Secretariat: 0232 219.113 | Spital veterinar: 0232 407.362 secr.vet@iuls.ro

Clinica Medicală

Clinica Medicală

0232 407 456

Servicii

  • Examen general şi de specialitate;
  • Tratament în afecţiuni gastrointestinală, pulmonare;
  • Sondaj uretral;
  • EKG, ecografie cardiacă, abdominală, pelvină;
  • Electroencefalogramă; electromiografie;
  • Fizioterapie; Laseroterapie; Terapie cu ultrasunete.

Cadre medicale

Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Conf. dr. Alina ANTON
Conf. dr. Sorin BEŞCHEA
Conf. dr. Luminiţa HRITCU
Conf. dr. Mihai MUSTEAŢĂ
Şef lucr. dr. Vasile BOGHIAN
Asist. univ. Dr. Paula Maria PASCA
Dr. Iulian MARIEAN-ŞCHIOPU
Dr. Luminiţa TOMA
Drd. Dorian BERCEA
Drd. Iordana STOICA
Drd. Anamaria STRICHEA

Serviciul de Triaj

0232 407 362

Servicii

  • Preluarea şi înregistrarea cazurile în registrul de consultaţie;
  • Examinare preliminara si consemnarea datele constatate în fişa de consultaţie;
  • Dirijează şi însoţeşte cazul la disciplina de specialitate, corespunzător diagnosticului prezumtiv;
  • În funcţie de timpul disponibil, studentii vor participa la elucidarea cazului după care vor prelua fişa completată de disciplina de specialitate şi o vor preda la serviciului de triaj, sau după caz, proprietarul şi animalul vor fi condusi la altă disciplină clinică.