Burse

Cuantumul burselor

Nr. crt.

Categoria de bursă

Cuantumul
(în lei)

Studii de licenţă

1.

Bursa de performanţă ştiinţifică

1200

2.

Bursa de performanţă academică

1200

3.

Bursa de merit I

900

4.

Bursa de merit II

825

5.

Bursa de merit III

750

6.

Bursa specială pentru activităţi extracurriculare sportive / cultural-artistice

825

7.

Bursa socială

700

8.

Bursa de Campus

500

Studii de master

1.

Bursa de performanţă ştiinţifică

1200

2.

Bursa de performanţă academică

800

3.

Bursa de merit

750

4.

Bursa specială pentru activităţi extracurriculare sportive / cultural-artistice

825

5.

Bursa socială

700

6.

Bursa de Campus

500

Prezentele criterii de acordare a burselor au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.