Conducerea Facultății de Horticultură

Conducerea Facultăţii de Horticultură

Prof. Dr. Liviu-Mihai IRIMIA

Prof. Dr. Liviu-Mihai IRIMIA

Decan

Conf. Dr. Teodor STAN

Conf. Dr. Teodor STAN

Prodecan cu activitatea didactică

Conf. Dr. Elena Liliana CHELARIU

Conf. Dr. Elena Liliana CHELARIU

Prodecan cu activitatea de cercetare

Biroul Consiliului Facultăţii de Horticultură

Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA – Decan
Conf. univ. dr. Teodor STAN – Prodecan cu activitatea didactică
Conf. univ. dr. Elena-Liliana CHELARIU – Prodecan cu activitatea de cercetare
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU – Director Departament Tehnologii horticole
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUȚĂ – Director Departament Științe exacte
Reprezentant studenți: Adriana Cristina BĂLĂNESCU – anul III, specializarea Horticultură

Consiliul Facultăţii de Horticultură

Prof. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA – Decan
Conf. univ. dr. Teodor STAN – Prodecan cu activitatea didactică
Conf. univ. dr. Elena-Liliana CHELARIU – Prodecan cu activitatea de cercetare
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU – Director Departament Tehnologii horticole
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUȚĂ – Director Departament Științe exacte
Prof. univ. dr. Valeriu COTEA
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE
Conf. univ. dr. Antoanela PATRAŞ
Conf. univ. dr. Ana CAZACU
Şef lucr. dr. Emilian BULGARIU
Stud. Didi-Gabriel RUSU
Stud. Adriana Cristina BĂLĂNESCU
Stud. Alexandru POTOLINCĂ
Stud. Carmen-Iuliana PAȘCAN