Conducerea Facultății de Horticultură

Conducerea Facultăţii de Horticultură

Prof. Dr. Liviu-Mihai IRIMIA

Prof. Dr. Liviu-Mihai IRIMIA

Decan

Şef lucrări dr. Gabriel-Ciprian TELIBAN

Şef lucrări dr. Gabriel-Ciprian TELIBAN

Prodecan cu activitatea didactică

Conf. univ. dr. Lucia-Cintia COLIBABA

Conf. univ. dr. Lucia-Cintia COLIBABA

Prodecan cu activitatea de cercetare

Biroul Consiliului Facultăţii de Horticultură

Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA – Decan
Şef lucr. dr. Gabriel-Ciprian TELIBAN – Prodecan cu activitatea didactică
Conf. univ. dr. Lucia-Cintia COLIBABA – Prodecan cu activitatea de cercetare
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU – Director Departament Tehnologii horticole
Conf. dr. Ciprian CHIRUȚĂ – Director Departament Științe exacte
Reprezentant studenți: Alexandra RADU – anul II, specializarea Peisagistică

Consiliul Facultăţii de Horticultură

Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA
Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU
Conf. univ. dr. Antoanela PATRAŞ
Conf. univ. dr. Ana CAZACU

Conf. univ. dr. Teodor STAN
Conf. dr. Ciprian CHIRUȚĂ
Şef lucr. dr. Mirela COJOCARIU
Stud. Sănduleac Sînziana – Peisagistică, anul III
Stud. Radu Alexandra – Peisagistică, anul II
Stud. Bejinariu Gabriela – Ingineria mediului, anul III
Stud. Bălănescu Adriana-Cristina (Aruștei) – TCCB, anul I