Elena Trotuş, Oana Mîrzan, Margareta Naie, Alexandra Leonte, Alexandra Andreea Buburuz, Simona Florina Isticioaia, Lorena Diana Popa, Cornelia Lupu, Paula Lucelia Pintilie, Iuliana Daniela Pleşcan 978-973-147-367-3
14. Tehnologii şi materiale neconvenţionale pretabile la protecţia terenurilor irigate Esmeralda Chiorescu 978-973-147-368-0
15. Controlul calităţii alimentelor de origine animală Marius Georgi Usturoi, Alexandru Usturoi 978-973-147-369-7
16. English for life-science professionals (Volume I) Simona Catrinel Avarvarei 978-973-147-370-3
978-973-147-371-0
17. Ghid de bune practici privind identificarea, determinarea, prevenirea şi combaterea buruienilor din culturile de sorg, cânepă şi topinambur în condiţiile din partea vestică a Podişului Central Moldovenesc Elena Trotuş, Roxana Georgiana Amarghioalei, Paula Lucelia Pintilie,
Simona Florina Isticioaia, Gheorghe Matei
978-973-147-374-1
18. Bursa de mărfuri şi de valori. Caiet de lucrări practice Benedicta Drobotă, Elena Leonte, Aurel Chiran 978-973-147-375-8
19. Diagnostic necropsic veterinar Adrian Constantin Stancu,
Aurelian-Sorin Paşca
978-973-147-376-5
20. Păsări sălbatice din nordul Carpaţilor Orientali Dan Lungu 978-973-147-377-2
21. Biotehnologii alimentare industriale şi tradiţionale Constantin Pascal 978-973-147-378-9
22. Aplicaţiile fizioterapiei în afecţiunile aparatului locomotor la carnivorele de companie Mădălina Elena Henea 978-973-147-379-6
23. Construcţia tractoarelor (Ed. a III-a, rev.) Radu Roşca, Dan Cazacu 978-973-147-380-2
24. Ghid al învăţării eficiente (Ed. a III-a, rev.) Mihai Stanciu (coord.), Carmen-Mihaela Creţu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, Elena Seghedin 978-973-147-381-9
25. Legumicultură specială. Manual pentru lucrări practice (Vol. I) Gabriel Ciprian Teliban, Neculai Munteanu, Vasile Stoleru 978-973-147-382-6
978-973-147-383-3
26. Ghid al învăţării eficiente (Ed. a IV-a, rev.) Carmen-Olguţa Brezuleanu (coord.), Mihai M. Stanciu, Alina Sîrghea 978-973-147-384-0
27. Aplicaţii practice în industria cărnii Marius Mihai Ciobanu,
Paul Corneliu Boişteanu
978-973-147-385-7
28. Merceologie alimentară. Îndrumar pentru lucrări practice Gabriela Frunză, Ioan Mircea Pop 978-973-147-386-4
29. Instalaţii şi utilaje din industria alimentară. Îndrumar cu aplicaţii practice Vlad Nicolae Arsenoaia 978-973-147-387-1
30. Bazele agrobiologice ale culturii de fasole mare (Phasoleus coccineus L.) Lorena-Diana Popa, Neculai Munteanu (coordonator), Gabriel-Ciprian Teliban, Vasile Stoleru, Nicolae-Valentin Vlăduţ 978-973-147-388-8
31. Îndrumător de lucrări practice. Semiologie veterinară generală Vasile Vulpe, Radu Andrei Baisan 978-973-147-389-5
32. Ameliorarea plantelor. Manual pentru lucrările practice, Vol. 1 Iulian Gabur, Dănuţ Petru Simioniuc 978-973-147-390-1
978-973-147-391-8
33. Ghid pentru performanţă în sectorul agroalimentar, Vol. 1 Dan Bodescu 978-973-147-392-5
978-973-147-393-2
No Title Authors ISBN
1. Animal Internal Medicine. Digestive system diseases Alina Anton, Gheorghe Solcan 978-973-147-305-5
2. Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – Istoric, generaţii de cercetători şi specialişti, rezultate Elena Trotuş, Cornelia Lupu,
Ion Măzăreanu
978-973-147-306-2
3. Elemente de matematică – Programare liniară şi statistică matematică Ciprian Chiruţă 978-973-147-308-6
4. Îndrumător practic de fitopatologie Andreea-Mihaela Florea, Eugen Ulea 978-973-147-309-3
5. Dirofilariosis in humans and animals – Dirofilarioza la om şi la animale Liviu Miron (coord.) 978-973-147-313-0
6. La dirofilariose chez les humains et les animaux – Dirofilarioza la om şi la animale Liviu Miron (coord.) 978-973-147-314-7
7. Malaria Liviu Miron (coord.) 978-973-147-315-4
8. Le paludisme – Malaria Liviu Miron (coord.) 978-973-147-316-1
9. Producerea şi conservarea furajelor Costel Samuil, Vasile Vîntu, Mihai Stavarache 978-973-147-317-8
10. Utilizarea levurilor selecţionate din flora indigenă în practica vinicolă Nechita Ancuţa 978-973-147-318-5
11. Virusologie Adriana Elena Aniţă 978-973-147-319-2
12. Hepatita E – Epidemiologie şi Diagnostic Adriana Elena Aniţă, Daniela Porea 978-973-147-320-8
13. Pedologie – Îndrumător practic de analize fizice, chimice şi morfologice ale probelor de sol Eugen-Gabriel Teodorescu-Soare,
Daniel Costel Galeş
978-973-147-328-4
14. Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei ornamentale – Îndrumător de lucrări practice Elena Liliana Chelariu, Maria Brînză 978-973-147-329-1
15. Agrotehnica, Vol. I (Ed. a III-a) Gerard Jităreanu 978-973-147-330-7
978-973-147-331-4
16. Veterinary necropsy Mircea Lazăr, Ozana-Maria Hriţcu,
Roxana Lazăr
978-973-147-332-1
17. Ghid practic de utilizare a terapiei homeopate
în cabinetele veterinare – nivel de bază
Marie-Noëlle Issautier, Irina Elena Lipovan 978-973-147-333-8
18. Handbook of Main Zoonotic Disease Identified in 4 EU Countries: Romania, Italy, Croatia and Lithuania Liviu Miron (coord.) 978-973-147-334-5
19. Morfopatologia aparatului respirator la suinele crescute în sistem intensiv Aurelian-Sorin Paşca, Florin-Liviu Rădulescu 978-973-147-335-2
20. Mecanizarea agriculturii în universităţi şi unităţi de cercetare
din zona Moldovei – istoric, realizări, specialişti
Ioan Ţenu (coord.) 978-973-147-336-9
21. Plantele legumicole din grupa verzei. Genetica, ameliorarea şi producerea seminţelor Neculai Munteanu 978-973-147-337-6
22. Morfo-histo-fiziologia normală şi patologică a peştilor dulcicoli Mircea Lazăr 978-973-147-338-3
23. Integritatea fiziologică celulară şi tulburările acesteia Roxana Lazăr, Mircea Lazăr, Paul Corneliu Boişteanu 978-973-147-339-0
24. Ghid al învăţării eficiente Mihai Stanciu (coord.), Carmen Creţu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, Elena Seghedin 978-973-147-340-6
25. Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 5 Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.) 978-973-147-257-7
978-973-147-341-3
26. Producţii animaliere – Îndrumar de lucrări practice Raluca Elena Donosă, Daniel Simeanu 978-973-147-342-0
27. Veterinary respiratory and cardiovascular medicine Luminiţa Diana Hriţcu 978-973-147-343-7
28. Cadastru – noţiuni, termeni, definiţii Mihail Turculeţ, Oprea Radu 978-973-147-344-4
29. Controlul şi expertiza calităţii produselor de morărit şi panificaţie Bogdan-Vlad Avarvarei, Cătălin Emilian Nistor 978-973-147-345-1
