Select Page

Universitate

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

Academic

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.

Studenți

Tot ce trebuie să știi pentru a fi un student informat: structura anului universitar, orare, sistemul de credite transferabile, facilități, burse, societăți studențești, harta campusului, îndrumar de carieră.

Cercetare

Activitatea și infrastructura de cercetare, proiecte de cercetare finalizate sau în derulare și rezultatele cercetării la Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”.   

Relații Internaționale

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” are relaţii de colaborare cu universităţi similare de pe 5 continente şi din 32 de ţări. Relaţiile se bazează pe schimb de studenţi şi profesori, participări la manifestări ştiinţifice bilaterale, schimb de publicaţii etc.

Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, biotehnologii agricole, ingineria mediului, zootehnie, de licenţiaţi în biologie şi de doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Facultatea de Medicină Veterinară

Noutățile USV Iași

Festivalului Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”, ediția a VII-a. Două zile dedicate folclorului autentic românesc

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a organizat pe 30 și 31 mai, cea de a șaptea ediție a Festivalului Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”. Ediția din acest an a Festivalului a reunit 11 ansambluri care promovează tinerele valori din diferite zone ale României precum Moldova, Bucovina, Muntenia, dar și ansamblurile comunităților de studenți din Grecia și Țările Arabe.

Am sărbătorit Promoția 2020-2024 la USV Iași

Absolvenții Promoției 2024 de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași au sărbătorit finalizarea studiilor marți, 28 mai 2024, printr-o serie de evenimente speciale desfășurate pe parcursul întregii zile. Astfel, ceremonia de absolvire comună a avut mai multe momente, primul fiind „Marșul Absolventului USV” organizat de către cei aproximativ 500 de absolvenți care au pornit la ora 10:00, din fața clădirii principale a USV Iași spre Stadionul acesteia.

Ecotrophelia 2024

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) alături de Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară din România (ASIAR), organizează în perioada 12 - 14 iunie, ediția a X-a a Concursului Național ECOTROPHELIA România 2024, competiție studențească pentru crearea de produse alimentare inovative.

Conferința Internațională: „Viitorul producției agroalimentare”

Consulatul Regatului Țărilor de Jos de la Iași, în parteneriat Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România și cu Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" Iași (USV Iași) au deosebita onoare de a organiza și de a vă invita la Conferința Internațională: „Viitorul producției agroalimentare”, ce își propune să prezinte o abordare holistică a proceselor de producție agroalimentară sustenabilă.

USV Iași este membru: