Facultatea de Horticultură

Învăţământul superior horticol din Iaşi are vechi tradiţii, începuturile sale fiind legate de activitatea marelui agronom Ion Ionescu de la Brad care, în cursul său de Agricultură, Geniu rural şi Industrie agricolă de la Academia Mihăileană (1842), susţinea prelegeri de viticultură, pomicultură, legumicultură şi de arboricultură ornamentală.

Specializarea Horticultură

Inginerii horticultori sunt specialiști în cultura viței de vie, a speciilor pomicole, floricole, legumicole, în depozitarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în producția de vin și producția de material săditor horticol. Calificarea lor complexă le permite alegerea soiurilor adaptate zonelor de cultură, a amplasamentelor favorabile și tehnologiilor de cultură corespunzătoare.

Specializarea Peisagistică

Inginerul peisagist, prin formarea sa multidisciplinară, este specializat în proiectarea, execuția și întreținerea amenajărilor peisagere urbane sau rurale. 

Specializarea Ingineria Mediului

Inginerii de mediu sunt specialiști în conservarea energiei și mediului natural, tratarea și epurarea apelor uzate, prevenirea și controlul integrat al poluării, reciclarea și eliminarea deșeurilor. 

Specializarea Biotehnologii Agricole

Inginerii biotehnologi au competenţe în rezolvarea unor probleme importante pentru agricultură: microreproducerea plantelor prin tehnici de inginerie genetică, culturi de celule şi ţesuturi in vitro, ameliorarea plantelor şi animalelor (…)

Info student

Informații importante pentru toți studenții Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Universitate

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

De ce Facultatea de Horticultură?

Specializarea
Horticultură

Fructele și legumele reprezintă alimente pentru consum cotidian și materie primă pentru industria alimentară. Nevoia de hrană a societății omenești este permanentă, ceea ce asigură horticulturii o piață de desfacere cu funcționare continuă. Aceasta este motorul eficienței exploatațiilor horticole. Pe de altă parte, condițiile naturale extrem de favorabile pentru speciile horticole, de pe întreg teritoriul României, fac ca eficiența economică a unei exploatații să fie în general ridicată. Susținerea, prin fonduri europene, a dezvoltării acestor exploatații, încurajează inițiativa antreprenorială din domeniul horticulturii.

Specializarea
Peisagistică

Dincolo de latura productivă a horticulturii, urbanizarea în creștere și modernizarea spațiului rural fac necesară tot mai mult amenajarea peisagistică. Facultatea de Horticultură Iași are între specializările sale și Peisagistica, respectiv amenajarea parcurilor, grădinilor și spațiilor urbane. Dezvoltarea unei afaceri în peisagistică este, comparativ cu alte inițiative antreprenoriale, mai ușor de realizat. Proiectele de amenajare peisagistică au grade de complexitate diferită și sunt solicitate de instituții, companii și persoane private.

Specializarea
Ingineria Mediului

O a treia specializare a Facultății de Horticultură este Ingineria Mediului. În contextul creșterii populației și avansului schimbărilor climatice, cererea de ingineri de mediu devine tot mai accentuată. Acești specialiști sunt solicitați de agențiile guvernamentale, companiile industriale, societățile agricole și companiile de consultanță în probleme de mediu.

Specializarea
Biotehnologii Agricole

Biotehnologii agricole este cea mai tânără specializare a Facultăţii de Horticultură Iași. Biotehnologiile sunt susţinute de nevoia societăţii de a rezolva problemele cu care se confruntă pe fondul creșterii populației, cum ar fi criza energetică, criza alimentară, problemele ecologice şi de bioremediere. Deşi este considerată o ştiinţă a viitorului, biotehnologia stă la baza unor procese comune, cum ar fi producerea pâinii, vinului, brânzeturilor, sau reproducerea şi creşterea selectivă a plantelor şi animalelor, procese vitale pentru societatea actuală.