30. Tehnici şi analize de laborator în controlul şi expertiza produselor de morărit şi panificaţie Cătălin Emilian Nistor, Bogdan-Vlad Avarvarei, Alexandru Usturoi 978-973-147-346-8
31. Potenţialul viticol al podgoriilor şi evoluţia acestuia în contextual schimbării climatice Liviu Mihai Irimia, Cristian Valeriu Patriche 978-973-147-347-5
32. Corrective effect of milk phosphorus in pathological conditions. Monography V. Tomchuk, V. Gryshchenko, V. Vlizlo, V. Enciu 978-973-147-348-2
33. Veterinary anatomy. Splanchnology of domestic animals Mihaela Claudia Spataru 978-973-147-349-9
34. Antreprenoriatul inovativ în domeniul agroalimentar Brezuleanu Stejărel (coord.), Stanciu Mihai, Brezulenu Carmen Olguţa, Ungureanu George, Moraru Radu, Bodescu Dan, Donosă Dan, Boghiţă Eduard, Viziteu Ştefan, Robu Alexandru Dragoş, Mihalache Roxana, Veleşcu Elena 978-973-147-350-5
35. Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor. Aplicaţii practice Constantin Pascal 978-973-147-351-2
36. Sofroneşti – Todireşti (Vaslui) la 444 de ani. Aspecte istorico – sociale Paraschiva Avram 978-973-147-352-9
37. Biologie moleculară Carmen Solcan 978-973-147-354-3
No Title Authors ISBN
1. Ion Ionescu de la Brad – Sinteze bibliografice la 200 de ani de la naştere Ion Măzăreanu 978-973-147-276-8
2. Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 2 Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.) 978-973-147-257-7
978-973-147-277-5
3. 20 Ans de Parteneriat Européen d’Enseignment-Recherche entre l’USAMV Iaşi – Roumanie et E.P.L.E.F.P.A. Rethel – France (1998-2018) Vasile Vîntu, Teodor Robu, Costel Samuil, Aurel Chiran, Elena Petrea 978-973-147-278-2
4. Oameni şi locuri din Pârâul Barnarului şi Broşteni. Album de vânătoare Dan Lungu 978-973-147-279-9
5. Construcţii agrozootehnice Roxana Dana Bucur 978-973-147-280-5
6. Metode şi tehnnici utilizate în cercetarea agronomică Constantin Leonte, Violeta Simioniuc 978-973-147-282-9
7. Îndrumar pentru seminariile de analiză matematică Emilian Bulgariu 978-973-147-283-6
8. Managementul mediului Radu-Adrian Moraru 978-973-147-284-3
9. Histologie veterinară Carmen Solcan 978-973-147-285-0
10. Practicum de microbiologie alimentară Florin-Daniel Lipşa, Eugen Ulea 978-973-147-286-7
11. Tehnologia şi controlul calităţii cărnii Roxana Lazăr, Carmen Creţu, Paul Corneliu Boişteanu 978-973-147-289-8
12. Teoria şi metodologia curriculumului. Reconceptualizări Mihai M. Stanciu 978-973-147-290-4
13. Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 3 Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.) 978-973-147-257-7
978-973-147-291-1
14. Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 4 Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.) 978-973-147-257-7
978-973-147-292-8
15. Peisagistică teritorială şi urbană. Îndrumar pentru amenajări teritoriale – zone de agrement Mirela Cojocariu 978-973-147-293-5
16. Ghid al învăţării eficiente Mihai M. Stanciu (coord.), Carmen Creţu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, Elena Seghedin 978-973-147-294-2
17. Ecologie şi protecţia mediului. Suport de studiu pentru studenţi Cristina Slabu 978-973-147-295-9
18. Metode de examinare cardiologică la câine şi pisică Radu-Andrei Baisan 978-973-147-296-6
19. Ghid practic pentru laboratorul clinic veterinar Luminiţa Diana Hriţcu 978-973-147-298-0
20. Economie rurală – Sinteze şi aplicaţii Dan Bodescu, Gavril ştefan 978-973-147-299-7
21. Economia creşterii animalelor – Teorie şi practică Aurel Chiran, Elena Leonte 978-973-147-300-0
22. Pathology – Practical book for students in veterinary medicine Aurelian-Sorin Paşca 978-973-147-301-7
23. Fiziologie vegetală – Manual de studiu pentru studenţi Carmen Doina Jităreanu, Alina Elena Marta 978-973-147-302-4
24. Nutriţia şi alimentaţia animalelor Daniel Simeanu 978-973-147-303-1
25. Producţii animaliere Daniel Simeanu, Marius Gheorghe Doliş 978-973-147-304-8
No Title Authors ISBN
1. Introduction to food science: a lexis-based approach, Vol. 1 Roxana Mihalache, Simona Catrinel Avarvarei, Olga Pânzaru 978-973-147-247-8
978-973-147-248-5
2. Instalaţii frigorifice şi de climatizare în industria alimentară Radu Roşca, Ioan Ţenu, Petru Cârlescu, Virgil Vlahidis 978-973-147-249-2
3. Dermatita atopică la câine Hriţcu Ozana-Maria 978-973-147-251-5
4. Clinică medicală pe specii: Endocrinologie, Bolile medicale ale aparatului locomotor, Dermatologie Vasile Boghian 978-973-147-252-2
5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamţ: 1962-2017 – 55 de ani de cercetare-dezvoltare. Volum omagial Elena Trotuş (coord.) 978-973-147-253-9
6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, Neamţ: 1962-2017 Elena Trotuş, Margareta Naie, Simona-Florina Isticioaia 978-973-147-254-6
7. Fitotehnie – Lucrări de laborator Marius Sorin Zaharia, Aglaia Mogârzan, Teodor Robu 978-973-147-255-3
8. Toxicologie veterinară Beşchea-Chiriac Ioan Sorin 978-973-147-256-0
9. Mari botanişti români, Valeriu Zanoschi, Studii botanice, Vol. 1 Luminiţa Nicoleta Paraschiv (ed.) 978-973-147-257-7
978-973-147-258-4
10. Farmacie. Lucrări practice Mariana Grecu, Valentin Năstasă 978-973-147-259-1
11. Managementul şi planificarea proiectelor în agricultură – Îndrumar pentru aplicaţiile practice şi ghid de proiect Brezuleanu Stejărel, Robu Alexandru Dragoş, Viziteu Ştefan 978-973-147-260-7
12. Management în agricultură – Îndrumar pentru aplicaţiile practice şi ghid de proiect Brezuleanu Stejărel, Viziteu Ştefan, Robu Alexandru Dragoş 978-973-147-261-4
13. Diagnosticul imagistic al afecţiunilor gastrointestinale la câine Răzvan Nicolae Mălăncuş 978-973-147-262-1
14. Managementul sănătăţii rumegătoarelor în perioada neonatală. Ghid practic Alina Anton, Gheorghe Solcan 978-973-147-263-8
15. Polyodon spathula – creştere şi valorificare Cristina Simeanu, Benone Păsărin 978-973-147-264-5
16. Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere – Îndrumător de lucrări practice Vasile Vîntu, Costel Samuil,
Mihai Stavarache
978-973-147-265-2
17. Geografia turismului şi resurse turistice. Îndrumător de lucrări practice Cristina Simeanu 978-973-147-266-9
18. Dăunătorii plantelor cultivate de la A la Z Mihai Tălmaciu 978-973-147-267-6
19. Construcţii agroturistice Leonte Corneliu 978-973-147-268-3
