Specializarea Peisagistică

Profilul inginerului peisagist

Inginerul peisagist, prin formarea sa multidisciplinară, este specializat în proiectarea, execuția și întreținerea amenajărilor peisagere urbane sau rurale. Pe parcursul celor patru ani de studiu, viitorul inginer peisagist dobândește cunoștințe din discipline fundamentale precum botanica, protecția plantelor, fiziologia plantelor, și din discipline de specialitate, cum ar fi: proiectare asistată de calculator, modelare 3 D, urbanism și amenajarea teritoriului, peisagistică teritorială și urbană, restaurare și reabilitare peisagistică, floricultură și arboricultură ornamentală, tehnica lucrărilor peisagere.

Perspective profesionale

Inginerul peisagist deține competențele necesare lucrului ca specialist în:

  • firme de proiectare în arhitectură;
  • firme de design interior și artă florală;
  • firme de producere și distribuție a speciilor de plante ornamentale;
  • pepiniere și ferme horticole;
  • societăți de consultanță, evaluare și control fitosanitar;
  • compartimente de urbanism și peisagistică ale primăriilor.

În urma specializărilor de master și doctorat, inginerii peisagiști pot activa în cercetarea din domeniul horticol și în învățământul universitar.

Responsabil de specializarea PEISAGISTICĂ

Conf. univ. dr.
Liliana CHELARIU

Discipline:

  • Floricultură
  • Artă florală şi Bonsai
  • Istoria artei grădinilor şi parcurilor
  • Design vegetal

CV | julia@uaiasi.ro | (40) 232-407534 | Birou: Etaj 2 

Planuri de învățământ

Specializarea PEISAGISTICĂ / Specialization LANDSCAPE DESIGN

Anul I / 1st year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Matematică
Mathematics
5
2 Baza energetică şi maşini horticole
Energetic bases and horticultural machines
5 4
3 Biochimie
Biochemistry
4
4 Botanică
Botany
5 4
5 Biofizică şi agrometeorologie
Biophysics and Agrometeorology
4
6 Informatică
Informatics
3
7 Topografie și cadastru
Topography and survey
4
9 Reprezentări peisagistice
Landscape representations
6
10 Compoziţia şi studiul formei
Composition and study of form
4
11 Educaţie fizică*
Physical education*
(1) (1)
12 Practică**
Practical training**
4
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)
8 Geometrie descriptivă şi perspectivă
Descriptive and perspective geometry
4
13 Limbi străine (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 2
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1 Psihologia educaţiei
Psychology of education
5
2 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)
Pedagogy I (Basis of  pedagogy+Theory and methodology of curricula)
5

Anul II / 2nd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Fiziologia plantelor
Plant physiology
3 2
2 Agrochimie
Agricultural chemistry
4
3 Pedologie
Pedology
3
4 Entomologie
Entomology
4
5 Fitopatologie
Phitopathology
4
6 Ecologie şi protecţia mediului
Ecology and environmental protection
3
7 Urbanism și Amenajarea teritoriului
Urbanism and Spatial Planning
5
8 Istoria grădinilor şi peisajelor
History of garden and landscape
5
9 Arboricultură
Arboriculture
5
10 Ambientări peisagistice
Ambiental landscape
5
11 Compoziţia şi studiul formei
Composition and study of form
3
12 Îmbunătăţiri funciare
Land improvement
3
13 Educaţie fizică*
Physical education*
(1) (1)
14 Practică**
Practical training**
5
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)
15 Limbi străine (la alegere: englezăfrancezăgermană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: EnglishFrenchGerman, Spanish)
2 2
16 Comunicare
Comunication
2
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+Teoria şi metodologia evaluării)
PedagogyII (Training theory and methodology+Estimation theory and methodology)
5
2 Didactica specialităţii
Didactics of speciality
5

Anul III / 3rd Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1

Arboricultură

Arboriculture

5
2

Arhitectura peisajului

Landscape architecture

5
3

Floricultură

Flower growing

5 5
4

Design în peisagistică

Landscape design

4
5

Proiectare asistată de calculator

Computer-based design

3 3
6

Peluze în parcuri şi grădini

Garden and park turfs

5
7

Materiale şi construcţii în peisagistică

Construction and landscape materials in landscape design

5
8

Pomicultură şi Viticultură

Fruit tree growing and viticulture

3 3
9

Legumicultură

Vegetable growing

3
10

Ameliorarea plantelor

Plant breeding

4
11

Practică*

Practical training*

5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
12

Contabilitate

Accountancy

2
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
13

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

1 1
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) / PEDAGOGY MODULE (OPTIONAL)
1

Instruire asistată de calculator

Computer assisted instruction

2
2

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I

Teaching practice in compulsory school education I

3
3

Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu II

Teaching practice in compulsory school education II

2
4

Managementul clasei de elevi

Classroom management

3
5

Examen de absolvire Nivelul I

Graduation exam, level I

5

Anul IV / 4th Year

Nr. / No Denumirea disciplinei
Subject
Nr. credite / ECTS credits
Sem. I
1st sem
Sem. II
2nd sem
DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Artă florală
Floral art
4
2 Bonsai
Bonsai
4
3 Peisagistică teritorială şi urbană
Territorial and urban landscape
5
4 Tehnica lucrărilor peisagistice
Techniques of landscape works
3 3
5 Restaurare şi reabilitare peisagistică
Landscape restoration and rehabilitation
5 4
6 Drumuri, terasamente, şi sistematizare verticală
Earthworks, roads and vertical systematization
2
7 Reţele edilitare
Utility networks
3
8 Gestionarea amenajărilor peisagistice
Landscape management
3
9 Modelare 3D
Modelling 3D
4 2
10 Compoziţii vegetale în amenajări peisagistice
Plant compositions in landscape design
4
11 Management
Management
3
12 Practică*
Practical training*
7
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
11 Marketing
Marketing
4
DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES
12 Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)
Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)
1 1