Studii de Master

_________________

Protecția plantelor, Producerea semințelor și materialului săditor horticol, Horticultură ecologică, Tehnologia și controlul calității băuturilor, Amenajări peisagistice urbane și teritoriale

Studii de Doctorat

_________________

Floricultură, Legumicultură, Protecţia plantelor, Pomicultură, Viticultură şi oenologie

Învăţământ la distanţă

_________________

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă.

Cercetare

Vezi articole - FHI

Al-Tahan Madeleine, Hoskova-Mayerova Sarka, Davvaz Bijan, Sonea Andromeda, 2023, On subpolygroup commutativity degree of finite polygroups, WOS:001052388300016, DOI10.3934/math.20231211, AIMS Mathematics, nr 10, Vol 8, 23786-23799, 2473-6988, FI: 2,2 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001052388300016

Buican Bettina-Cristina, Colibaba Lucia Cintia, Luchian Camelia Elena, Kallithraka Stamatina, Cotea V. Valeriu, 2023, “Orange” Wine—The Resurgence of an Ancient Winemaking Technique: A Review, DOI10.3390/agriculture13091750, Agriculture, vol. 13, Issue 9 ISSN: 2077-0472, FI: 3,6 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001072466100001

Burducea Ion, Burducea Cristina, Mereuta Paul-Emil, Sirbu Stefan-Robert, Iancu Decebal-Alexandru, Istrati Melania-Beatrice, Straticiuc Mihai, Lungoci Constantin, Stoleru Vasile, Teliban Gabriel-Ciprian, Robu Teodor, Burducea Marian, Nastuta Andrei Vasile, 2023, Helium atmospheric pressure plasma jet effects on two cultivars of Triticum aestivum L.,3390/foods12010208, WOS:000915443400001, Foods 2023, 12(1), 2304-8158, FI: 5,5 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000915443400001

Chiruţă C., Stoleriu I., Cojocariu Mirela, 2023, Prediction models for the plant coverage percentage of a vertical green wall system: regression models and artificial neural network models, DOI10.3390/horticulturae9040419, WOS:000978260300001, Horticulturae, 2023, 9, ISSN 2311-7524, FI: 2,9 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000978260300001 

Cocean Alexandru, Cocean Georgiana, Diaconu Maria, Garofalide Silvia, Husanu Francisca, Munteanu Bogdanel Silvestru, Cimpoesu Nicanor, Motrescu Iuliana, Puiu Ioan, Postolachi Cristina, Cocean Iuliana, Gurlui Silviu, 2023, Nano-Biocomposite Materials Obtained from Laser Ablation of Hemp Stalks for Medical Applications and Potential Component in New Solar Cells, DOI10.3390/ijms24043892, WOS:000938509400001, International Journal of Molecular Science, 24(2), 3892, eISSN 1422-0067, FI: 5,6 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000938509400001 

Favier Lidia, Simion Andrei-Ionuţ, Hlihor Raluca Maria, Fekete-Kertész Ildikó, Molnar Monika, Harja Maria, Vial Christophe, 2023, Intensification of the photodegradation efficiency of a hardly removed emergent water pollutant through response surface methodology optimization of process conditions, DOI10.1016/j.jenvman.2022.116928, WOS:000900449700001, Journal of Environmental Management, vol. 328, FI:8,9 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000900449700001 

Fortuna Maria E., Ungureanu Elena, Rotaru Razvan, Bargan Alexandra, Ungureanu Ovidiu C, Brezuleanu Carmen O., Harabagiu Valeria, 2023, Synthesis and properties of modified biodegradable polymers based on caprolactone, DOI10.3390/polym15244731, WOS:001132751300001, POLYMERS, Volume 15 Issue 24, 2073-4360, FI: 5 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001132751300001 

