Cercetare avansată – ROVETEMERG

ROVETEMERG

CENTRU REGIONAL DE CERCETĂRI AVANSATE PENTRU BOLI EMERGENTE, ZOONOZE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

ROVETEMERG, o infrastructură de CDI a Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, este un centru de cercetare multidisciplinară axat pe studiul bolilor emergente veterinare, zoonoze și siguranța alimentară, ce are ca punct de pornire anul 2016, ca rezultat al unui Proiect de investiții pentru instituții publice de CD/Universități, nr. 143 / 13.10.2016; ID: P_36_598; SMIS 2014+: 107563, în cadrul competiției POC, Axa Prioritară 1, Acțiunea 1.1.1.

Centrul ROVETEMERG

Infrastructura și dotarea din cadrul ROVETEMERG cu echipamente ultramoderne, de ultimă generație, ce sunt disponibile și pe platforma ERRIS (https://eeris.eu/ ERIF-2100-000E-7305), permit abordarea unor concepte, teme și aplicații inovatoare, ceea ce face posibilă cercetarea la cele mai înalte standarde, în acord cu tendințele pe plan european.

Această infrastructură de cercetare-dezvoltare, facilitează implementarea proiectelor de cercetare în care este implicată USV Iași, prin atingerea de standarde științifice ridicate și prin asigurarea de servicii, procese și produse performante pentru sectorul privat. Abordarea complexă privitoare la nișa științifică, contribuie astfel la creșterea nivelului de competitivitate economică în regiune și, totodată, la dezvoltarea domeniilor noi, de vârf, în cercetarea științifică, inclusiv inter- și trans-disciplinare, în care există resursele umane și materiale necesare atingerii unei mase critice, ca o premisă a atingerii excelenței, transferând metodele de avangardă din domeniul cercetării în domeniul practic al îmbunătățirii sănătății animalelor, omului și mediului, în spiritul conceptului “One Health”. Prin natura inter-disciplinară a cercetărilor efectuate în cadrul proiectului și a implicațiilor acestora, rezultatele preconizate se adresează atât sectorului economic prioritar Bioeconomie cât și sectorului economic prioritar Sănătate. În prezent, proiectul, debutat în anul 2016, se află în faza de finalizare a perioadei de implementare.

Prezentare

Centrul ROVETEMERG este dotat cu aparatură și echipamente performante, reprezentative pentru avansul tehnologic în domeniul cercetării medical-veterinare. Centrul este structurat pe 2 platforme de biosecuritate II si III și 7 laboratoare, având o suprafață totală de aproximativ 1499.1 m2, respectiv o suprafață desfășurată de aproximativ 1321,9m2.

Platforma nivel de BIOSIGURANȚĂ 3

(BSL 3 structurată în 2 laboratoare):

1. Laboratorul de modelare experimentală
2. Laboratorul integrat de virusologie și bacteriologie.

Platforma nivel de BIOSIGURANȚĂ 2

(BSL 2 structurată în 5 laboratoare):

1. Laboratorul de biologie moleculară și metagenomică;
2. Laboratorul de imunologie și imagistică celulară și moleculară;
3. Laboratorul de entomologie medicală și parazitologie;
4. Laboratorul de conservare și bioarhivare;
5. Laborator de cercetări pentru siguranță microbiologică a alimentelor.