Facultatea de Horticultură

Învăţământul superior horticol din Iaşi are vechi tradiţii, începuturile sale fiind legate de activitatea marelui agronom Ion Ionescu de la Brad care, în cursul său de Agricultură, Geniu rural şi Industrie agricolă de la Academia Mihăileană (1842), susţinea prelegeri de viticultură, pomicultură, legumicultură şi de arboricultură ornamentală.

Specializarea Horticultură

Inginerii horticultori sunt specialiști în cultura viței de vie, a speciilor pomicole, floricole, legumicole, în depozitarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în producția de vin și producția de material săditor horticol. Calificarea lor complexă le permite alegerea soiurilor adaptate zonelor de cultură, a amplasamentelor favorabile și tehnologiilor de cultură corespunzătoare.

Specializarea Peisagistică

Inginerul peisagist, prin formarea sa multidisciplinară, este specializat în proiectarea, execuția și întreținerea amenajărilor peisagere urbane sau rurale. 

Specializarea Ingineria Mediului

Inginerii de mediu sunt specialiști în conservarea energiei și mediului natural, tratarea și epurarea apelor uzate, prevenirea și controlul integrat al poluării, reciclarea și eliminarea deșeurilor. 

Specializarea Biotehnologii Agricole

Inginerii biotehnologi au competenţe în rezolvarea unor probleme importante pentru agricultură: microreproducerea plantelor prin tehnici de inginerie genetică, culturi de celule şi ţesuturi in vitro, ameliorarea plantelor şi animalelor (…)

Info student

Informații importante pentru toți studenții Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Universitate

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

De ce Facultatea de Horticultură?

Specializarea
Horticultură

Fructele și legumele reprezintă alimente pentru consum cotidian și materie primă pentru industria alimentară. Nevoia de hrană a societății omenești este permanentă, ceea ce asigură horticulturii o piață de desfacere cu funcționare continuă. Aceasta este motorul eficienței exploatațiilor horticole. Pe de altă parte, condițiile naturale extrem de favorabile pentru speciile horticole, de pe întreg teritoriul României, fac ca eficiența economică a unei exploatații să fie în general ridicată. Susținerea, prin fonduri europene, a dezvoltării acestor exploatații, încurajează inițiativa antreprenorială din domeniul horticulturii.

Specializarea
Peisagistică

Dincolo de latura productivă a horticulturii, urbanizarea în creștere și modernizarea spațiului rural fac necesară tot mai mult amenajarea peisagistică. Facultatea de Horticultură Iași are între specializările sale și Peisagistica, respectiv amenajarea parcurilor, grădinilor și spațiilor urbane. Dezvoltarea unei afaceri în peisagistică este, comparativ cu alte inițiative antreprenoriale, mai ușor de realizat. Proiectele de amenajare peisagistică au grade de complexitate diferită și sunt solicitate de instituții, companii și persoane private.

Specializarea
Ingineria Mediului

O a treia specializare a Facultății de Horticultură este Ingineria Mediului. În contextul creșterii populației și avansului schimbărilor climatice, cererea de ingineri de mediu devine tot mai accentuată. Acești specialiști sunt solicitați de agențiile guvernamentale, companiile industriale, societățile agricole și companiile de consultanță în probleme de mediu.

Specializarea
Biotehnologii Agricole

Biotehnologii agricole este cea mai tânără specializare a Facultăţii de Horticultură Iași. Biotehnologiile sunt susţinute de nevoia societăţii de a rezolva problemele cu care se confruntă pe fondul creșterii populației, cum ar fi criza energetică, criza alimentară, problemele ecologice şi de bioremediere. Deşi este considerată o ştiinţă a viitorului, biotehnologia stă la baza unor procese comune, cum ar fi producerea pâinii, vinului, brânzeturilor, sau reproducerea şi creşterea selectivă a plantelor şi animalelor, procese vitale pentru societatea actuală.

Studii de Master

_________________

Protecția plantelor, Producerea semințelor și materialului săditor horticol, Horticultură ecologică, Tehnologia și controlul calității băuturilor, Amenajări peisagistice urbane și teritoriale

Studii de Doctorat

_________________

Floricultură, Legumicultură, Protecţia plantelor, Pomicultură, Viticultură şi oenologie

Învăţământ la distanţă

_________________

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă.