Golubkina Nadezhda, Tolpysheva Tatiana, Lapchenko Vladimir, Lapchenko Helene, Pirogov Nikolay, Zaitsev Viacheslav, Sękara Agnieszka, Tallarita Alessio, Stoleru Vasile, Murariu Otilia Cristina, Caruso Gianluca, 2023, Comparative evaluation of antioxidant status and mineral composition of Diploschistes ocellatus, Calvatia candida (rostk.) Hollós, Battarrea phalloides and Artemisia lerchiana in conditions of high soil salinity, DOI10.3390/plants12132530, WOS:001030943200001, Plants 2023, 12(13), 2530, 2223-7747, FI:4,8 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001030943200001 

Istrate Ana-Maria-Roxana, Cojocariu Mirela, Teliban Gabriel-Ciprian, Cojocaru Alexandru, Stoleru Vasile, 2023, Quality and Yield of Edible Vegetables from Landscape Design, DOI10.3390/horticulturae9060615, WOS:001014863400001, Horticulturae, Vol. 9, Issue 6, 2311-7524, FI:3,4 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001014863400001 

Luchian Camelia Elena, Scutarașu Elena Cristina, Colibaba Lucia Cintia, Grosaru Dragoș, Cotea V. Valeriu, 2023, Studies on the enhancement of sparkling wine and chocolate pairing through compositional profile analysis, DOI10.3390/foods12183516, Foods, vol. 12, issue 18, 3516, ISSN: 2304-8158, F.I. 5,2 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001079178400001 

Lungoci Constantin, Motrescu Iuliana, Filipov Feodor, Rimbu Cristina Mihaela, Jitareanu Carmenica Doina, Ghitau Carmen Simona, Puiu Ioan, Robu Teodor, 2023, Salinity Stress Influences the Main Biochemical Parameters of Nepeta racemose Lam., DOI10.3390/plants12030583, WOS: 000930412500001, Plants-Basel, 12(3), 583, eISSN, 2223-7747, FI:4,5 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000930412500001 

Mikhailidi Aleksandra, Ungureanu Elena, Belosinschi Dan, Tofanica Bogdan-Marian, Volf Irina, 2023, Cellulose-Based Metallogels-Part 3: Multifunctional Materials, DOI10.3390/gels9110878, WOS:001113431200001, GELS, Volume 9, Issue 11, 2310-2861, FI:4,6 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001113431200001 

Mikhailidi Aleksandra, Volf Irina, Belosinschi Dan, Tofanică Bogdan Marian, Ungureanu Elena, 2023, Cellulose-based metallogels. Part 1: Raw materials and preparation, WOS: 001055268500001, 3390/gels9050390, Gels, 9 (5), 390, e ISSN: 2310-2861, FI:4,6 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001020280100001 

Mikhailidi Aleksandra, Volf Irina, Belosinschi Dan, Tofanică Bogdan Marian, Ungureanu Elena, 2023, Cellulose-Based Metallogels. Part 2: Physico-Chemical Properties and Biological Stability, WOS: 001055268500001, DOI10.3390/gels9080633, Gels, 9 (8), 633, e ISSN: 2310-2861, FI: 4,6 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001055268500001 

Motrescu Iuliana, Ciolan Mihai Alexandru, Calistru Anca-Elena, Jităreanu Gerard, 2023, Germination and Growth Improvement of Some Micro-Greens under the Influence of Reactive Species Produced in a Non-Thermal Plasma (NTP), WOS:000916524300001, DOI10.3390/agronomy13010150, Agronomy, 13(1), 150, eISSN, 2073-4395, FI:3,7 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000916524300001 

Pintilie Paula Lucelia, Trotuş Elena, Tălmaciu Nela, Irimia Liviu Mihai, Herea Monica, Mocanu Ionela, Amarghioalei Roxana Georgiana, Popa Lorena Diana, Tălmaciu Mihai, 2023, European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) Bioecology in Eastern Romania, DOI10.3390/insects14090738 WOS:001076605200001, Insects, Volume 14, Issue 9, FI:3 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001076605200001 

