Departamentul Tehnologii Horticole

Lista cadrelor didactice din Departamentul Tehnologii Horticole
Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA

Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA

Oenologie | Tehnologia băuturilor | Viticultură şi Oenologie

CV | vcotea@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

Floricultură | Artă florală | Design vegetal | Producerea materialului săditor floricol

CV | lucia@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Liviu Mihai IRIMIA

Prof. univ. dr. Liviu Mihai IRIMIA

Viticultură generală | Ampelografie | Producerea materialului săditor viticol | Tehnologia produselor horticole | Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate

CV | livirimia@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE

Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE

Pomicultură şi tehnologii pomicole | Producerea materialului săditor pomicol | Pomologie şi ameliorarea sortimentului pomicol

CV | mistrate@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU

Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU

Legumicultură

CV | nmunteanu@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

Ampelografie | Managementul sistemelor viticole ecologice | Culturi viticole ecologice

CV | lirotaru@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Vasile STOLERU

Prof. univ. dr. Vasile STOLERU

Culturi legumicole ecologice | Managementul sistemelor legumicole ecologice | Inspecţia şi certificarea producţiei legumicole ecologice

CV | vstoleru@uaiasi.ro

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU

Director de departament

Entomologie | Protecția plantelor

CV | mtalmaciu@uaiasi.ro

Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU

Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU

Floricultură | Conservarea si valorificarea biodiversitatii florei ornamentale | Artă florală şi Bonsai | Istoria artei grădinilor şi parcurilor | Ameliorarea plantelor

CV | julia@uaiasi.ro

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

Membru în Consiliul Departamentului

Viticultură | Producerea materialului săditor viticol

CV | mmustea@uaiasi.ro

Conf. Dr. Teodor STAN

Conf. Dr. Teodor STAN

Legumicultura generală | Tehnologii horticole | Tehnologia culturilor de câmp

CV | steodor@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

Floricultură | Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei spontane ornamentale | Ameliorare

CV | maria.brinza@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Marinela BĂDEANU

Şef lucr. univ. dr. Marinela BĂDEANU

Protecţia Plantelor | Entomologie | Zoologie agricolă

CV | badeanum@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Arboricultură ornamentală | Arhitectura peisajului | Tehnica lucrărilor peisagere | Producerea materialului săditor dendrologic | Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului

CV | roberto_bernardis@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Mirela COJOCARIU

Şef lucr. univ. dr. Mirela COJOCARIU

Compoziția și studiul formei | Design în peisagistică | Ambientări peisagistice | Peisagistică teritorială

CV | mirelac@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Cintia COLIBABA

Şef lucr. univ. dr. Cintia COLIBABA

Oenologie | Viticultură | Ampelografie | Valorificarea băuturilor

CV | cintia.colibaba@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Marius DASCĂLU

Şef lucr. univ. dr. Marius DASCĂLU

Pomicultură generală şi specială | Tehnologii horticole | Ecotehnologii pomicole

CV | mdascalu@uaiasi.ro

Șef lucr. dr. Monica HEREA

Șef lucr. dr. Monica HEREA

Entomologie | Protecția plantelor

CV | mherea@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Raluca HLIHOR

Şef lucr. univ. dr. Raluca HLIHOR

Poluarea apei și solului | Monitorizarea și diagnoza calității mediului | Studii de bilanț și impact de mediu

CV | raluca.hlihor@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Tatiana SANDU

Şef lucr. univ. dr. Tatiana SANDU

Arboricultură ornamentală | Arhitectura peisajului | Silvicultură | Reconstrucţia Ecologică şi Amenajarea peisajului

CV | tatiana_sandu@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

Membru în Consiliul Departamentului

Pomicultură | Tehnologii horticole | Horticultură ecologică

CV | zlaticris@uaiasi.ro

Asist. univ. dr. Alexandru COJOCARU

Asist. univ. dr. Alexandru COJOCARU

Legumicultură

CV | acojocaru@uaiasi.ro

Asist. univ. dr. Codrina GRECU

Asist. univ. dr. Codrina GRECU

Proiectare de arhitectură, urbanism, arhitectură peisageră | Geometrie descriptivă şi perspectivă | Materiale şi construcţii în peisagistică | Rețele edilitare | Reprezentări peisagistice și peisagistică teritorială

CV | codrina_grecu@uaiasi.ro

Șef lucr. dr. Roxana PASCU

Șef lucr. dr. Roxana PASCU

Compoziții vegetale | Restaurare și reabilitare peisageră | Pomicultură

CV | roxanan@uaiasi.ro

Șef lucr. dr. Gabriel TELIBAN

Șef lucr. dr. Gabriel TELIBAN

Legumicultură | Agricultură ecologică | Producerea semințelor și materialului săditor legumicol

CV | gabrielteliban@uaiasi.ro