20. Burse de mărfuri şi de valori Aurel Chiran, Elena Leonte,
Andy-Felix Jităreanu
978-973-147-269-0
21. Nutriţie animală – Îndrumător de lucrări practice Cristina Gabriela Radu-Rusu, Ioan Mircea Pop, Daniel Simeanu 978-973-147-270-6
22. Tehnologia arborilor şi arbuştilor ornamentali (Vol. 2) Roberto Renato Bernardis 978-973-147-237-9
978-973-147-271-3
23. Elemente de igienă alimentară, Vol. II Doina Leonte, Corneliu Leonte 978-973-147-086-3
978-973-147-272-0
24. Lupul (Ed. a II-a) Dan Lungu 978-973-147-273-7
25. Oameni şi vânătoare din Pârâul Barnarului şi Neagra Broştenilor, Album de vânătoare (Ed. a II-a) Dan Lungu 978-973 147-274-4
26. Microbiologia produselor alimentare Florin Daniel Lipşa, Eugen Ulea 978-973-147-275-1
No Title Authors ISBN
1. Elemente de patologie în diagnosticul şi terapia distociilor la vacă Florin Nechifor, Dan Drugociu, Petru Roşca, Ştefan Ciornei 978-973-147-210-2
2. Producţii animaliere Daniel Simeanu 978-973-147-212-6
3. Omagiu Academicianului Valeriu D. Cotea la 90 de ani Petru Magazin 978-973-147-213-3
4. Sorgul “Cămila vegetală” Simona Florina Pochişcanu, Adina Cătălina Druţu 978-973-147-214-0
5. Evaluarea comportării în exploatare a sistemelor de desecare-drenaj din lunca râului Moldova Oprea Radu 978-973-147-215-7
6. Lucrări practice de anatomie patologică Paşca Aurelian-Sorin 978-973-147-217-1
7. Patologia animalelor exotice şi de agrement Tănase Irina-Oana 978-973-147-218-8
8. Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze
(Ed. a III-a, rev.)
Olimpia Iacob 978-973-147-219-5
9. Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze.
Practicum parazitologic (Ed. a II-a, rev.)
Olimpia Iacob 978-973-147-220-1
10. Didactica specialităţii disciplinelor agronomice Carmen Olguţa Brezuleanu 978-973-147-221-8
11. Proiectarea peisagistică Doina Mira Dascălu 978-973-147-222-5
12. Design peisagistic Doina Mira Dascălu, Mirela Cojocariu 978-973-147-223-2
13. Patologia albinei melifere Stelian Asiminei (coord.), Gheorghe Solcan, Vasile Secaşiu, Mircea Dan Mitroiu, Gheorghe Puchianu, Ştefania Anderco, Elena Işan, Gheorghe Dobre 978-973-147-224-9
14. Lucrări practice de diagnostic necropsic veterinar Mircea Lazăr 978-973-147-225-6
15. Sezonalitatea reproducerii animalelor Runceanu Liviu Gheorghe (coord.), Groza Ioan Ştefan, Şonea M. Alexandru, Zamfirescu Stela, Drugociu Gh. Dan, Roşca Petru, Ciornei Ştefan-Gregore, Runceanu Margareta, Iuga Petru, Drugociu Dana, Nechifor Florin 978-973-147-226-3
16. Management educaţional pentru învăţământul agronomic. Ghid metodologic Carmen Olguţa Brezuleanu 978-973-147-227-0
17. Contabilitate şi analiză economico-financiară Gabriela Ignat 978-973-147-228-7
18. Contabilitate şi gestiune economică Gabriela Ignat 978-973-147-229-4
19. Patologia nutriţională a animalelor domestice Luminiţa Diana Hriţcu 978-973-147-230-0
20. Topografie şi desen tehnic Valeriu Moca, Oprea Radu, Cristian Huţanu 978-973-147-231-7
21. Estimaţiuni rurale – sinteze şi aplicaţii Eduard Boghiţă 978-973-147-232-4
22. Procesarea produselor din acvacultură. Caiet de lucrări practice Fotea Lenuţa 978-973-147-233-1
23. Facultatea de Horticultură – 65 ani de învăţământ superior horticol la Iaşi (1951-2016), Volum aniversar Lucia Draghia, Liliana Rotaru, Elena Liliana Chelariu 978-973-147-234-8
24. Pepiniera dendrologică Tatiana Sandu, Virgil Vlahidis 978-973-147-235-5
25. Medicina internă a animalelor de companie. Ghid practic Mihai Musteaţă, Luminiţa Diana Hriţcu, Gheorghe Solcan 978-973-147-236-2
26. Tehnologia arborilor şi arbuştilor ornamentali (Vol. 1) Roberto Renato Bernardis 978-973-147-237-9
978-973-147-238-6
27. Tehnologia creşterii animalelor Ioan Gîlcă 978-973-147-239-3
28. Zootehnie generală Ioan Gîlcă 978-973-147-240-9
29. Drept agrar Carmen Mariana Diaconu 978-973-147-241-6
29. Ghid de bune practici privind inspecţia şi legislaţia fito-sanitară Carmen Mariana Diaconu 978-973-147-242-3
29. Ghid de bune practici privind politicile agricole Carmen Mariana Diaconu 978-973-147-243-0
32. Explorarea electrofiziologică a sistemului nervos în medicina veterinară Gabriela Dumitriţa Stanciu 978-973-147-244-7
33. Cercetări privind valoarea diagnostică a electrocardiografiei în afecţiunile cardiace la câine Radu Andrei Baisan 978-973-147-245-4
34. Toxicologie şi toxiinfecţii alimentare Andrei Cristian Grădinaru, Gheorghe Solcan, Eleonora Guguianu, Sorin Ioan Beşchea Chiriac 978-973-147-246-1
No Title Authors ISBN
1. Bazele legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Tratat universitar, Ed. I, Vol. 1 Ionel Bondoc 978-973-147-162-4
2. Pajiştea, caracterizare – îmbunătăţire – folosire (Ed. a II-a) Teodor Iacob, Vasile Vîntu, Costel Samuil, Nicolae Dumitrescu 978-973-147-163-1
3. Construcţia tractoarelor (Ed. a II-a) Radu Roşca, Dan Cazacu 978-973-147-164-8
4. Creşterea taurinelor pentru carne – Dezvoltarea producţiei de carne la taurine în zona transfrontalieră (RO-MD-UA) prin hibridare, Vol. 1 Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.) 978-973-147-165-5
978-973-147-166-2
5. Creşterea taurinelor pentru carne – Tehnologii de producere a cărnii de taurine în zona transfrontalieră (RO-MD-UA), Vol. 2 Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.) 978-973-147-165-5
978-973-147-167-9
6. Creşterea taurinelor pentru carne – Piaţa cărnii de taurine din zona transfrontalieră (RO-MD-UA) în corelare cu standardele europene,
Vol. 3
Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.) 978-973-147-165-5
978-973-147-168-6
7. Evaluarea managementului calităţii în formarea profesională continuă. Concepte, metode, instrumente şi aplicaţii practice Corneliu Ouatu, Adrian Zvorişteanu, Ciprian Munteanu, Costel Grojdea, Ana Laura Postolachi 978-973-147-169-3
8. Mediul şi conservarea durabilă a biodiversităţii Mariana Huţanu 978-973-147-170-9
9. Fiziologia perioadei puerperale şi monitorizarea acesteia la vacă Florin Nechifor 978-973-147-171-6
10. Strategii de marketing agrar Aurel Chiran, Elena Gîndu, Andy-Felix Jităreanu 978-973-147-172-3
11. Bazele legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Tratat universitar, Ed. I, Vol. 2 Ionel Bondoc 978-973-147-173-0
978-973-147-174-7
12. Cadastru şi cartea funciară Oprea Radu 978-973-147-175-4
13. Fiziologie medical-veterinară. Lucrări practice (Vol. II) Geta Pavel, Răzvan Nicolae Mălăncuş 978-973-147-176-1