Roşca Mihaela, Mihalache Gabriela, Stoleru Vasile, 2023, Tomato responses to salinity stress: From morphological traits to genetic changes, DOI10.3389/fpls.2023.1118383, WOS:000937432000001, Front. Plant Sci., Volume 14; 1664-462X, FI:6,8 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000937432000001 

Rusu Oana-Raluca, Mangalagiu Ionel, Amăriucăi-Mantu Dorina, Teliban Gabriel-Ciprian, Cojocaru Alexandru, Burducea Marian, Mihalache Gabriela, Roşca Mihaela, Caruso Gianluca, Sekara Agnieszka, Stoleru Vasile, 2023, Interaction Effects of Cultivars and Nutrition on Quality and Yield of Tomato, DOI10.3390/horticulturae9050541, WOS:000998048300001, Horticulturae, 2311-7524, FI:3,4 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000998048300001 

Scutaraşu Elena Cristina, Trincă Lucia Carmen, 2023, Heavy Metals in Foods and Beverages: Global Situation, Health Risks and Reduction Methods, DOI10.3390/foods12183340, WOS:001073762100001, Foods 12(18), 3340, eISSN 2304-8158, FI = 5,2 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001073762100001 

Sonea Andromeda, Cristea Irina, 2023, Euler’s totient function applied to complete hypergroups, DOI10.3934/math.2023388, WOS:000961960200009, AIMS Mathematics, 8(4), 7731-7746, 2473-6988, FI:2,2 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000961960200009 

Sonea Andromeda, Leoreanu-Fotea Violeta, 2023, A Combinatorial Study for the Distribution of Phenotypes, WOS:001029925600007, Multiple Valued Logic and Soft Computing, nr.5-6, Vol.40, 569-585, 1542-3999, FI:3 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001029925600007 

Ungureanu Elena, Fortună Maria Emiliana, Ţopa Denis Constantin, Brezuleanu Carmen Olguţa, Ungureanu Vlad Ilie, Chiruţă Ciprian, Rotaru Răzvan, Tofanică Bogdan Marian, Popa Valentin, Jităreanu Carmenica Doina, 2023, Comparison adsorption of Cd (II) onto Lignin and Polysaccharide-based polymers, DOI10.3390/polym15183794, Polymers, 15 (18), 3794, ISSN: 2073-4360, FI: 5 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001074478800001 

Ungureanu Elena, Fortună Maria Emiliana, Ţopa Denis Constantin, Lobiuc Andrei, Ungureanu Ovidiu, Jităreanu Carmenica Doina, 2023, Design of the functional polymer systems to optimize the filler retention in obtaining cellulosic substrates with improved properties, WOS: 000947450600001, DOI10.3390/ma16051904, Materials, 16 (5) 1904, eISSN 1996-1944, FI:3,4 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000947450600001 

Vlăduţ, N.-V., Ungureanu, N., Biriş, S.-Ş., Voicea, I., Nenciu, F., Găgeanu, I., Cujbescu, D., Popa, L.-D., Boruz, S., Matei, G., Ekielski, A., Teliban G.-C., 2023, Research on the Identification of Some Optimal Threshing and Separation Regimes in the Axial Flow Apparatus, WOS:000978167000001, DOI10.3390/agriculture13040838, Agriculture-Basel, 2023, 13, 838. ISSN: 2077-0472, FI:3,6 https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000978167000001

Proiecte

Vezi proiecte - FHI

PN-III-P2-2.1-PED-2021-4380 (USV Iași partener) – Light controlled cultivation of sprouts and microgreens with high phenolic contents. Perioada de desfășurare: 01.07.2022 – 30.06.2024. Director de proiect: Stoleru Vasile, număr membri: 7, valoarea contractată: 225,000.00 ron (curs euro/ron =4.9461; valoare totală în euro 45,490.39)

