Secretariat: 0232 219.113 | Spital veterinar: 0232 407.362 secr.vet@iuls.ro

Orar

Orar – anul universitar 2023-2024

Observaţie:
La începutul oricărui semestru, în primele 1-2 săptămâni de cursuri, orarul poate suferi mai multe modificări. Din acest motiv vă recomandăm ca în acea perioadă să consultaţi şi orarele afişate la avizierele facultăţilor.

Spaţii didactice

Centralizator spaţii didactice

(indicative săli de curs, amfiteatre, laboratoare)