14. Tehnologii de cultivare a unor plante de câmp pentru zona centrală a Moldovei Elena Trotuş, Cornelia Lupu, Adina Cătălina Druţu, Simona Florina Pochişcanu 978-973-147-178-5
15. Posibilităţi de conservare a rasei Mangaliţa prin aplicarea unor biotehnologii de reproducţie Ciornei Ştefan-Gregore 978-973-147-179-2
16. Bacteriologie specială. Îndrumător de lucrări practice Cătălin Carp-Cărare, Eleonora Guguianu, Cristina Rîmbu 978-973-147-180-8
17. Reconstrucţia ecologică a peisajelor Sandu Tatiana 978-973-147-181-5
18. Dicţionar explicativ – Ştiinţele Pământului Florica Morar 978-973-147-182-2
19. Antibiotice utilizate în chirurgia veterinară Mircea Fântânariu 978-973-147-184-6
20. Imunologie şi imunopatologie. Îndreptar de lucrări practice Cristina Horhogea 978-973-147-185-3
21. Tehnici chirurgicale veterinare Mircea Fântânariu 978-973-147-186-0
22. Diagnoza troficităţii pentru agroecosisteme sustenabile Geanina Bireescu, Vincenzo Michele Sellitto, Lazăr Bireescu 978-973-147-187-7
23. Diagnoza biologică a fertilităţii solului Geanina Bireescu 978-973-147-188-4
24. Plante furajere – tehnologii de cultivare Teodor Iacob, Vasile Vîntu, Costel Samuil 978-973-147-189-1
25. Răspunderea penală a funcţionarului public şi uniformizarea dreptului la nivel European. Implicaţii socio-politice Carmen-Mariana Diaconu 978-973-147-190-7
26. Managementul şi planificarea proiectelor Stejărel Brezuleanu 978-973-147-191-4
27. Managementul sistemelor viticole ecologice Lucia Cintia Colibaba, Camelia Elena Luchian, Liliana Rotaru (coord.) 978-973-147-192-1
28. Curs practic. Limba engleză pentru peisagistică Roxana Mihalache 978-973-147-193-8
29. Elemente de mecanica fluidelor şi acţionări hidraulice Radu Roşca 978-973-147-194-5
30. Teoria instruirii şi a evaluării Mihai M. Stanciu 978-973-147-195-2
31. Tratat de creştere a ovinelor şi caprinelor Constantin Pascal 978-973-147-196-9
32. Agrotehnica, Vol. 1 Gerard Jităreanu 978-973-147-197-6
978-973-147-198-3
33. Nutriţie umană Daniel Simeanu 978-973-147-199-0
34. Patologie genitală şi a glandei mamare la animale Dan Drugociu, Dana Simona Drugociu 978-973-147-200-3
35. Boli infecţioase ale animalelor. Îndrumător de lucrări practice Tănase Irina-Oana, Daraban Florentina 978-973-147-201-0
36. Elemente de bază în culturism. Îndrumar practic pentru dezvoltarea armonioasă şi corectă a organismului uman (Vol. 1) Murariu Florin 978-973-147-202-7
978-973-147-203-4
37. Începutul activităţii sportive în rândul studenţilor din învăţământul universitar agronomic Iaşi (Vol. 1) Murariu Florin 978-973-147-204-1
978-973-147-205-8
38. Comunicare şi negociere Carmen Olguţa Brezuleanu 978-973-147-206-5
39. Farmacologia sistemelor de reglare şi control a funcţiilor organismului animal Valentin Năstasă, Mariana Grecu 978-973-147-207-2
40. Drept comercial Carmen-Mariana Diaconu 978-973-147-208-9
41. Agrotehnica zonelor de deal şi munte Costică Ailincăi 978-973-147-209-6
No Title Authors ISBN
1. Ecopedodiversitate Geanina Bireescu, Michele Vincenzo Sellitto, Lazăr Bireescu 978-973-147-137-2
2. Controlul Produselor şi Alimentelor de Origine Animală, Vol. I, Ed. I Ionel Bondoc 978-973-147-138-9
978-973-147-139-6
3. Utilizarea markerilor moleculari pentru identificarea unor surse de germoplasmă de rapiţă (Brassica napus L.) cu rezistenţă genetică la Verticillium sp Burlacu (Arsene) Mădălina-Cristina 978-973-147-140-2
4. Optimizarea tehnologiei de cultură a rapiţei pentru adaptarea la condiţiile de stres biotic şi abiotic din zona central-nordică a Podişului Moldovei Gheorghe Chiriac, Gerard Jităreanu, Lucian Răus 978-973-147-141-9
5. Tehnologia şi igiena procesării cărnii Viorel Cezar Floriştean 978-973-147-142-6
6. Aniversarea a 100 de ani de la naşterea lui Norman Ernest Borlaug Constantin Vasilică (coord.) 978-973-147-143-3
7. Ihtiologie – Sistematica peştilor pe înţelesul tuturor Doina Leonte 978-973-147-144-0
8. Noţiuni privind specificul digestiei la ciprinide Valerica Gîlcă 978-973-147-145-7
9. Pajişti halofile – caracterizare, ameliorare Teodor Iacob, Nicolae Dumitrescu, Vasile Vîntu, Costel Samuil 978-973-147-146-4
10. Obţinerea şi controlul calităţii produselor apicole Şt. Lazăr, O.C. Vornicu 978-973-147-147-1
11. Ameliorarea pajiştilor degradate din zona de silvostepă Nicolae Dumitrescu, Vasile Vîntu, Costel Samuil, Teodor Iacob 978-973-147-148-8
12. Operaţii şi aparate în industria alimentară, Vol. II
Operaţii cu transfer de căldură şi masă
Ioan Ţenu 978-973-147-149-5
13. Aditivi alimentari Viorel-Cezar Floriştean 978-973-147-150-1
14. Creşterea animalelor de fermă Fotea Lenuţa 978-973-147-151-8
15. Curs de Fiziologie. Comunicare, control şi integrare în fiziologie Geta Pavel 978-973-147-152-5
16. Microbiologie generală Cătălin Carp-Carare 978-973-147-153-2
17. Fiziopatologie materno-fetală veterinară Runceanu Liviu, Drugociu Dan, Roşca Petru, Ciornei Ştefan, Nechifor Florin 978-973-147-154-9
18. Manual de instruire Şteofil Creangă, Vasile Ujică, Daniel Simeanu (coord.) 978-973-147-155-6
19. Virusologie. Lucrări practice Aniţă Adriana Elena, Aniţă Dragoş Constantin 978-973-147-157-0
20. Probleme de patologie renală la câine Paşca Aurelian-Sorin 978-973-147-158-7
21. Deutsch-Rumänisches Wörterbuch: Abfallwirtschaft, Umweltschutz, Ökologie Radu-Adrian Moraru 978-973-147-159-4
22. Spirala contabilităţii. Contabilitate generală Gabriela Ignat 978-973-147-160-0
No Title Authors ISBN
1. Tratamente economice pentru stupinele noastre Dan Bodescu 978-973-147-116-7
2. Controlul şi expertiza calităţii legumelor, fructelor şi produselor derivate Liviu Mihai Irimia 978-973-147-117-4
3. Managementul sistemelor legumicole ecologice Vasile Stoleru 978-973-147-118-1
4. Bazele biologice şi tehnice ale producţiei sericicole Şt. Lazăr, O. C. Vornicu 978-973-147-119-8
5. Tehnologii şi metode agrotehnice pentru protecţia şi utilizarea resurselor agroecologice în Câmpia Moldovei Costică Ailincăi, Gerard Jităreanu, Lucian Răus 978-973-147-120-4
6. Tehnologii de cultură şi metode de protecţie a solului Costică Ailincăi, Gerard Jităreanu, Lucian Răus, Denis Ţopa 978-973-147-121-1
7. Impactul unor sisteme minime asupra producţiei şi fertilităţii solului Denis Ţopa, Gerard Jităreanu, Lucian Răus, Costică Ailincai 978-973-147-122-8
8. Construcţia tractoarelor Dan Cazacu, Radu Roşca 978-973-147-124-2
