Învățământ la distanță

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă.

Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.

Echipa managerială a Departamentului ID – Facultatea de Horticultură
Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Director Departament

Şef lucr. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ

Şef lucr. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ

Responsabil cu editarea materialelor ID

Șef. lucr. dr. Alexandru COJOCARU

Șef. lucr. dr. Alexandru COJOCARU

Responsabil relații și comunicare cu studenții ID

Ing. dr. Petronica AMISCULESEI

Secretar – Întocmire situație școlară

Ing. Roxana ANGHEL

Referent I (Evidență financiară)

Șef lucr. dr. Ilie BODALE

Tutore- consilier de an I

Șef lucr. dr. Cristina ZLATI

Tutore- consilier de an II

Șef lucr. dr. Monica HEREA

Tutore- consilier de an III

Șef. lucr. dr. Alexandru COJOCARU

Tutore- consilier de an IV

Contact

Director departament ID

Şef lucr. dr. Roberto BERNARDIS
0232 407.531
roberto_bernardis@yahoo.com 

Secretariat facultate

Ing. dr. Petronica AMIŞCULESEI
0232 407.506
secr_hort@uaiasi.ro