ADER 6.1.6, Acord nr. 7793/15.06.2023 (USV Iași partener) – Evaluarea colecției de germoplasmă a speciilor legumicole cu rezistență la factorii de stres biotic, destinate cultivării în câmp deschis și introducerea în cultură de genotipuri noi: Bob – Vicia faba, Mazăre – Pisum sativum, Topinambur – Helianthus tuberosus, Linte – Lens culinaris. Perioada de desfășurare: 2023-2026. Director de proiect: Cojocaru Alexandru, număr membri: 4, valoarea contractată: 60,000.00 ron (curs euro/ron = 4.9586; valoare totală în euro 12,100.19)

ADER 6.1.7, Acord nr. 617/ 20.07.2023 (USV Iași partener) – Dezvoltarea unei platforme digitale naţionale a resurselor genetice de viță-de-vie din România, în vederea conservării, gestionării şi valorificării germoplasmei pentru generaţiile viitoare. Perioada de desfășurare: 01.07.2023 – 31.10.2026. Director de proiect: Rotaru Liliana, număr membri: 4, valoarea contractată:125,000.00 ron (curs euro/ron =4.9634; valoarea totală în euro 25,184.35) https://www.madr.ro/attachments/article/426/ADER-617-faza-1.pdf

16554/28.09.2021 – Testare produse prin organizare de loturi experimentale demostrative/comparative. Perioada de desfășurare: 28.09.2021-28.09.2024. Director de proiect: Teliban Gabriel, număr membri: 10, valoarea contractată: 59,377.20 ron, (curs euro/ron =4.9481, valoare totală în euro 12,000.00). 

19016/03.11.2021 – Cercetări pentru stabilirea de noi tehnologii de prevenire și combatere a dăunătorilor din unele culturi agricole, în condițiile Societății Agricole Agroind Berezeni. Perioada de desfășurare: 2021- 2024. Director de proiect: Tălmaciu Mihai, număr membri: 5, valoarea contractată: 60,000.00 ron (curs euro/ron =4.9490, valoarea totală în euro 12,123.66).

12044/27.07.2023 – Analize pedochimice și studii prin modelări matematice privind starea de fertilitate a solurilor în cadrul SC INTEGRASEM SRL. Perioada de desfășurare: 27.07.2023 – 27.07.2025. Director de proiect: Chiruță Ciprian, număr membri: 11, valoarea contractată: 54,494.00 ron, (curs euro/ron =4,954, valoarea totală în euro 11,000.00). 

6635/23.05.2023 – Sisteme biocide neconvenționale pe bază de nanoparticule de lignină pentru conservarea unor structuri compozite naturale (SC AGEC SRL). Perioada de desfășurare: 05-09.2023. Director de proiect: Ungureanu Elena, număr membri: 3, valoarea contractată: 60,000.00, (curs euro/ron =4.9710, valoare totală în euro 12,070.01). 

16164/10.10.2023 – Cercetări privind evoluția profilului senzorial al vinurilor produse la S.C. Cotnari S.A. în contextul schimbărilor climatice (S.C. Cotnari). Perioada de desfășurare: 10.10.2023 – 10.04.2024. Director de proiect: Luchian Camelia Elena, număr membri: 6, valoarea contractată: 60,000.00, (curs euro/ron =4.9656, valoare totală în euro 12,083.13). 

ID-2021-1-TR01-KA220-VET-000032974 (USV Iași partener) – Climate focused agricultural vocational education – CLIAVE. Perioada de desfășurare: 28.02.2022 – 27.08.2024. Director de proiect: Motrescu Iuliana, număr membri:8. Valoare contractată: 86,204.06 ron (curs euro/ron =4.9480; valoare totală în euro 17,422.00). https://www.cliave.net/ 