9. Sisteme de lucrare a solului în Câmpia Moldovei – Consideraţii practice şi teoretice Lucian Răus, Gerard Jităreanu, Costică Ailincăi, Denis Ţopa 978-973-147-125-9
10. Elemente de dezvoltare embriofetală normală şi patologică la animale L. Runceanu, D. Drugociu, P. Roşca, Fl. Nechifor, Şt. Ciornei, Antoneta Rusu 978-973-147-126-6
11. Lucrările Simpozionului “Agricultura modernă, dezvoltarea durabilă, protecţia mediului şi a biodiversităţii” Gh. Solcan (coord.) 978-973-147-127-3
12. Pledoarie pentru calitate în formarea profesională a adulţilor. Rele şi bune practici Corneliu Ouatu, Cătălin Bulgariu 978-973-147-128-0
13. Bazele producerii frigului artificial Radu Roşca 978-973-147-129-7
14. Arhitectura peisajului. Lucrări practice Sandu Tatiana 978-973-147-130-3
15. Fiziologie medical-veterinară. Lucrări practice (Vol. I) Geta Pavel, Răzvan Nicolae Mălăncuş 978-973-147-131-0
978-973-147-132-7
16. Construcţii zootehnice Corneliu Leonte 978-973-147-133-4
17. Adaptarea tehnologiilor viticole în contextul modificărilor climatice. Ghid practic pentru consultanţii agricoli şi fermieri Rotaru Liliana, Jităreanu Carmenica Doina, Slabu Cristina, Marta Alina Elena, Cotea V. Valeriu, Mustea Mihai, Colibaba Cintia Lucia 978-973-147-134-1
18. Utilizarea markerilor moleculari pentru identificarea unor surse de germoplasmă la rapiţă (Brassica napus L.) cu rezistenţă genetică la Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary Anca-Elena Calistru, Constantin Leonte, Eduard Lăzărescu, Florin Lipşa 978-973-147-135-8
19. Legumele din grupa verzei. Cercetarea ştiinţifică Petru Saviţchi, Neculai Munteanu, Ionel Andriescu 978-973-147-136-5
No Title Authors ISBN
1. Fitotehnie Aglaia Mogârzan 978-973-147-100-6
2. Ghidul apicultorului de la planificare la profit Dan Bodescu 978-973-147-101-3
3. Materialul seminal de vier şi biotehnologii de reproducţie la suine Ciornei Ştefan Gregore 978-973-147-102-0
4. Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ – a 50-a aniversare (1962-2012) – Rezultate obţinute în activitatea de cercetare – dezvoltare Elena Trotuş, Cornelia Lupu, Margareta Naie 978-973-147-103-7
5. Lucrări practice de fiziologie – Funcţii de nutriţie şi excreţie Roxana Lazăr, Paul Corneliu Boişteanu 978-973-147-104-4
6. Arboricultură ornamentală (vol. III) Roberto Renato Bernardis 978-973-147-105-1
7. Biologia, ecologia şi fiziologia viţei de vie Liviu Mihai Irimia 978-973-147-106-8
8. Îndrumător de microbiologie Eugen Ulea, Florin Daniel Lipşa 978-973-147-107-5
9. U.Ş.A.M.V. “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi – Absolvenţi, 1912-2012 Constantin Vasilică, Vasile Vîntu 978-973-147-108-2
10. Biotehnologii în industria alimentară Constantin Pascal 978-973-147-109-9
11. Istoria învăţământului universitar agronomic din Iaşi, 1912-2012 Constantin Vasilică, Vasile Vîntu 978-973-147-110-5
12. Patologie şi clinică medicală. Bolile aparatului digestiv şi ale peritoneului Vasile Boghian, Gheorghe Solcan 978-973-147-111-2
13. Economia serviciilor – sinteze şi aplicaţii Dan Bodescu 978-973-147-112-9
14. Conferinţa internaţională “Agricultura durabilă şi securitatea alimentară – obiective prioritare în activitatea de cercetare a doctoranzilor de la U.Ş.A.M.V. Iaşi” Ţenu Ioan, Vîntu Vasile, Jităreanu Gerard 978-973-147-113-6
15. Fauna României – Vertebrate Ion Oprea Nicolae, Valerica Gîlcă 978-973-147-114-3
16. Biologie moleculară Carmen Solcan, Cristian Radu Sisea 978-973-147-115-0
No Title Authors ISBN
1. Floricultură Lucia Draghia, Elena Liliana Chelariu 978-973-147-074-0
2. Lucrări practice de Fiziologia plantelor Carmen Doina Jităreanu, Doina Liana Toma, Cristina Slabu, Alina Elena Marta 978-973-147-076-4
3. Construcţii horticole Roxana Dana Bucur 978-973-147-077-1
4. Arboricultură ornamentală (vol. II) Roberto Renato Bernardis 978-973-147-078-8
5. Armăşeşti – Vatră ialomiţeană de istorie şi învăţământ agronomic. Evocări şi amintiri Gheorghe Lixandru 978-973-147-079-5
6. Facultatea de Zootehnie Iaşi, la 60 de ani de la înfiinţare Benone Păsărin 978-973-147-080-1
7. Ghid practic de ciprinicultură Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea, Doina Leonte 978-973-147-081-8
8. Le français à l’usage des agronomes Elena Petrea 978-973-147-082-5
9. Bazele morfofiziologice ale producţiei de carne Paul Corneliu Boişteanu, Iolanda Mărgărint, Roxana Lazăr 978-973-147-083-2
10. Pedologie – Îndrumător practic – Minerale şi Roci Eugen-Gabriel Teodorescu-Soare 978-973-147-084-9
11. Volum omagial – Facultatea de Horticultură Iaşi – 60 de ani de învăţământ superior horticol (1951-2011) Gică Grădinariu (coord.), Liliana Rotaru, Lucia Draghia 978-973-147-085-6
12. Elemente de igienă alimentară (vol. I) Doina Leonte 978-973-147-086-3
978-973-147-087-0
13. Dicţionar de pratologie – termeni şi expresii N. Dumitrescu, T. Iacob, V. Vîntu, C. Samuil, Al. Moisuc, N. Dragomir, I. Rotar, Roxana Vidican, Gh. Motcă, I. Ionescu 978-973-147-088-7
14. Pedologie – Îndrumător practic – Analize fizico-chimice ale probelor de sol Eugen-Gabriel Teodorescu-Soare 978-973-147-089-4
15. Modernizarea tehnologiilor de obţinere şi valorificare a strugurilor de masă prin implementarea sistemului european de calitate EUREPGAP Liliana Rotaru, Ancuţa Vasile, Bogdan Nechita, Marius Niculaua, Cintia Colibaba 978-973-147-090-0
16. Microbiologie Eugen Ulea, Florin Daniel Lipşa 978-973-147-091-7
17. Fitotehnie – Lucrări de laborator Marius Sorin Zaharia, Aglaia Mogârzan, Teodor Robu 978-973-147-092-4
18. Îngrăşăminte organice. Protecţia mediului Gheorghe Lixandru, Feodor Filipov 978-973-147-093-1
19. Tehnologia culturilor de câmp Marius Sorin Zaharia 978-973-147-094-8
20. Flux tehnologic optimizat în legumicultura ecologică pentru siguranţa alimentară şi sustenabilitate Munteanu Neculai, Bireescu Lazăr, Bulgariu Dumitru 978-973-147-095-5
21. Plante adventive în flora României Sîrbu Culiţă, Oprea Adrian 978-973-147-096-2
22. Parcuri naţionale, naturale şi rezervaţii ale biosferei Sandu Tatiana 978-973-147-097-9
23. Istoricul disciplinei de “Culturi furajere” Nicolae Dumitrescu, Teodor Iacob, Vasile Vîntu, Costel Samuil 978-973-147-098-6
24. Ecologia şi patologia animalelor sălbatice din zona de nord a Moldovei PNCDI-2, ROPATOSILV, 52111/2011 Octavian Zaharie Oprean 978-973-147-099-3

