Învățământ la distanță

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă.

Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.

TAXA DE STUDII:

7800 lei (se achită în două tranşe)

Admitere - ID

http://www.uaiasi.ro/admitere/invatamant-la-distanta.php

Echipa managerială a Departamentului ID – Facultatea de Horticultură
Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

Director Departament

Şef lucr. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ

Şef lucr. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ

Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru ID

Asist. univ. dr. Alexandru COJOCARU

Asist. univ. dr. Alexandru COJOCARU

Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii