Cuvântul Decanului

Cuvântul Decanului

În calitate de decan, sunt deopotrivă onorat și încântat să coordonez activitatea facultății noastre la începutul celui de-al șaptelea deceniu al existenței acesteia, într-o perioadă în care, pentru a performa, suntem obligați să fructificăm șansele prezentului și să anticipăm provocările viitorului.
Știință și totodată artă, medicina veterinară își are originile în vremuri imemoriale. Slujitorii săi au contribuit de-a lungul secolelor la progresul umanității și la apărarea sănătății publice, nobila sa misiune vindecătoare aducându-i un binemeritat respect.

Deși oficializat abia în 1961, prin înființarea Facultății de Medicină Veterinară, învățământul medical-veterinar la Iași datează de aproape un secol – timp în care s-a dezvoltat și modernizat prin dedicația și altruismul unor mari profesioniști.

În cei peste 60 de ani de existență, facultatea a contribuit la formarea a peste 5000 de specialiști în medicină veterinară care au activat sau activează în toate sectoarele profesiei, pe toate meridianele globului.
Aparținând domeniului medical, medicina veterinară este o profesie liberală, guvernată de o legislație modernă reglementată european, ce permite practicanților săi libera circulație și inserție profesională în spațiul Uniunii Europene.

Disciplinele curiculare și pregătirea practică în clinicile facultății pe parcursul celor 6 ani oferă studenților un solid fundament pentru rolul pe care și-l vor asuma după absolvire – salvgardarea sănătății necuvântătoarelor și a semenilor. Oportunitățile de angajare sunt numeroase, absolvenții putând opta pentru cabinete și clinici private, rețeaua veterinară de stat, industria farmaceutică și farmaciile veterinare, ferme, unități din industria alimentară, laboratoare de diagnostic, institute de cercetare, unități ale poliției și armatei.
După admiterea României în Uniunea Europeană (2007) și adoptarea sistemului de credite transferabile, Facultatea de Medicină Veterinară din Iași a stabilit relații de colaborare cu numeroase instituții de învățământ medical-veterinar din Europa, ceea ce permite, atât cadrelor didactice, cât și studenților, efectuarea de stagii în cadrul programului de mobilități Erasmus.
Misiunea formativă a școlii ieșene de medicină veterinară este dublată de o însemnată activitate științifică recunoscută prin numeroase premii, medalii și distincții obținute de membrii săi, în țară și străinătate. Potențialul uman și logistic al facultății a permis relații fructuoase de colaborare cu renumite instituții de cercetare și oferă tinerilor absolvenți posibilitatea să-și continue cariera profesională prin studii de doctorat în cadrul unei echipe dinamice și motivate, cu vizibilitate internațională.

Viziunea pentru viitor a actualei echipe manageriale este de reconfigura un cadru în care fiecare membru al comunității academice să poată nu numai “să fie”, ci și “să devină”, contribuind astfel la valorile intrinseci ale școlii noastre.

Decan,
Prof. dr. Mihai Mareș