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Tehnologii generale animale

Constantin PASCAL

978-973-147-053-5

2.

Tratat de vinificaţie

Constantin ŢÂRDEA şi colab.

978-973-147-054-2

3.

Producerea şi conservarea furajelor

Costel SAMUIL

978-973-147-055-9

4.

Arboricultură ornamentală (vol. I)

Roberto Renato BERNARDIS

978-973-147-056-6
978-973-147-057-3

5.

Fitotehnie – Îndrumător pentru lucrări practice

Aglaia MOGÂRZAN şi colab.

978-973-147-058-0

6.

Structurarea fermelor ecologice

Marius Sorin ZAHARIA

978-973-147-059-7

7.

Contabilitate publică – concepte, aplicaţii şi teste grilă

Daniela MARDIROS
Florin SCORŢESCU

978-973-147-060-3

8.

Tehnologii de cultivare a unor plante de câmp pentru zona centrală a Moldovei

Elena TROTUŞ şi colab.

978-973-147-061-0

9.

Catalog de soiuri şi specii de plante recomandate în centrul Moldovei

Elena TROTUŞ şi colab.

978-973-147-062-7

10.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni – Neamţ

Elena TROTUŞ şi colab.

978-973-147-063-4

11.

Legumicultură generală

Nistor T. STAN,
Teodor N. STAN

978-973-147-064-1

12.

Tehnologii generale vegetale

Costel SAMUIL

978-973-147-065-8

13.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze (ed. a II-a)

Olimpia C. IACOB

978-973-147-066-5

14.

Parazitologie şi clinica bolilor parazitare la animale – Helmintoze (Practicum parazitologic)

Olimpia C. IACOB

978-973-147-067-2

15.

Ghid privind conservarea biodiversităţii agroecosistemului montan din Bazinul Dornelor

Vasile VÎNTU şi colab.

