Secretariat: 0232 219.113 | Spital veterinar: 0232 407.362 secr.vet@iuls.ro

Planuri de învăţământ

Studii universitare de licenţă – Specializarea Medicină Veterinară 

Anul I

Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
Fizică 4
Chimie 4
Biologie animală 4
Biologia plantelor 4
Matematici aplicate ştiinţelor biologice şi informatică 3
Anatomie 6 5
Histologie şi embriologie 5 5
Biochimie 4
Agronomie 3
Economie rurală 2
Istoria medicinii veterinare 2
Etică şi integritate academică 1
Practică 5
Educaţie fizică 1 1
Limbi străine 2 2
Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră 1
Psihologia educaţiei 5
Pedagogie I 5

Anul II

Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
Biochimie 3
Anatomie 5 4
Fiziologie 5 4
Fiziopatologie 3
Genetică medicală şi eredopatologie 3
Biologie moleculară 4
Nutriţie animală (1) şi (2) 4 3
Creşterea animalelor 4 2
Virusologie specială 2
Microbiologie 4 3
Practică (2 săpt. 6h/zi) 6
Educaţie fizică 1 1
Pachet I*
Managementul producţiei cinegetice 1
Anatomia şi fiziologia animalelor pentru blană
Istoria medicinei veterinare
Informare, documentare şi comunicare ştiinţifică
Pachet II*
Limbi străine 1 1
Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) 5
Didactica specialităţii 5

Anul III

Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
Producţii animaliere 4
Farmacologie 4 3
Anatomie patologică 4 3
Semiologie 4 3
Epidemiologie (1) 3
Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii 3
Anesteziologie 3
Imunologie 3
Virusologie 4
Etologie, bunăstarea şi protecţia animalelor 3
Igienă veterinară şi protecţia mediului 3
Fiziopatologie 4
Practică 6
Pachet I*
Managementul proiectelor 1
Oncologie
Inspecţia şi controlul hranei pentru animale
Limbi străine 1 1
Instruire asistată de calculator 2
Managementul clasei de elevi 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1; 2) 3 2
Examen de absolvire: Nivelul 1 5

Anul IV

Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
Propedeutică 4
Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii (1) & (2) 4 4
Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii 3
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii I
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii II
4 3
Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii (sem. I)
Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii (sem. al II-lea)
4 3
Reproducere 4
Obstetrică veterinară 3
Igienă şi tehnologie alimentară 5 3
Toxicologie 4 3
Laborator clinic 2
Radiologie și Imagistică 2 1
Practică 6
Pachet I*
Dermatologie veterinară 1
Ortopedie veterinară
Patologia peştilor, albinelor şi viermilor de mătase
Limbi străine 1 1
Managementul calităţii actului terapeutic medical veterinar