Secretariat: 0232 219.113 | Spital veterinar: 0232 407.362 secr.vet@iuls.ro

Platforma nivel de BIOSIGURANȚĂ 3

Platforma de cercetare nivel de biosiguranță 3 (ABSL3 și BSL 3)

Este unitatea principală a Centrului ROVETEMERG, amplasată pe un întreg nivel-parter, în clădirea reabilitată și modernizată, cu o suprafață utilă totală de 660,36 m2. Această unitate este organizată în două laboratoare interconectate. Această infrastructură permite USV Iași să dezvolte și să elaboreze activității de CDI în domenii și subdomenii noi de cercetare științifică, cum ar fi: virusologie fundamentală, experimentală și aplicată de grad 3 de biosiguranță, experimentare animală.

Platforma vine în întâmpinarea unei provocări întâlnite în diagnosticului virusologic, în prezent, reprezentată de dificultatea manipulării agenților etiologici încadrați, din punct de vedere normativ, în gradul 2 și 3 de risc biologic.

Toate operațiunile se realizează în hote de siguranță microbiologică sau alte dispozitive de biosecuritate 3, ori de către personal ce poartă echipament de protecție special. Platforma de nivel 3 de biosiguranță va permite realizarea diagnosticului etiologic de acuratețe al bolilor cu caracter zoonotic (ex. influența HPA, virusul West Nile) utilizând metode acreditate la nivel național și internațional. De asemenea aparatura de ultimă generație va permite obținerea unor rezultate reproductibile, la standarde înalte.

Laboratorul de modelare experimentală

Laboratorul de modelare experimentală – nivel 3 de biosiguranță are în componență biobaza de experimentare animală unică în zona de nord-est a României. Această biobază este alcătuită din 7 incinte dotate la standarde europene destinate experimentării pe animale de laborator in condiții de biosecuritate 3, ce va permite realizarea de studii clinice și de toxicitate, în ambele niveluri de biosiguranță.

Această structura de experimentare, complet nouă, oferă condiții SPF (Specific-pathogen-free) pentru întreținerea și experimentarea pe animale de laborator, șoareci și șobolani liberi de organisme patogene specifice SPF, crescuți în condiții de microclimat controlat în conformitate cu standardele europene.

Sistemul de imagistică in vivo prezent in acest laborator, folosește o tehnologie inovativă pentru a facilita monitorizarea longitudinală non-invazivă de progresie a infecției, a replicării de celule și modele de expresie genică la animale vii. Cu acest echipament se vor realiza următoarele investigații: vizualizarea de markeri celulari și umorali (imunoglobuline) de bioluminiscență și fluorescență, vizualizare în 3D de tomografii cu marcare fluorescentă și bioluminiscentă, vizualizare trans-iluminare sau epi-iluminare pentru a evidenția marcajul fluorescent in vivo pe animale de experiență infectate experimental.

In acest mod poate fi studiată dinamica infecției în diferite momente post infecție, pentru a clarifica patogeneza și mecanismele evolutive ale unor bolii de interes veterinar dar și uman (hepatita E, borelioză, Schmallenberg, encefalita de căpușă). Tomografia 3D va fi folosită pentru a determina localizarea sursei și concentrația, folosind combinația de lumină structurată și ranversată a imaginii fluorescente. În plus, instrumentul va fi folosit pentru vizualizarea mai multor semnale fluorescente în același animal.

Laboratorul integrat de virusologie și bacteriologie

Laboratorul integrat de virusologie, bacteriologie – nivel 3 de biosiguranță permite realizarea de cercetări virusologice dar și de vaccinologie. Acest laborator este alcătuit din 8 incinte principale și spațiu tehnic.

Aceasta infrastructură permite izolarea și cultivarea virusurilor (de nivel 2 si 3 de biosiguranță), caracterizarea moleculară și utilizarea ulterioară în reacții imunologice pentru diagnostic. Laboratorul dispune de un sistem de ventilație complex, presiunea aerului în diferite camere fiind menținuta într-o cascadă negativă, astfel încât atunci când ușile sunt deschise să nu se permită pierderi de aer cu antrenarea de microorganisme.

Atât la admisie cât și la evacuare, aerul este trecut prin filtre extrem de eficiente (HEPA) pentru a împiedica ieșirea accidentală a agenților infecțioși periculoși în mediul înconjurător iar toate deșeurile sunt neutralizate prin autoclavare înainte de eliminarea acestora din laborator.

Experimentarea în vitro reprezintă un pas extrem de important în caracterizarea celulară, biochimică și moleculară a agenților patogeni. Utilizarea unor tehnici de laborator de actualitate în ceea ce privește depistarea și diagnosticul bacteriologic, virusologic, prezența unui laborator de gradul 3 de biosecuritate și a facilităților pentru experimentare animală permite accesarea de proiecte de cercetare la nivel internațional, individual sau în parteneriat.

Dotările de ultimă generație reprezintă un punct de real interes, axându-se pe extinderea parteneriatelor atât pe plan național cât și internațional. Un alt obiectiv important atins prin crearea platformei de nivel de biosecuritate 3 este capacitatea de a realiza cercetare științifică medicală translațională. Zona de culturi celulare furnizează suportul tehnic necesar întreținerii liniilor de origine animală (BHK, BSR, CER, LF și VERO) și de insecte (C6 / 36, KC, Sf9). Activitățile de cercetare includ întreținerea diferitelor linii celulare neinfectate și infectate cu diferite tulpini virale, cuantificare și testele de neutralizare a virusurilor.

Cuantificarea virală reprezintă primul pas important pentru producția de proteine virale recombinante, pentru studiul mecanismelor de infecție virală și dezvoltarea de vaccinuri. Metodele utilizate pentru a cuantifica visurile vor fi: metode care măsoară infecții virale, cele care cuantifică antigene proteice virale sau niveluri de expresie ale genelor virale și cele care identifică în mod direct particulele virale (teste în placă cu focalizare fluorescentă (FFA), testare TCID50, ELISA, hemadsorbția, SRID și qPCR, microscopie confocală laser și citometrie în flux).

Platforma de nivel 3 de biosecuritate va oferi posibilitatea realizării investigațiilor virusologice, bacteriologice și imunologice într-un modul integrat. În cadrul acestui laborator este prevăzută o ultracentrifugă care va fi utilizată pentru studiul proteinelor, acizilor nucleici, virusurilor și altor macromolecule biologice.

Ultracentrifugarea este tehnica utilizată pentru separarea particulelor de diferite dimensiuni dintr-un materialul patologic permițând realizarea unui diagnostic etiologic al agenților bolilor emergente și zoonozelor atât in vitro (izolarea pe culturi celulare) și in vivo (inocularea pe animale de laborator).

Ultracentrifugarea va permite concentrarea supernatantului în vederea izolării particulelor virale, crescând astfel sensibilitatea metodelor de diagnostic, și este utilizată în vaccinologie, reprezentând una dintre etapele principale pentru obținerea unor biopreparate cu titru înalt.