Select Page

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)

Conducerea SDSI

Director: Prof. dr. Gabriela IGNAT

Consiliul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI):

  • Prof. dr. Daniel BUCUR
  • Prof. dr. Mihai ISTRATE
  • Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
  • CS I dr. ing. Elena TROTUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni)
  • Drd. Diana CREANGĂ
  • Drd. Cipriana Maria CUCIUREANU
Personalul academic al SDSI
A.1. Domeniul Agronomie

A.1. Domeniul Agronomie

Specializare

Conducător doctorat

Agrotehnică

Prof. dr. Gerard JITĂREANU

Prof. dr. Costica AILINCĂI

Prof. Dr. Denis Constantin ŢOPA

Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare

Prof. dr. Daniel BUCUR

Protecţia plantelor

Prof. dr. Eugen ULEA

Microbiologie

Prof. dr. Florin Daniel LIPȘA

Fitotehnie

Prof. dr. Teodor ROBU

Fiziologia plantelor

Prof. dr. Doina Carmenica JITĂREANU

Mecanizarea agriculturii

Prof. dr. Ioan ŢENU

Producerea şi păstrarea furajelor

Prof. dr. Vasile VÎNTU

Prof. dr. Costel SAMUIL

Botanică

Prof. dr. Culiţă SÎRBU

Genetică şi ameliorare

Dr. ing. Danela MURARIU*

Genetică

Prof. dr. Silvica PĂDUREANU

*cadru didactic asociat

A.2. Domeniul Horticultură

A.2. Domeniul Horticultură

 

Specializare

Conducător doctorat

Floricultură

Prof. dr. Lucia DRAGHIA

Legumicultură

Prof. dr. Neculai MUNTEANU

Prof. dr. Vasile STOLERU

Protecţia plantelor

Prof. dr. Mihai TĂLMACIU

Pomicultură

Prof. dr. Mihai ISTRATE

Viticultură şi oenologie

Prof. dr. Valeriu V. COTEA

Prof. dr. Liliana ROTARU

Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA

A.3. Domeniul Zootehnie

A.3. Domeniul Zootehnie

 

Specializare Conducător doctorat
Alimentaţia animalelor Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Genetică Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Tehnologia exploatării
bovinelor şi cabalinelor
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Prof. dr. Vasile MACIUC
Tehnologia exploatării
ovinelor şi caprinelor
Prof. dr. Constantin PASCAL
Tehnologia exploatării
păsărilor şi animalelor de blană
Prof. dr. Marius USTUROI
Prof. dr. Răzvan-Mihail RADU-RUSU
Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Prof. dr. Răzvan-Mihail RADU-RUSU
Nutriție Prof. dr. Daniel SIMEANU
Tehnologia creșterii cabalinelor.
Apicultură și sericicultură
Prof. dr. Marius Gheorghe DOLIȘ
A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

 

Specializare Conducător doctorat
Management, managementul fermei Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Marketing Prof. dr. Elena LEONTE
Economie rurală Prof. dr. Gavril ŞTEFAN
Management financiar contabil în agricultură. Managementul mediului Prof. dr. Carmen-Luiza COSTULEANU
Management în agricultură. Dezvoltare rurală Prof. dr. George UNGUREANU
Audit și sustenabilitate Prof. dr. Gabriela IGNAT
Economie agroalimentară Prof. dr. Dan BODESCU
Managementul resurselor umane în agricultură Conf. dr. Carmen-Olguţa BREZULEANU

Fişele de prezentare ale conducătorilor de doctorat

Nume şi prenume Adresă de email Fişe de prezentare
Prof. dr. Costică AILINCĂI ailincai@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr.
Paul Corneliu BOIŞTEANU
paul.boisteanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Stejărel BREZULEANU stejarel.brezuleanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Dan BODESCU dan.bodescu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Daniel BUCUR daniel.bucur@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr.
Carmen Luiza COSTULEANU
carmen.costuleanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Valeriu COTEA valeriu.cotea@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ steofil.creanga@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Marius Gheorghe DOLIŞ marius.dolis@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Lucia DRAGHIA lucia.draghia@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ ioan.gilca@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gabriela IGNAT gabriela.ignat@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA liviu.irimia@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Mihai ISTRATE mihai.istrate@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr.
Carmenica Doina JITĂREANU
doina.jitareanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gerard JITĂREANU gerard.jitareanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Elena LEONTE elena.leonte@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Florin-Daniel LIPŞA florin.lipsa@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile MACIUC vasile.maciuc@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Neculai MUNTEANU neculai.munteanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Dr. ing. Danela MURARIU d_murariu@yahoo.com CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Constantin PASCAL constantin.pascal@iuls CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Silvica PĂDUREANU silvica.padureanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN benone.pasarin@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan Mircea POP mircea.pop@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr.
Răzvan-Mihail RADU-RUSU
razvan.radu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Teodor ROBU teodor.robu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Liliana ROTARU liliana.rotaru@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Costel SAMUIL costel.samuil@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Daniel SIMEANU daniel.simeanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Culiţă SÎRBU culita.sirbu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile STOLERU vasile.stoleru@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gavril ŞTEFAN gavril.stefan@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU mihai.talmaciu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan ŢENU ioan.tenu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Denis Constantin ŢOPA denis.topa@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Eugen ULEA eugen.ulea@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. George Ungureanu george.ungureanu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI marius.usturoi@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile VÎNTU vasile.vintu@iuls.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Situaţia studenţilor doctoranzi