ID- 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087861 (USV Iași partener) – From ”Waste” to ”Art” for a sustainable world – wAs’R’Te. Perioada de desfășurare: 03.10.2022-30.08.2024. Director de proiect: Bodale Ilie, număr membri: 7. Valoare contractată: 190,448.52 ron (curs euro/ron =4.9480; valoare totală în euro 38,490.00). https://fromwastetoart2023.wixsite.com/-from-waste-to-art 

ID- 2021-1-RO01-KA220-ADU-000026154 (USV Iași partener) – AgroBusiness in Urban areas (AgroBUS). Perioada de desfășurare: 01.01.2022-31.12.2023. Director de proiect: Irimia Liviu, număr membri:4. Valoare contractată: 102,841.60 ron (curs euro/ron =4.9474; valoare totală în euro 20,787.00). https://agrobus.eu/ 

Convention AUF ECO 2023 DRECO-7863- Réutilisation totale des déchets de fruits et légumes issus de la production de jus: pigments et antioxydants pour les aliments fonctionnelles et biomatériaux pour la purification de lʼeau – DECHETJUS. Director de proiect: Patraș Antoanela, număr membri: 15, valoarea contractată:76,854.32 ron (curs euro/ron = 4.9424; valoare totală în euro 15,550.00) 

POCU/993/6/13, COD SMIS 153299, Contract de finanțare nr. 62487/03.06.2022 (USV Iași partener) – Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență_PROINVENT. Perioada de desfășurare: 01.06.2022-31.11.2023. Director de proiect: Cotea V. Valeriu, număr membri: 4, valoarea contractată: 506,000.00 ron (curs euro/ron = 4.9427; valoare totală în euro 102,373.20) https://www.proinvent.ugal.ro/ 

FDI 0221-2023 Domeniul 1 – Acces cu succes la Educație de Calitate în cadrul Universității pentru Științele Vieții Iași – IULS ACCES. Perioada de desfășurare: 2023. Director de proiect: Stoleru Vasile, număr membri: 3, valoare contractată: 469,040.00 ron (curs euro/ron =4.9463; valoare totală în euro 94,826.44)

Cărți

Vezi cărți - FHI

Cojocaru Alexandru, Stan Teodor, 2023, Legumicultură generală. Manual pentru lucrări practice – Vol I. Edit Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN: 978-973-147-487-8

Cozma Andreea Paula, Trincă Lucia Carmen, 2023, Analiza principalilor parametrii biochimici din lichidele biologice ale organismului animal, Edit Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-489-2

Istrate Ana-Maria-Roxana, Stoleru Vasile, 2023, Grădina de legume pe strat înălţat: cercetări peisagistice aplicate, Edit Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, ISBN 978-973-147-494-6

Trofin Alina, 2023, Chimie, Ed. PIM Iaşi, ISBN 978-606-13-7723-7

Tucaliuc Roxana, 2023, Chimie generală, Editura PIM, în curs de publicare.

Ungureanu Elena, Fortună Maria Emiliana, 2023, Chimie Fizică şi Coloidală, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-7427-4

Colibaba Lucia Cintia, Bosoi Ionica, Puscalau Marioara, Luchian Camelia Elena, Rotaru Liliana, Cotea V. Valeriu, 2023, Grape Technology vs Climate Change – a succes story or a nightmare?, capitol publicat in “Grapes and Grape Products – Chemistry and Technology”, ISBN 978-0-85466-272-2. DOI: 10.5772/intechopen.1003895, 23 pg

Luchian Camelia Elena, Scutarașu Elena Cristina, Colibaba Lucia Cintia, Focea Mihai Cristian, Cotea V. Valeriu, 2023, Trends to reduce the effects of global warming – applications of osmosis to obtain sparkling wines with moderate alcohol concentrations, capitol publicat in “Grapes and Grape Products – Chemistry and Technology”, ISBN 978-0-85466-272-2, DOI: 10.5772/intechopen.1003034, 27 pg.

INFO Student

Informații importante pentru toți studenții Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Harta campusului USV

Toate locațiile pe care trebuie să le cunoști ca student al Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași