Centrul de Cercetări Horticole

Prezentare CCH

Centrul de Cercetări Horticole a fost înfiinţat în anul 2001 în cadrul Facultăţii de Horticultură, când Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din învăţământul Superior îl recunoaşte ca fiind centru de cercetare tip „B”, cu atribuţiuni pe toată zona de influenţă.

Cel care a pus bazele Centrului de Cercetări Horticole a fost regretatul Profesor Gică Grădinariu, care a înţeles rolul important al cercetării şi, prin toată activitatea sa, a contribuit la formarea echipelor de cercetători, promovarea tematicilor moderne şi atragerea de fonduri care să susţină dezvoltarea centrului.

Scopul activităţii Centrul de Cercetări Horticole este de conservare, dezvoltare, aplicare şi promovare a creaţiei ştiinţifice în domeniul cercetării şi producţiei horticole la nivel zonal şi naţional.

Prin activităţile desfăşurate, elaborează şi derulează programe de cercetare ştiinţifică, de consultanţă, de service şi de cooperare zonală, naţională şi internaţională, în domenii specifice horticulturii.

Centrul de Cercetări Horticole este reprezentat de două laboratoare principale de cercetare (Laboratorul de Pomicultură şi Laboratorul de Oenologie), la care se adaugă şi laboratoarele de la celelalte discipline ale facultăţii (Legumicultură, Viticultură, Floricultură), la rândul lor cu o dotare deosebită.

Activități și rezultate CCH, ian. – oct. 2021

TEME DE CERCETARE abordate:

 1. Condiţionarea tescovinei de struguri în scopul reutilizării
 2. Testarea influenţei unor soluţii asupra germinării şi creşterii microplantelor
 3. Testarea influenţei unor extracte asupra înrădăcinării plantelor (în cadrul proiectului Transfrontalier 2SOFT/1.2/83 din 3 sept 2020)
 4. Studii privind toxicitatea unor metale grele (Cd(II), Pb(II) și Ni(II)) pentru semințele de Ocimum basilicum L. (în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200, contract nr. TE 120/2020 din 15 septembrie 2020)
 5. Studii privind toxicitatea unor metale grele (Cd(II), Pb(II) și Ni(II)) pentru semințele de Lavandula angustifolia L. (în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200, contract nr. TE 120/2020 din 15 septembrie 2020)
 6. Studii privind toxicitatea unor metale grele (Cd(II), Pb(II) și Ni(II)) pentru semințele de Origanum vulgare (în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200, contract nr. TE 120/2020 din 15 septembrie 2020)
 7. Utilizarea unor polimeri la semințele de ceapă
 8. Identificarea taxonomică moleculară a unor specii de Asteraceae și Iridaceae

REZULTATE OBȚINUTE:

Articole publicate:

 • Patras, A., 2021. Effects of Development Stage and Sodium Salts on the Antioxidant Properties of White Cabbage Microgreens. Agriculture, 11(3), 200, https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/200, DOI: 10.3390/agriculture11030200, WOS: 000633201800001, Q1, IF=2.925 (2020)

Participări la conferințe:

 1. Asiminicesei D. M., Apostol M., Hagiu Zaleschi L., Hlihor R. M., Simion I. M., Teliban G.C., Gavrilescu M., Quatifying cadmium stress to Ocimum basilicum L. growth and development, 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration, 10-13 iunie 2021, Sousse, Tunisia, online.
 2. Apostol M., Hlihor R. M., Asiminicesei D. M., Hagiu Zaleschi L., Simion I. M., Teliban G.C., Gavrilescu M., Toxicity and stress caused by nickel to Ocimum basilicum L. seedling growth, 3rd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration, 10-13 iunie 2021, Sousse, Tunisia, online
 3. Asiminicesei D. M., Hagiu Zaleschi L., Apostol M., Hlihor R. M., Gavrilescu M., Comparative assessment of lead chloride and cadmium chloride to Ocimum basilicum L., Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering, 25-26 iunie 2021, București, online.
 4. Asiminicesei D. M., Hlihor R. M., Apostol M., Hagiu Zaleschi L., Simion I. M., Teliban G.C., Gavrilescu M., A preliminary assessment on the early development of Ocimum basilicum L. in lead contaminated environment, 11th International Conference on Environmental Engineering and Management, 8-10 Septembrie 2021, Mutenz, Elvetia, online.

Proiect internaţional AUF ECO_RI_SRI_2021_20_USAMVIIBI_ZERO DECHET: Deşeuri horticole în beneficiul sănătăţii şi al mediului, o nouă abordare a principiului «zero deşeuri», Déchets horticoles au bénéfice de la santé et de l’environnement, une nouvelle approche du principe « zéro déchet »

Medalie de aur pentru proiectul ”Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie și cosmetică (RiskToxPlants)” cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200, contract nr. TE 120/2020, Hlihor R.M., Gavrilescu M., Apostol M., Teliban G.-C., Stavarache M., Hagiu Zaleschi L., Simion I.M., Asiminicesei D., Nazare A.I., The 25th International Exhibition of Inventions “INVENTICA 2021”, 23-25 iunie 2021, Iași, România.

