Departamentul Tehnologii Horticole

Conducerea Departamentului Tehnologii Horticole

Prof. univ. dr. Mihai Tălmaciu

Prof. univ. dr. Mihai Tălmaciu

Director de departament

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

Membru în Consiliul Departamentului

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

Membru în Consiliul Departamentului

Lista cadrelor didactice din Departamentul Tehnologii Horticole
Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA

Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA

Oenologie | Tehnologia băuturilor | Viticultură şi Oenologie

CV | vcotea@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

Floricultură | Artă florală | Design vegetal | Producerea materialului săditor floricol

CV | lucia@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Liviu Mihai IRIMIA

Prof. univ. dr. Liviu Mihai IRIMIA

Viticultură generală | Ampelografie | Producerea materialului săditor viticol | Tehnologia produselor horticole | Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate

CV | livirimia@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE

Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE

Pomicultură şi tehnologii pomicole | Producerea materialului săditor pomicol | Pomologie şi ameliorarea sortimentului pomicol

CV | mistrate@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU

Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU

Legumicultură

CV | nmunteanu@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

Ampelografie | Managementul sistemelor viticole ecologice | Culturi viticole ecologice

CV | lirotaru@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Vasile STOLERU

Prof. univ. dr. Vasile STOLERU

Culturi legumicole ecologice | Managementul sistemelor legumicole ecologice | Inspecţia şi certificarea producţiei legumicole ecologice

CV | vstoleru@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU

Entomologie | Protecția plantelor

CV | mtalmaciu@uaiasi.ro

Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU

Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU

Floricultură | Conservarea si valorificarea biodiversitatii florei ornamentale | Artă florală şi Bonsai | Istoria artei grădinilor şi parcurilor | Ameliorarea plantelor

CV | julia@uaiasi.ro

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

Viticultură | Producerea materialului săditor viticol

CV | mmustea@uaiasi.ro

Conf. Dr. Teodor STAN

Conf. Dr. Teodor STAN

Legumicultura generală | Tehnologii horticole | Tehnologia culturilor de câmp

CV | steodor@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

Floricultură | Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei spontane ornamentale | Ameliorare

CV | maria.brinza@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Marinela BĂDEANU

Şef lucr. univ. dr. Marinela BĂDEANU

Protecţia Plantelor | Entomologie | Zoologie agricolă

CV | badeanum@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Arboricultură ornamentală | Arhitectura peisajului | Tehnica lucrărilor peisagere | Producerea materialului săditor dendrologic | Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului

CV | roberto_bernardis@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Mirela COJOCARIU

Şef lucr. univ. dr. Mirela COJOCARIU

Compoziția și studiul formei | Design în peisagistică | Ambientări peisagistice | Peisagistică teritorială

CV | mirelac@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Cintia COLIBABA

Şef lucr. univ. dr. Cintia COLIBABA

Oenologie | Viticultură | Ampelografie | Valorificarea băuturilor

CV | cintia.colibaba@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Marius DASCĂLU

Şef lucr. univ. dr. Marius DASCĂLU

Pomicultură generală şi specială | Tehnologii horticole | Ecotehnologii pomicole

CV | mdascalu@uaiasi.ro

Șef lucr. dr. Monica HEREA

Șef lucr. dr. Monica HEREA

Entomologie | Protecția plantelor

CV | mherea@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Raluca HLIHOR

Şef lucr. univ. dr. Raluca HLIHOR

Poluarea apei și solului | Monitorizarea și diagnoza calității mediului | Studii de bilanț și impact de mediu

CV | raluca.hlihor@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Tatiana SANDU

Şef lucr. univ. dr. Tatiana SANDU

Arboricultură ornamentală | Arhitectura peisajului | Silvicultură | Reconstrucţia Ecologică şi Amenajarea peisajului

CV | tatiana_sandu@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

Pomicultură | Tehnologii horticole | Horticultură ecologică

CV | zlaticris@uaiasi.ro

Asist. univ. dr. Alexandru COJOCARU

Asist. univ. dr. Alexandru COJOCARU

Legumicultură

CV | acojocaru@uaiasi.ro

Asist. univ. dr. Codrina GRECU

Asist. univ. dr. Codrina GRECU

Proiectare de arhitectură, urbanism, arhitectură peisageră | Geometrie descriptivă şi perspectivă | Materiale şi construcţii în peisagistică | Rețele edilitare | Reprezentări peisagistice și peisagistică teritorială

CV | codrina_grecu@uaiasi.ro

Șef lucr. dr. Roxana PASCU

Șef lucr. dr. Roxana PASCU

Compoziții vegetale | Restaurare și reabilitare peisageră | Pomicultură

CV | roxanan@uaiasi.ro

Șef lucr. dr. Gabriel TELIBAN

Șef lucr. dr. Gabriel TELIBAN

Legumicultură | Agricultură ecologică | Producerea semințelor și materialului săditor legumicol

CV | gabrielteliban@uaiasi.ro