978-973-147-068-9

16.

Elemente de zoologie acvatică

Iolanda MĂRGĂRINT,
Valerica GÎLCĂ

978-973-147-069-6

17.

Interacţiunea solului cu organele de lucru ale agregatelor agricole

Ioan ŢENU, Petru COJOCARIU,
Petru CÂRLESCU,
Radu ROŞCA, Dorel LEON

978-973-147-073-3

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Soiuri de viţa de vie pentru struguri de vin

Liliana Rotaru

978-973-147- 030-6

2.

Arboricultură ornamentală

Tatiana Sandu

978-973-147-031-3

3.

Industrializarea peştelui

M.G. Usturoi şi colab.

978-973-147-032-0

4.

Tehnologii de cultivare a arbuştilor fructiferi şi căpşunului în nordul Moldovei

D. Iftime

978-973-147-033-7

5.

Manual de utilizare C.O.P.& R.G.

Domnica Maciuc

978-973-147-034-4

6.

Manual de bune practici în ameliorarea genetică a bovinelor

Şt. Creangă, V. Maciuc

978-973-147-035-1

7.

Biotehnologii

D. Simioniuc

978-973-147-036-8

8.

Conservarea germoplasmei

L. Creţu

978-973-147-037-5

9.

Genetica populaţiilor

Gh. Ţîrdea

978-973-147-038-2

10.

Limba engleză

Simona Avarvarei

978-973-147-039-9

11.

Taxonomie

C. Sîrbu

978-973-147-040-5

12.

Citogenetică

Gh. Ţîrdea

978-973-147-041-2

13.

Baze de date

C. Croitoru

978-973-147-042-9

14.

Statistică (ghid de studiu)

D. Donosă

978-973-147-043-6

15.

Utilizarea germoplasmei

C. Leonte

978-973-147-044-3

16.

Ghidul aplicaţiilor, Conferinţa a XIX-a de Ştiinţă a Solului

G. Jităreanu şi colab.

978-073-147-045-0

17.

Conferinţa Naţională pentru Ştiinţa Solului (Vol.I – Cadru general şresurse)

G. Jităreanu şi colab.

978-073-147-046-7

18.

Conferinţa Naţională pentru Ştiinţa Solului (Vol. II- Prezentarea traseelor şi a profilelor de sol)

G. Jităreanu şi colab.

978-973-147-047-4

19.

Exploatarea durabilă a solurilor din sere şi solarii: probleme, soluţii, perspective

F. Filipov, D. Bulgariu

978-973-147-048-1

20.

Studii şi cercetări de lingvistică aplicată (Vol. II – Agricultură şi Economie Agrară)

Maria Moraru şcolab.

978-9730147-049-8

21.

Noţiuni de zooigienă

Doina Leonte

978-973-147-050-4

22.

Pomologie (electronic)

Cristina Zlati, G. Grădinariu

978-973-147-051-1

23.

Procesul de repartizare a fondurilor publice. O tratare sistemică

C. Bulgariu

978-973-147-052-8

Nr. crt. Titlul cărţii Autorii ISBN
1. Consolidarea costurilor grupurilor financiare Fl. Scorţescu 978-973-147-010-8
2. Biosecuritatea însămânţărilor artificiale Şt. Ciornei, D. Drugociu, P. Roşca,
L. Runceanu
978-973-147-011-5
3. Creşterea păsărilor Marius Usturoi 978-973-147-012-2
4. Genetica şi ameliorarea plantelor ornamentale N. Munteanu, Mihaela Fălticeanu 978-973-147-013-9
5. Cultura fasolei de grădină urcătoare N. Munteanu 978-973-147-014-6
6. Aspecte biologice şi fiziologice ale cartofului D. Bodea 978-973-147-015-3
7. Embriologie şi teratologie în imagini L. Runceanu şi colab. 978-973-147-016-0
8. Topografie şi cartografie – Curs practic Ov. Tomiţă 978-973-147-017-7
9. Studii şi cercetări de lingvistică aplicată
I. Zootehnie şi medicină veterinară
Maria Moraru şi colab. 978-973-147-018-4
978-973-147-021-4
10. Baze tehnologice ale legumiculturii ecologice N. Munteanu şi colab. 978-973-147-019-1
11. Ghid de bune practici- Modele de conversie la
producţia legumicolă ecologică
N. Munteanu şi colab. 978-973-147-020-7
12. Operaţii şi aparate în industria alimentară
I. Operaţii mecanice, hidrodinamice şi aerodinamice
I. Ţenu 978-973-147-022-1
978-973-147-023-8
13. Ameliorarea genetică a bovinelor în regiunea transfrontalieră (vol I) V. Maciuc, Şt. Creangă, M. Pîntea 978-973-147-024-5
978-973-147-025-2
14. Bolile obstretical-ginecologice la animale D. Drugociu 978-973-147-026-9
15. Polimorfismul genetic în ameliorarea bovinelor din zona Moldovei
(vol II)
Şt. Creangă, V. Maciuc, M. Pîntea 978-973-147-027-6
16. Regularizarea cursurilor de apă P. Savu, D. Bucur 978-973-147-028-3
17. Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor D. Beceanu 978-973-147-029-0

Nr. crt.

Titlul cărţii

Autorii

ISBN

1.

Metodologia recunoaşterii amendamentelor de sol şi a îngrăşămintelor chimice

Avarvarei Ioan
Volf Mariana

973-7921-83-6

2.

Agricultură generală – aplicaţii practice

Avarvarei Teona

973-7921-84-4

3.

Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare

Bucur Daniel

973-7921-85-2

4.

Pomicultură generală

Istrate Mihai

973-7921-86-0

5.

Acvacultură specială-elemente de salmonicultură

Păsărin Benone

973-7921-87-9

6.

Tehnologia creşterii suinelor

Păsărin Benone

973-7921-88-7

7.

Fiziologia plantelor

Jităreanu Doina Carmenica

973-7921-89-5

8.

Reproducţie, obstetrică şi ginecologie veterinară

Runceanu Liviu, Cotea Cornel,
Drugociu D., Roşca P.

978-973-7921-90-1

9.

Siguranţa alimentelor

Brădăţan Gheorghe

978-973-7921-91-8

10.

Terapeutică medicală veterinară

Boghian Vasile

978-973-7921-92-5

11.

Staţiunea de Cercetări Agricole Secuieni Neamţ – 45 de ani de cercetare ştiinţifică

Elena Trotuş

978-973-7921-93-2

12.

Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate
prin intervenţie antropică

Jităreanu Gerard, Răus Lucian

978-973-7921-94-9

13.

Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultură durabilă

Jităreanu Gerard, Ţenu Ioan şi colab.

978-973-7921-95-6

14.

Tehnologia şi controlul calităţii laptelui şi produselor lactate Vol. I

Bondoc Ionel

978-973-7921-96-3
978-973-7921-97-0

15.