Laborator BIOCHIMIE VEGETALĂ

Utilitatea laboratorului:

 • în găsirea rezolvării unor probleme ridicate de subdomeniile de specialitate ale horticulturii, prin analizarea din punct de vedere biochimic a fenomenelor care au loc în plante;
 • în sprijinirea studiilor “de graniţă”, complexe, interdisciplinare care se adresează organismelor vegetale;
 • în analiza calitativă şi cantitativă a unor compuşi prezenţi în produsele horticole sau alte categorii de alimente;
 • în studiul plantelor decorative.

Analize și determinări care pot fi efectuate în cadrul laboratorului:

 • analize generale ale principalelor clase de compuşi biochimici;
 • determinarea antioxidanţilor;
 • dozarea compuşilor fenolici totali şi a unor subclase de compuşi fenolici din produsele horticole;
 • dozarea pigmenţilor antocianici;
 • determinarea spectrofotometrică a pigmenţilor clorofilieni şi carotenoidici;
 • determinarea capacităţii antioxidante;
 • dozarea nitraţilor;
 • dozarea unor poluanţi prin metode spectrofotometrice.

Direcții de cercetare cărora li se adresează:

 • studiul calităţii produselor horticole/agro-alimentare ;
 • stabilirea momentului optim pentru recoltare;
 • identificarea produselor nerecomandate/recomandate consumului alimentar;
 • diferite studii ale caracteristicilor decorative ale plantelor.
Conf . univ. dr. Antoanela PATRAȘ

Conf . univ. dr. Antoanela PATRAȘ

Discipline: Biochimie, Chimie organică, Chimia mediului

CV | apatras@uaiasi.ro

Laborator BIOLOGIE MOLECULARĂ ȘI MICROPROPAGARE IN VITRO

Utilitatea laboratorului:

 • studiul integrat al mecanismelor fiziologice, moleculare și biochimice implicate în răspunsul plantelor la acțiunea factorilor de stres abiotici și biotici folosind tehnologii moleculare;
 • taxonomia moleculară și diversitatea genetică a plantelor ornamentale și medicinale.

Direcții de cercetare:

 • caracterizarea moleculară și biochimică a răspunsului plantelor la acțiunea factorilor de stres abiotici și biotici, în condițiile schimbărilor climatice;
 • valorificarea speciilor indigene de plante din România. Biodiversitate și conservare a florei spontane ornamentale;
 • studii de taxonomie și filogenie moleculară. Analiza datelor biologice (markeri genetici) prin metode bioinformatice. Identificarea și clasificarea moleculară a plantelor;
 • înmulțirea in vitro a speciilor horticole.

Analize și tehnici de laborator:

 • izolarea, purificarea și cuantificarea acizilor nucleici (ADN/ARN) din plante;
 • tehnici PCR, qPCR;
 • tehnici de taxonomie moleculara (RAPD, AFLP, RFLP);
 • strategii de clonare ale genelor de interes in diferiti vectori de expresie;
 • detectarea acizilor nucleici prin hibridizare Southern si Northern;
 • analiza transcriptomică (cDNA-AFLP, qRT-PCR);
 • purificarea si caracterizarea proteinelor recombinate;
 • analiza proteinelor prin SDS-PAGE si Western blotting;
 • imunolocalizare.
Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

Discipline: Floricultură, Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei spontane ornamentale, Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol

CV | maria.brinza@uaiasi.ro

Laborator STUDIUL STRESULUI ABIOTIC LA SPECIILE HORTICOLE

Dotare

Mini incubator 

Utilizare: asigură modele reproductibile pentru creșterea plantelor pe întregul ciclu de creștere 

Caracteristici tehnice: Cameră rezistentă la coroziune, raft ajustabil la trei niveluri diferite, intervalul de temperatură de la 5 ° la 60 ° C, încălzire uniformă, vizibilitate deplină a interiorului

Incubator cu agitare VORTEMP 1550 

Utilizare: încălzirea și amestecarea simultană a probelor mici (inclusiv culturi bacteriene) 

Caracteristici tehnice: tuburi conice standard de 15 mL și 50 mL, capacitatea maximă 18 x 15 mL, termperatură reglabilă pe o gamă largă, mediu uniform și stabil în interiorul camerei, poate fi utilizat și în camera rece pentru aplicații sub-ambientale

Microscop halogen

Utilizare: investigații microscopice

Caracteristici tehnice: Cap optic: binocular înclinabil 45°, camera digitală integrată, Mod de observare: câmp luminos, magnificare: 1x-2x-4x (creste proportional cu lungimea tubului), oculare: WF 10x/20mm, distanță interpupilară ajustibilă, distanță de lucru de 61 mm, iluminare: transmisa de 1W LED si incidență de 1W LED, intensitate reglabila, temperatura culorii 6300 K.

