Select Page

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)

Conducerea SDSI

Director: Prof. dr. Liliana ROTARU

Consiliul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI):

  • Prof. dr. Daniel BUCUR
  • Prof. dr. Mihai ISTRATE
  • Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
  • CS I dr. ing. Elena TROTUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni)
  • Drd. Diana CREANGĂ
  • Drd. Cipriana Maria CUCIUREANU
Personalul academic al SDSI
A.1. Domeniul Agronomie

A.1. Domeniul Agronomie

 

Specializare Conducător doctorat
Agrotehnică Prof. dr. Gerard JITĂREANU
Prof. dr. Costica AILINCĂI
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare Prof. dr. Daniel BUCUR
Fitopatologie Prof. dr. Eugen ULEA
Conf. dr. Florin Daniel Lipșa
Fitotehnie Prof. dr. Teodor ROBU
Fiziologia plantelor Prof. dr. Doina Carmenica JITĂREANU
Mecanizarea agriculturii Prof. dr. Ioan ŢENU
Producerea şi păstrarea furajelor Prof. dr. Vasile VÎNTU
Prof. dr. Costel SAMUIL
Botanică Prof. dr. Culiţă SÎRBU
Genetică şi ameliorare Prof. dr. Danela MURARIU*

*cadru didactic asociat

A.2. Domeniul Horticultură

A.2. Domeniul Horticultură

 

Specializare

Conducător doctorat

Floricultură

Prof. dr. Lucia DRAGHIA

Legumicultură

Prof. dr. Neculai MUNTEANU

Prof. dr. Vasile STOLERU

Protecţia plantelor

Prof. dr. Mihai TĂLMACIU

Pomicultură

Prof. dr. Mihai ISTRATE

Viticultură şi oenologie

Prof. dr. Valeriu V. COTEA

Prof. dr. Liliana ROTARU

Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA

A.3. Domeniul Zootehnie

A.3. Domeniul Zootehnie

 

Specializare

Conducător doctorat

Alimentaţia animalelor

Prof. dr. Ioan-Mircea POP

Genetică

Prof. dr. Şteofil CREANGĂ

Tehnologia exploatării
bovinelor şi cabalinelor

Prof. dr. Ioan GÎLCĂ

Prof. dr. Vasile MACIUC

Tehnologia exploatării
ovinelor şi caprinelor

Prof. dr. Constantin PASCAL

Tehnologia exploatării
păsărilor şi animalelor de blană

Prof. dr. Marius USTUROI

Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă

Prof. dr. Benone PĂSĂRIN

Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor

Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU

A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

 

Specializare

Conducător doctorat

Management, managementul fermei

Prof. dr. Stejărel BREZULEANU

Marketing

Prof. dr. Elena LEONTE

Economie rurală

Prof. dr. Gavril ŞTEFAN

Fişele de prezentare ale conducătorilor de doctorat

Nume şi prenume Adresă de email Fişe de prezentare
Prof. dr. Costică AILINCĂI ailincai@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU paulb@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Stejărel BREZULEANU stejarel@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Daniel BUCUR dbucur@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Valeriu COTEA vcotea@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ screanga@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Lucia DRAGHIA lucia@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ igilca@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Carmenica Doina JITĂREANU doinaj@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gerard JITĂREANU gerardj@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA livirimia@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Mihai ISTRATE mistrate@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Elena LEONTE egindu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile MACIUC vmaciuc@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Neculai MUNTEANU nmunte@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Danela MURARIU d_murariu@yahoo.com CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Constantin PASCAL pascalc@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN pbeno@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan Mircea POP popim@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Teodor ROBU teorobu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Liliana ROTARU lirotaru@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Costel SAMUIL csamuil@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Culiţă SÎRBU csirbu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile STOLERU vstoleru@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gavril ŞTEFAN stefang@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU mtalmaciu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan ŢENU itenu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Eugen ULEA eulea@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI umg@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile VÎNTU vvintu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Situaţia studenţilor doctoranzi