Secretariat: 0232 219.113 | Spital veterinar: 0232 407.362 secr.vet@iuls.ro

Structura SDMV

Structura Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare din cadrul celor trei cicluri de organizare a învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna (1999). La nivelul acestora, învăţarea – ca formă de acumulare de cunoştinţe, competenţe şi abilitate, se realizează prin cercetare ştiinţifică. Scopul studiilor doctorale sau doctoratului este dezvoltarea resursei umane cu cel mai înalt grad de calificare în domenii profesionale specifice, de la nivelul întregii societăţi.

Director al SDMV: 

Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA

Specializările şi personalul academic al SDMV:

Boli infecţioase:
Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
Prof. dr. Elena VELESCU

Boli parazitare:
Prof. dr. Liviu MIRON
Prof. dr. Olimpia IACOB

Microbiologie – Imunologie:
Prof. dr. Mihai MAREŞ

Morfologie normală şi patologică:
Prof. dr. Carmen SOLCAN
Conf. dr. Mihaela Claudia SPĂTARU

Obstetrică şi andrologie veterinară:
Prof. dr. Dan DRUGOCIU

Semiologie şi patologie medicală:
Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
Prof. dr. Vasile VULPE
Conf. dr. Mihai MUSTEAȚĂ

Contact

Secretariat CSUD
Secretar: Ing. Carmencita VÎNTU
Telefon: 0232 407.410
E-mail: secr_did@uaiasi.ro