Microscop motic

Utilizare: investigații microscopice 

Caracteristici tehnice: Putere de mărire 1000x, obiectiv-plan acromat, condensator Abbe- (N.A. 1,25), cu sertar, centrare și diafragmă iris, lumina transmitită, lampă halogen, sistem optic infinit

Colorimetru 

Utilizare: măsoară culoarea probelor lichide, solide și pudre.

 Caracteristici tehnice: culorile se compară rapid și cu acuratețe mare. Variația culorii este afișată ca o valoare numerică și astfel ajută la identificarea variației mai bine decât ochiul uman.

Agitator magnetic 

Utilizare: agitarea și omogenizarea probelor 

Caracteristici tehnice: volumele de până la 3 L ; Carcasă realizată de ABS; Viteză reglabilă

Ciclator termic PCR

Utilizare: amplificarea secvențelor de AND utilizând tehnica PCR

Caracteristici tehnice: sistemul de schimbare rapidă a blocului și 12 module de blocuri diferite, blocuri pentru tuburi / plăci de 0,2 mL, 0,5 mL și plăci de 384 de godeuri; rate ridicate de încălzire de până la 6 °C/s în blocurile de aluminiu și până la 8 °C/s în blocurile de argint.

Transluminator cu sistem automat de fotografiere și soft de prelucrare a datelor

Utilizare: vizualizarea migrației ADN (sau ARN) pe gelul de agaroză, folosită la dimensionarea unui produs PCR, purificarea segmentului ADN, cuantificarea ADN-ului sau verificarea integrității ARN-ului după extracție

Caracteristici tehnice: Tuburi 6×8 W, lungime de undă 312 (254, 365 opțional), dimensiune ecran filtrul (LxW) 210×260 mm, tipul lungimii de undă: single.

Agregat frigorific

Utilizare: menținerea probelor vegetale la temperaturi de îngheț (-20oC) pentru a le proteja caracteristicile tehnologice

Caracteristici tehnice: temperatură reglabilă, minimum -20oC.

Agregat frigorific

Utilizare: menținerea probelor vegetale la temperaturi de îngheț pentru a le proteja caracteristicile tehnologice.

Caracteristici tehnice: temperatură reglabilă, minimum -80oC.

Agregat frigorific

Utilizare: păstrarea materialului vegetal horticol pentru a-i asigura o un timp cât mai lung de depozitare fără a-și pierde proprietățile tehnologice.

Caracteristici tehnice: temperatură reglabilă, maximum 5oC.

Incubator de creștere a plantelor

Utilizare: simularea condițiilor de mediu pentru creșterea plantelor pe întregul ciclu de dezvoltare

Caracteristici tehnice: ciclu de iluminare zi/noapte ajustabile, control asupra: umidității, temperaturii și iluminării. Camera permite extinderea cercetării asupra tuturor etapelor de dezvoltare a plantelor: de la geneza moleculară până la studiile de fiziologia plantelor; de la germinare la maturitatea plantei și înflorire

Baie de apă

Utilizare: Încălzire și păstrae probe la temperaturi constante

Caracteristici tehnice: prevazută cu termostat hidraulic pentru controlul temperaturii, confecționată din oțel inox AISI-304, elemente de încălzire protejate de o teacă confecționată din inox, panoul de comandă include: comutator principal și martor luminos, valvă pentru evacuarea apei.

Etuvă

Utilizare: păstrare și/sau uscare probe vegetale

Caracteristici tehnice: capacitatea de 25 L, temperatură reglabilă (50 °C si 200 °C), display LED, carcasă exterioara din oțel acoperit cu pudră anti bacterii, interior din oțel inoxidabil, rastele reglabile în înălțime, ușă prevazută cu geam dublu strat și garnitură de etanșare din silicon. Protecție de supra temperatură

Distilator apă

Utilizare: distilarea apei folosită în laborator (analize, igienizare instrumentar etc.).

Caracteristici tehnice: funcție automată de reglare a nivelului de apă și a sistemului de încălzire, se poate alimenta cu apă potabilă, prevăzut cu încolzitor electric, sistem de alarmă pentru nivelul scăzut de apă, debit: 20 L/h

Mașină pentru fulgi de gheață

Utilizare: menținerea la temperaturi scăzute a probelor vegetale.

Caracteristici tehnice: finisaj exterior scotch brite, filtru curățabil (cleaning system), model tropicalizat, ușă izolată, picioare reglabile pe înălțime, producție de gheață: 111 kg/24h, capacitate stocare gheaţă: 28 kg

Nișă chimică TALLASI MA 902 

Utilizare: protejarea operatorul impotriva riscului chimic si al riscului de foc sau explozie. 