Agrotehnica terenurilor arabile

Ailincăi Costică

978-973-7921-98-7

16.

Biografii neretuşate

Lixandru Gheorghe

978-973-7921-99-4

17.

Viticultură. Lucrări practice

Irimia Liviu, Ţârdea Constantin

978-973-147-000-9

18.

Fiziologie vegetală

Doina Toma, Doina Jităreanu

978-973-147-001-6

19.

Ameliorarea pajiştilor erodate din Moldova

Dumitrescu Nicolae

978-973-147-002-3

20.

Bibliografia cărţilor şi tezelor intrate în Biblioteca USAMV Iaşi în 2006

Botez Simona

978-973-147-003-0

21.

Chimia şi analiza vinului

Ţârdea Constantin

978-973-147-004-7

22.

Vreţi să învăţaţi o limbă străină?

Maria Moraru

978-973-147-005-4

23.

Ecopedologie

Maria Contoman, Filipov Feodor

978-973-147-006-1

24.

Instalaţii frigorifice şi climatizare

Roşca Radu

978-973-147-007-8

25.

Tortricide foliofage (Lepidoptera: Tortricidae) ale pomilor fructiferi din România

Diaconu Alecu

978-973-147-008-5

26.

Contabilitate publică

Daniela Mardiros, Florin Scorţescu

978-973-147-009-2

Nr. crt. Titlul cărţii Autorii ISBN
1. Îndrumator pentru lucrări practice de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor Savu P., Bucur D., Jităreanu S. 973-7921-51-8
2. Botanică sistematică Sîrbu C., Paraschiv Luminiţa 973-7921-52-6
3. Farmacologie – vol. I Năstasă Valentin 973-7921-53-4
973-7921-54-2
4. Semiologie medicală veterinară Vulpe Vasile 973-7921-55-0
5. Morfologia cordului şi a circulaţiei pulmonare la nutrie Spătaru C. 973-7921-56-9
6. Asocieri fără şi cu personalitate juridică Scorţescu Gh. şi colab. 973-7921-57-7
7. Maşini agricole pentru producerea furajelor Budui Costin 973-7921-58-5
8. Management Ciurea I. şi colab 973-7921-59-3
9. Genul Iris – fiziologie, botanică, utilizări Robu T. 973-7921-60-7
10. Patologie şi clinică medicală veterinară Solcan Gh. şi colab. 973-7921-61-5
11. Bazele morfofiziologice ale producţiei de ouă Boişteanu P. 973-7921-62-3
12. Entomologie agricolă Tălmaciu M. 973-7921-63-1
13. Pedologie Filipov F. 973-7921-64-X
14. Dicţionar român-german de avicultură Moraru Maria 973-7921-65-8
15. Bolile obstetrical-ginecologice la animale Drugociu D. 973-7921-66-6
16. Pedologie – ghid de lucrări practice Teodorescu E. 973-7921-67-4
17. Plante medicinale şi toxice Prisăcaru Cornelia 973-7921-68-2
18. Noţiuni fundamentale de informare, documentare şi comunicare ştiinţifică Drăgănescu Gilda 973-7921-69-0
19. Tehnologia păstrării produselor agricole vegetale Mogârzan Aglaia, Robu T. 973-7921-70-4
20. Physiolologische reaktionen der ackerbohne (Vicia faba L.) auf natrium under chlorid Slabu Cristina 973-7921-71-2
21. Contabilitate – noţiuni de bază Cojoc Doina şi colab. 973-7921-72-0
22. Curiozităţi din viaţa plantelor Slonovschi V., Teodorescu E. 973-7921-73-9
23. Cultura plantelor aromatice, condimentare şi mai puţin cunoscute Stan N., Stan T. 973-7921-74-7
24. Contabilitatea asociaţiilor şi fundaţiilor Scorţescu Gh. şi colab. 973-7921-75-5
25. Biologie moleculară Solcan Carmen 973-7921-76-3
26. Parazitologie şi clinica bolilor parazitare Iacob Olimpia 973-7921-77-1
27. Evaluarea solubilităţii compuşilor tartrici din vinuri Odageriu Gh. 973-7921-78-X
28. Pedologie Teodorescu E. 973-7921-79-8
29. Pedologie – aplicaţii practice Teodorescu E. 973-7921-80-1
30. Book of Abstracts – XXXVI Annual Meeting ESNA Jităreanu G., Grădinariu G., Vîntu V. 973-7921-81-X
31. Fitotehnie Axinte M. şi colab. 973-7921-82-8
No Title Authors ISBN
1. Viticultură – înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de vie roditoare Mustea Mihai 973-7921-06-2
2. Ortosimpaticul extranevraxial la nutrie Postolache Ferat Aida 973-7921-07-0
3. Tehnologii de cultură a pajiştilor şi a plantelor furajere Samuil Costel 973-7921-08-9
4. Solurile şi apele pedofreatice din incinta indiguită Albiţa-Fălciu, jud. Vaslui Tomiţă Octavian 973-7921-09-7
5. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea furajelor Budui Constantin 973-7921-30-5
6. Tractorul-pe înţelesul tuturor Cazacu Dan şi colab. 973-7921-31-3
7. Genetică generală Pădureanu Silvica 973-7921-32-1
8. Patologie chirurgicală generală veterinară Burtan Ioan 973-7921-33-X
9. Dăunatorii pomilor şi arbuştilor fructiferi Georgescu Teodor 973-7921-34-8
10. Funktionsanalyse des pistillen – und pollenspezifischen gens sf21 der sonnenblume (Helianthus annuus L.) Lăzărescu Eduard 973-7921-35-6
11. Optimizarea reproducţiei la ovine Drugociu Dan, Runceanu L. 973-7921-36-4
12. Elemente de genetică moleculară Pădureanu Silvica 973-7921-37-2
13. Fitotehnie Mogârzan Aglaia şi colab. 973-7921-38-0
14. Producţia de carne la ovine Pascal Constantin 973-7921-39-9
15. Matematici speciale aplicate în agronomie Ispas Mihai, Manole Dumitru 973-7921-40-2
16. Plăgile la animale Ciobanu Stelian 973-7921-41-0
17. Culturi “in vitro” Creţu Lucian 973-7921-42-9
18. Valorificarea unor terenuri agricole expuse poluării şi degradării Popescu Chiril, Bucur Daniel 973-7921-43-7
19. Asigurarea calităţii Axinte Eugen 973-7921-44-5
20. Producerea ouălor de consum Usturoi Marius 973-7921-45-3
21. Dicţionar român-german de economie agrară Moraru Maria, Moraru Radu 973-7921-46-1
22. Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere Vîntu Vasile (coord.) şi colab. 973-7921-47-X
23. Floricultură Draghia Lucia 973-7921-48-8
24. Anatomie veterinară-Spanchnologie Postolache Aida 973-7921-49-6