Master

Protecția plantelor

Responsabil de program:

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU

CV | mtalmaciu@uaiasi.ro

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Herbologie
Weed biology and ecology
6
2 Fitofarmacie și ecotoxicologie
Phytopharmacy and Ecotoxicology
8 7
3 Acarologie și nematologie
Acarology and nematology
8  –
4 Combaterea integrată și protecția agroecosistemelor
Integrated control and protection of agroecosystems
8 6
5 Virologie și bacteriologie
Virology and bacteriology
 – 6
6 Practica
Practical training
 – 4
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES
8 Controlul fitosanitar în agricultură
Phytosanitary control in agriculture
5

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Legislație și carantină fitosanitară
Legislation and phytosanitary quarantine
9  –
2 Prognoza și avertizarea în protecția  planterlor
Forecasts and warnings in plant protection
8  –
3 Combaterea integrată și protecția agroecosistemelor
Integrated control and protection of agroecosystems
8  –
4 Practică *
Practical training
 – 30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Protecţia biologică a culturilor agricole
Biological crop protection
5  –

Producerea semințelor și materialului săditor horticol

Responsabil de program:

Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU

CV | nmunteanu@uaiasi.ro

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Metode moderne de ameliorare şi statistică
Modern methods of amelioration and statistics
7
2 Prod. seminţelor şi a materialului săditor legumicol
Production of vegetable planting material and seeds
6 6
3 Prod. materialului săditor pomicol
Production of tree planting material
6 6
4 Producerea materialului săditor viticol
Production of viticultural planting material
6 6
5 Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol
Production of flower and dendrological planting material
5 6
6 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
7 Practică şi activităţi de cercetare
Practical training and research activity
4

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Culturi de meristeme la culturile horticole
Meristem culture of horticultural crops
8
2 Protecţia culturilor semincere şi din pepinieră
Protection of seed and nursery crops
8
3 Mecanizarea în producerea seminţelor şi materialului săditor
Mechanization in the production of seeds and planting material
8
4 Practica şi activităţi de cercetare*
Practical training and research activity
30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Managementul firmei. Plan de afaceri
Company management. Applied business plan
6

Horticultură ecologică

Responsabil de program:

Prof. univ. dr. Vasile STOLERU

CV | vstoleru@uaiasi.ro

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Bazele producţiei horticole ecologice
Fundamentals of organic horticultural production
12
2 Culturi legumicole ecologice
Organic vegetable crops
9 8
3 Culturi pomicole ecologice
Organic orchards
10
4 Culturi viticole ecologice
Organic vineyards
9
5 Practica
Practical training
4
6 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
7 Producerea seminţelor în sistem ecologic
Seed production in organic system
6

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Inspectia şi certificarea producţiei ecologice
Inspection and certification of organic production
12
2 Protecţia culturilor horticole ecologice
Protection of organic horticultural crops
8
3 Practica şi activităţi de cercetare*
Practical training and research activity
30
DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES
4 Marketingul producţiei horticole ecologice
Marketing of organic horticultural production
10

Tehnologia și controlul calității băuturilor

Responsabil de program:

Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA

CV | vcotea@uaiasi.ro

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Tehnologia băuturilor nealcoolice şi slab alcoolice
Technology of non-alcoholic and low-alcoholic beverages
8 8
2 Tehnologii speciale de vinificare
Special technologies for wine
8 8
3 Analiza şi controlul calităţii băuturilor
Beverage quality analysis and control
8 8
4 Practică
Practical training
 – 4
5 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
6 Tehnologii fermentative
Fermentation technology
6

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Analiza senzorială a băuturilor
Sensorial analysis of the drinks
8  –
2 Tehnologia distilatelor
Technology of distillates
8
3 Legislaţia și merceologia bauturilor
Regulation and compliance in the beverage industry
8  –
4 Practică *
Practical training
 – 30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Materiale şi aditivi folosiţi în industria băuturilor
Materials and additives used in the beverage industry
6  –

Amenajări peisagistice urbane și teritoriale

Responsabil de program:

Conf. univ. dr. Elena Liliana-CHELARIU

CV | julia@uaiasi.ro

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Stiluri, genuri şi efecte peisagistice
Landscape styles, genres and effects
9 6
2 Structuri şi materiale în peisagistică
Landscape structures and materials
8 6
3 Design vegetal
Plant design
9 7
4 Structurarea spaţială a vegetaţiei
Spatial structure of vegetation
 – 5
5 Practică
Practical training
 – 4
6 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES
7 Proiectare asistată de calculator
Computer-based design
4

 

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică
Landscape restoration, conservation and rehabilitation
8
2 Sustenabilitatea amenajărilor peisagere
Sustainability of landscape planning
8
3 Instalaţii şi echipamente în peisagistică
Landscape installations and equipment
8
4 Practică şi activitate de cercetare *
Practical training and research activity
 – 30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Protecţia fitosanitară a spaţiilor verzi
Phytosanitary protection of green spaces
6