Caracteristici tehnice: Spate dublu, compartimentată astfel încât sa se evite formarea curenților, sistem de aspiratie trifazic, construit din polipropilena antiacida cu motor capsulat.

Autoclav vertical 

Utilizare: sterilizarea solidelor impachetate sau neimpachetate, obiecte poroase mici, sticla, plastic, lichide, obiecte metalice 

Caracteristici tehnice: sistem independent de blocare a capacului când autoclava este sub presiune, regulator pentru supra temperatură, regulator pentru suprapresiune pentru deconectarea încalzirii în cazul creșterii presiunii, valvă de siguranță, prentru descărcarea presiunii în cazul în care crește peste nivelul maxim

Balanță analitică 

Utilizare: cântărirea de mare precizie a probelor

Caracteristici tehnice: Calibrare internă automată, program de calibrare CAL, funcție Tara, determinare procentuală, numărare și stand-by, afișaj LCD

Balanță tehnică 

Utilizare: cântărire probe 

Caracteristici tehnice: Model: PS 1200.R2, capacitate maximă: 1200 g, sarcină minimă: 500 mg, precizie: 0,01 g 

Hotă cu flux laminar 

Utilizare: procesare probe, amestecuri într-un mediu steril 

Caracteristici tehnice: conferă protecție totală împotriva germenilor şi a prafului, presiune pozitivă, suprafață de lucru confecționată din oțel inoxidabil.

TS100 Thermo Shaker 

Utilizare: analize genetice (omogenizarea și controlul temperaturii probelor în tuburi microtest sau placă PCR, extracția ADN-ului, ARN-ului), studiul biochimic al reacțiilor și proceselor enzimatice, extracția metaboliților din materialul celular 

Carcateristici tehnice: posibilitate de răcire a probelor până la + 4 ° C, atingerea rapidă a vitezei de amestecare specificate și menținerea unei amplitudini de rotație egale în întregul bloc, menținerea temperaturii presetată într-o gamă largă pe toată suprafața blocului, afișajul LCD, funcțiile de încălzire și amestecare pot fi realizate simultan și independent, 5 blocuri de încălzire și răcire disponibile

Centrifugă MIKRO 220 R 

Utilizare: pregătirea probelor vegetale pentru aplicații PCR 

Caracteristici tehnice: viteză de rotație – 18.000 RPM, RCF de 31.514 în 26 sec., tuburi conice de 50 mL, dotată cu refrigerare și o gamă de temperatură de la -20 °C la +40 °C

Kit întrerupător simplu Kinetic Energy + Controller 1 canal, 5A, WiFi 

Caracteristici tehnice: poate fi controlat de până la 100 de metri(în exterior) și 25 de metri(în interior), poate fi aplicat pe orice suprafață: sticlă, faianță, marmură, lemn etc.

Vortex Mixer 

Utilizare: teste enzimatice și RIA, amestecarea generală a eprubetelor, teste biochimice, teste precipitate

Caracteristici tehnice: tuburi simple și multiple și baloane mici cu vârfuri închise

Double platform rocker 

Caracteristici tehnice: viteză de balansare reglabilă și înclinarea fixă de 7 o

Spectrofotometru uv- vis

Utilizare: analiza culorii soluțiilor 

Caracteristici tehnice:  poate măsura absorbanța, concentrația și % transmitanței, afișează mai mulți parametri, inclusiv lungimea de undă și citirile fotometrice, gamă largă de accesorii pentru analizar

pH-metru 

Utilizare: măsurare pH probe 

Caracteristici tehnice: istrument prevăzut cu facilități integrate pentru asigurarea calității,  garantează rezultate fiabile permanente, opțiunil de memorie internă pentru metode și posibilitatea de a conecta diferite accesorii.

Spectrostar Nano

Utilizare: măsurători spectrofotometrice

Caracteristici tehnice: soft de analiză MARS, analiza rapidă a spectrului cu o rezoluție de 1 nm, permițând teste de absorbanță care anterior erau imposibile. Prin utilizarea unui spectrometru ultrarapid, SPECTROstar NANO poate citi un spectru întreg de la 220 nm la 1000 nm în mai puțin de 1 s.

Microcentrifugă Nahita 

Utilizare: micro-filtrare, pregatire de probe pentru HPLC sau PCR 

Caracteristici tehnice: viteza fixă unică sau viteză fixă selectabilă, rotor unghiular pentru micro-tuburi de 1.5/2.0 mL cu adaptori incluși pentru micro-tuburi de 0.5 mL si 0.2 mL, rotor pentru benzi de micro-tuburi de 0.2 mL, foarte silențioasă și stabila, capac transparent pentru a vizualiza în orice moment stadiul rotorului