Cercetare

Vezi articole - FHI
 1. Puglisi I., Brida S., Stoleru V., Torino V., Sellitto V. M., Baglieri A.,Application of Novel Microorganism-Based Formulations as Alternative to the Use of Iron Chelates in Strawberry Cultivation. WOS:000633207500001, Agriculture-Basel, vol. 11, no. 3, pp. 1-14. 2021,eISSN: 2077-0472 IF = 2,925De Sio F., Rapacciuolo M., De Giorgi A.; Sandei L., Giuliano B., Tallarita A., Golubkina N., Sekara A., Stoleru, V., Cuciniello A., Morano G., Caruso G.,Industrial Processing Affects Product Yield and Quality of Diced Tomato WOS:000633160600001,Agriculture-Basel, vol. 11, no. 3, pp. 1-14, 2021,eISSN: 2077-0472 IF = 2,925

  Teliban G. C., Burducea M., Zheljazkov V .D., Dincheva I., Badjakov I., Munteanu N., Mihalache G., Cojocaru A., Popa L. D., Stoleru V.,The effect of myco-biocontrol based formulates on yield, physiology and secondary products of organically grown basil. WOS:000622002300001, Agriculture-Basel, 11 (2), 180,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

  Stan T., Munteanu N., Teliban G.C., Cojocaru A. Stoleru V.,Fertilization Management Improves the Yield and Capsaicinoid Content of Chili Peppers WOS:000621972300001, Agriculture-Basel, Volume 11, Issue 2, Article Number 181 DOI:10.3390/agriculture11020181 Published Feb 2021,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

  Roșca Mihaela, Cozma Petronela, Minuț Mariana, Hlihor Raluca-Maria, Bețianu Camelia, Diaconu Mariana, Gavrilescu Maria,New evidence of model crop Brassica napus L. in soil clean-up: comparison of tolerance and accumulation of lead and cadmium WOS:000713523900001, Plants-Basel, 10, https://doi.org/10.3390/plants10102051,eISSN: 2223-7747 FI = 3.935

  Popirda Andreea, Luchian Elena Camelia, Cotea V. V., Colibaba Lucia Cintia, Scutărașu Elena Cristina, Toader Ana Maria,A review of representative methods used in wine authentication WOS:000633144100001, Agriculture Basel, 11(3):225,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

  Scutărașu Elena Cristina Luchian Camelia Elena,Vlase L., Colibaba Lucia Cintia, Gheldiu Ana Maria, Cotea V. V., Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes WOS:000594653400011,Food chemistry, 340:127910,ISSN: 0308-8146 eISSN: 1873-7072 FI = 7.514

  Bodale I., Mihalache Gabriela, Achiței V., Teliban G.C., Cazacu Ana, Stoleru V., Evaluation of the Nutrients Uptake by Tomato Plants in Different Phenological Stages Using an Electrical Conductivity Technique WOS:000642616800001, Agriculture-Basel, 2021, 11(4), 292; pp. 1-12,ISSN: 2077-0472 FI = 2.925

  Trincă Lucia Carmen, Burtan L., Mareci D., Fernández-Pérez Bibiana, Stoleriu I., Stanciu T., Stanciu S., Solcan Carmen, Izquierdo Javier, Souto Ricaro, Evaluation of in vitro corrosion resistance and in vivo osseointegration properties of a FeMnSiCa alloy as potential degradable implant biomaterial WOS:000600853200004, Materials Science & Engineering C – Materials for Biological Applications, Vol 118, January 2021, 111436, 16 pag,ISSN: 0928-4931 FI = 7.328

  Fortună Maria Emiliana, Ungureanu Elena, Jităreanu Carmenica Doina Calcium carbonate – carboxymethyl chitosan hybrid materials WOS:000666068700001, Materials, 14(12) 3336, 12 pag,eISSN: 1996-1944 FI = 3.623 J

  Patraș Antoanela, Effects of Development Stage and Sodium Salts on the Antioxidant Properties of White Cabbage Microgreens WOS:000633201800001, Agriculture-Basel, 11(3), 200,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

  Dumitriu (Gabur) Georgiana-Diana, Teodosiu Carmen, Gabur I., Cotea V.V., Peinado Rafael A., Lopez de Lerma Nieves, Alternative winemaking techniques to improve the content of phenolic and aromatic compounds in wines WOS:000633156100001,Agriculture, 11(3), 223,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

  Dumitriu (Gabur) Georgiana-Diana, Teodosiu Carmen, Morosanu Irina, Plavan Oana, Gabur, I., Cotea V.V., Heavy metals assessment in the major stages of winemaking: Chemometric analysis and impacts on human health and environment WOS:000651454400007, Journal of Food Composition and Analysis, 100:103935,ISSN: 0889-1575 FI = 4.556

  Barbacariu C.A., Burducea M., Dirvariu L., Oprea E., Lupu A.C., Teliban G.C., Agapie A.L., Stoleru V., Lobiuc A., Evaluation of Diet Supplementation with Wheat Grass Juice on Growth Performance, Body Composition and Blood Biochemical Profile of Carp (Cyprinus carpio L.), WOS:000699268400001, Animals-Basel, vol. 11, no. 9, pp. 1-11, 2021,ISSN: 2076-2615 FI = 2.752

  Murariu, O.C., Brezeanu, C., Jităreanu, C.D., Robu, T., Irimia, L.M., Trofin, A.E., Popa, L.-D., Stoleru, V., Murariu, F., Brezeanu, P.M., Functional Quality of Improved Tomato Genotypes Grown in Open Field and in Plastic Tunnel under Organic Farming., Agriculture, 11, no.7, 2021,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Vezi mai multe articole

