Specializarea Horticultură

Profilul inginerului horticultor

Inginerii horticultori sunt specialiști în cultura viței de vie, a speciilor pomicole, floricole, legumicole, în depozitarea și prelucrarea fructelor și legumelor, în producția de vin și producția de material săditor horticol. Calificarea lor complexă le permite alegerea soiurilor adaptate zonelor de cultură, a amplasamentelor favorabile și tehnologiilor de cultură corespunzătoare.

Competențele profesionale ale inginerilor horticultori se bazează pe noțiuni fundamentale de biologie, ecologie și fiziologie a plantelor horticole, la care se adaugă noțiuni de agrometeorologie, botanică, genetică, agrotehnică, pedologie, topografie, informatică, management, marketing și contabilitate, dobândite pe parcursul celor patru ani de studiu universitar.

Perspective profesionale

Pe lângă competențele de bază, respectiv înființarea și managementul exploatațiilor horticole, absolvenții specializării Horticultură au o calificare ce le permite să activeze în:

 • agenții de plăți și intervenții pentru agricultură;
 • poliție vamală fitosanitară;
 • învățământ;
 • institute de cercetare;
 • pepiniere horticole;
 • depozite de legume și fructe;
 • agenții și oficii de dezvoltare rurală;
 • oficii și laboratoare zonale de pedologie,
 • agrochimie și protecția plantelor;
 • primării, societăți horticole, oficii de consultanță agricolă;
 • industria legumelor și fructelor;
 • crame și combinate de vinificație.

Responsabil de specializarea HORTICULTURĂ – ID

Şef lucr. univ. dr.
Roberto BERNARDIS

Discipline:

 • Arboricultură ornamentală
 • Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului
 • Producerea materialului săditor dendrologic

CV | roberto_bernardis@uaiasi.ro | (40) 232-407532 | Birou: Etaj 2

Planuri de învățământ

Specializarea HORTICULTURĂ / Specialization HORTICULTURE

Anul I / 1st year

Nr.
/
No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite /  ECTS credits
Sem. I
1st
sem
Sem. II
2nd
sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Matematică
Mathematics
4
2 Baza energetică şi maşini horticole
Energetic bases and horticultural machines
5 4
3 Chimie
Chemistry
4
4 Biochimie
Biochemistry
4
5 Botanică
Botany
4 4
6 Genetică
Genetics
4
7 Biofizică şi agrometeorologie
Biophysics and Agrometeorology
4
8 Informatică
Informatics
3
9 Topografie și cadastru
Topography and survey
5
10 Educaţie fizică*
Physical education *
(1) (1)
11 Practică**
Practical training
4

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)
12 Economie politică
Political economy
3
Etică şi integritate academică
Ethics and academic integrity
13 Bazele horticulturii
The basics of horticulture
4
Istoria horticulturii
History horticulture
14 Limba străină (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 2
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1 Psihologia educaţiei
Psychology of education
5
2 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)
5

 

 

 

Anul II / 2nd Year

 
Nr.
/
No
Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Fiziologia plantelor
Plant physiology
3 2
2 Agrochimie
Agricultural chemistry
4 2
3 Îmbunătăţiri funciare
Land improvement
3
4 Pedologie
Pedology
4 3
5 Entomologie
Entomology
5 3
6 Fitopatologie
Phitopathology
4 4
7 Ecologia şi protecţia mediului
Ecology and environmental protection
2
8 Agrotehnică
Agrotechnology
4
9 Arboricultura
Arboriculture
3
10 Microbiologie
Microbiology
4
11 Educaţie fizică*
Physical education*
(1) (1)
12 Practica**
Practical training**
5
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)
13 Limba străină (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 1
14 Aplicatii GIS în horticultură
GIS applications in horticulture
2
Introducere în cartografiere digitală
Introduction to digital mapping
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluarii)
Pedagogy II (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)
5
2 Didactica specialităţii
Didactics of speciality

 

Anul III / 3rd Year

Nr.
/
No
Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1

Legumicultură

Vegetable growing

6 3
2

Pomicultură

General fruit – tree growing

5 4
3

Viticultura

Viticulture

5 4
4

Floricultură

Flower growing

5 4
5

Oenologie

Oenology

4
6

Ameliorarea plantelor

Plant breeding

2 2
7

Arhitectura peisajului

Landscape architecture

5
8

Fitotehnie

Phytotechnology

2
9

Management

Management

2
10

Practica*

Practical training

5
DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES
11

Contabilitate

Accountancy

2
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
12

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2
2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3
3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

2
4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

3
5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

5

Anul IV / 4th Year

Nr.
/
No
Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Legumicultură specială
Specialized vegetable growing
5 4
2 Pomologie
Pomology
5 4
3 Ampelografie
Ampelography
6 4
4 Oenologie
Oenology
5
5 Tehnologia produselor horticole
Technology of horticultural products
4 5
6 Tehnică experimentală
Experimental techniques
3
7 Construcții horticole
Horticultural buildings
3
8 Practica*
Practical training*
7
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
9 Marketing
Marketing
3
Antreprenoriat în horticultura ecologică
Entrepreneurship in organic horticulture
10 Exploataţii horticole
Horticultural holdings
2
Tehnologii horticole în spaţii protejate
Horticultural technologies in protected areas
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
10 Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)
1 1