Organizare

Organizarea Facultății de Medicină Veterinară

Conducerea Facultăţii

Decan: Prof. dr. Mihai MAREŞ
Prodecan: Conf. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
Prodecan: Conf. dr. Dragoş Constantin ANIŢĂ

Directori de Departamente

Department IX: Preclinici: Conf. dr. Geta PAVEL
Department X: Clinici: Prof. dr. Vasile VULPE
Department XI: Sănătate publică: Conf. dr. Viorel Cezar FLORIŞTEAN

Consiliul Facultăţii

 • Prof. dr. Mihai MAREŞ – Decan
 • Conf. dr. Aurelian-Sorin PAŞCA – Prodecan
 • Conf. dr. Dragoş-Constantin ANIŢĂ – Prodecan
 • Conf. dr. Geta PAVEL – Director Departament IX
 • Prof. dr. Vasile VULPE – Director Departament X
 • Conf. dr. Viorel-Cezar FLORIŞTEAN – Director Departament XI
 • Prof. dr. Liviu-Dan MIRON
 • Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
 • Conf. dr. Constantin SPĂTARU
 • Conf. dr. Valentin NĂSTASĂ
 • Conf. dr. Irina Oana TĂNASE
 • Conf. dr. Luminiţa HRIŢCU
 • Conf. dr. Ştefan CIORNEI
 • Conf. dr. Mircea LAZĂR
 • Şef lucr. Luminiţa AILINCĂI
 • Şef lucr. Oana Raluca RUSU
 • Student Adriana TRANDAF
 • Student Tudor RĂILEANU
 • Student Robert CAPOTĂ
 • Student Marian APOSTOLATOS
 • Student Emmanuelle BLANCHECOTTE

Membri FMV în Senatul USV Iaşi (profesori & studenţi)

 • Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
 • Prof. dr. Vasile VULPE
 • Conf. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
 • Conf. dr. Geta PAVEL
 • Conf. dr. Cătălin CARP-CĂRARE
 • Conf. dr. Mihaela Claudia SPĂTARU
 • Student Adriana Valentina TRANDAF
 • Student Mariana MARIAN