Proiecte

Vezi proiecte - FHI

PN – III – TE 120/2020 – Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie şi cosmetică – Şef lucr. dr. HLIHOR Raluca-Maria (95 850,96 lei)

PN – III – PED 439/2020 – Strategii şi soluţii sustenabile privind epurarea apelor uzate utilizând metode prietenoase cu mediul: o abordare integrată a evaluărilor de mediu şi economice  Şef lucr. dr. HLIHOR Raluca-Maria (92 075,98 lei)

2 SOFT / 1.2/83/2020  Valorificarea inteligentă a deşeurilor agroalimentare  Conf. dr. PATRAS Antoanela (234 161,14 lei)

CNFIS – FDI – 2020 – 0259  Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii -” DE LA EGAL LA EGAL”  Prof. dr. STOLERU Vasile (417 716,08 lei)

2SOFT/1.2/83 din 02.09.2020 ,Valorificarea inteligentă a deșeurilor agroalimentare ,Conf. dr. Patraș Antoanela,Bițic Liliana, Merticariu Mia-Andreea, Șchiopu Marilena, Padureanu Silvica, Chiruta Ciprian, Margineanu Sorina Livia, Filimon Vasile Răzvan, Anghel Roxana Mihaela, Baetu Mihai Marius, Ungureanu Gabriela, Teliban Gabriel Ciprian, Apostol Maria, Hlihor Raluca Maria, Cara Irina Gabriela,2020-2022,0,274.502,65

Cărți

Vezi cărți - FHI

Bodale I., 2021 – Măsurarea și prelucrarea datelor meteorologice, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN: 978-973-147-421-2.

Cazacu Ana, Bodale I., Oancea Servilia, 2021 – Fenomene de transfer și operații unitare, Ed. „Ion Ionescu de la Brad, Iași, ISBN 978-973-147-281-2.

Inculet Carmen-Simona, Stoleru V., 2021 – Tehnologia de cultivare a tomatelor, Ed. Ion Ionescu de la Brad Iasi, ISBN 978-973-147-441-0

D. BUCUR, Carmenica Doina JITĂREANU, C. SÎRBU, E. ULEA, Esmeralda CHIORESCU, F. FILIPOV, L. RĂUS, D. ȚOPA, Marinela BĂDEANU, D. CAZACU, Andreea-Mihaela FLOREA, Monica Elena HEREA, Alina Elena MARTA, V. VLAHIDIS, I. BODALE, Anca Elena CALISTRU, Mihaela COVAȘĂ (Coord. L.M. Irimia), 2021. Manual de practică – Specializarea Horticultură, vol. I, Edit. “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN 978-973-147-407-6

L.M. IRIMIA, V. STOLERU, Elena Liliana CHELARIU, R.V. FILIMON, M. MUSTEA, T. STAN, Maria APOSTOL, R. BERNARDIS, Lucia Cintia COLIBABA, M. DASCĂLU, G.C. TELIBAN, Cristina ZLATI, A. COJOCARU, Adriana HRIȚU, Andreea POPÎRDĂ, (Cord. L.M. Irimia), 2021. Manual de practică. Specializarea Horticultură, vol. II, Edit. “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN 978-973-147-408-3.

Luchian Camelia, Cotea V. V., Scutarașu Cristina, Colibaba Cintia, 2021 – Metode și tehnici de analiză a calității băuturilor, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iasi, ISBN 978-973-147-372-7

Munteanu N., 2021 – Scurte istorii. Istoria Legumiculturii. Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iasi. ISBN 978-973-147-428-1

Pașcu Roxana, Zlati Cristina, 2021 – Compoziții vegetale, Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISBN 978-973-147-418-2

Patriche C. V., Irimia L. M., 2021 – Capitolul I – Dinamica spațio-temporală a potențialului viticol din România, ca urmare a schimbărilor climatice recente, în Studii și Cercetări în Geoștiințe, vol. IV, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN: 978-606-714-681-3

Sturza Rodica, Cristea Elena, Patraș Antoanela, Ghendov-Moșanu Aliona, 2021 – Capitol Récupération de composants bioactifs à partir de déchets agro-industriels horticoles. In: Le gaspillage alimentaire: gestion et revalorisation des déchets alimentaires. Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 2021. ISBN 978-973-744-886-6

Trofin Alina, 2021 – Chimie anorganică și analitică, curs, Editura StudIS, Iași, ISBN 9786064806963

Ungureanu Elena, Ariton Adina Mirela, 2021- Chimie – Curs și Lucrări practice, Editura StudIS Iași, 334 pagini, ISBN: 978-606-48-0697-0

INFO Student

Informații importante pentru toți studenții Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Harta campusului USV

Toate locațiile pe care trebuie să le cunoști ca student al Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași