Select Page

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti (SDSI)

Conducerea SDSI

Director: Prof. dr. Liliana ROTARU

Consiliul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti (SDSI):

  • Prof. dr. Daniel BUCUR
  • Prof. dr. Mihai ISTRATE
  • Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
  • CS I dr. ing. Elena TROTUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni)
  • Drd. Diana CREANGĂ
  • Drd. Cipriana Maria CUCIUREANU
Personalul academic al SDSI
A.1. Domeniul Agronomie

A.1. Domeniul Agronomie

Specializare

Conducător doctorat

Agrotehnică

Prof. dr. Gerard JITĂREANU

Prof. dr. Costica AILINCĂI

Prof. Dr. Denis Constantin ŢOPA

Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare

Prof. dr. Daniel BUCUR

Protecţia plantelor

Prof. dr. Eugen ULEA

Microbiologie

Prof. dr. Florin Daniel LIPȘA

Fitotehnie

Prof. dr. Teodor ROBU

Fiziologia plantelor

Prof. dr. Doina Carmenica JITĂREANU

Mecanizarea agriculturii

Prof. dr. Ioan ŢENU

Producerea şi păstrarea furajelor

Prof. dr. Vasile VÎNTU

Prof. dr. Costel SAMUIL

Botanică

Prof. dr. Culiţă SÎRBU

Genetică şi ameliorare

Prof. dr. Danela MURARIU*

Prof. dr. Silvica PĂDUREANU

*cadru didactic asociat

A.2. Domeniul Horticultură

A.2. Domeniul Horticultură

 

Specializare

Conducător doctorat

Floricultură

Prof. dr. Lucia DRAGHIA

Legumicultură

Prof. dr. Neculai MUNTEANU

Prof. dr. Vasile STOLERU

Protecţia plantelor

Prof. dr. Mihai TĂLMACIU

Pomicultură

Prof. dr. Mihai ISTRATE

Viticultură şi oenologie

Prof. dr. Valeriu V. COTEA

Prof. dr. Liliana ROTARU

Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA

A.3. Domeniul Zootehnie

A.3. Domeniul Zootehnie

 

Specializare Conducător doctorat
Alimentaţia animalelor Prof. dr. Ioan-Mircea POP
Genetică Prof. dr. Şteofil CREANGĂ
Tehnologia exploatării
bovinelor şi cabalinelor
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ
Prof. dr. Vasile MACIUC
Tehnologia exploatării
ovinelor şi caprinelor
Prof. dr. Constantin PASCAL
Tehnologia exploatării
păsărilor şi animalelor de blană
Prof. dr. Marius USTUROI
Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN
Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor
Prof. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU
Nutriție Prof. dr. Daniel SIMEANU
Tehnologia creșterii cabalinelor.
Apicultură și sericicultură
Prof. dr. Marius Gheorghe DOLIȘ
A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

A.4. Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

 

Specializare Conducător doctorat
Management, managementul fermei Prof. dr. Stejărel BREZULEANU
Marketing Prof. dr. Elena LEONTE
Economie rurală Prof. dr. Gavril ŞTEFAN
Management financiar contabil în agricultură. Managementul mediului Prof. dr. Carmen-Luiza COSTULEANU
Management în agricultură. Dezvoltare rurală Prof. dr. George UNGUREANU
Audit și sustenabilitate Prof. dr. Gabriela IGNAT

Economie agroalimentară

Conf. Dr. Dan BODESCU

Fişele de prezentare ale conducătorilor de doctorat

Nume şi prenume Adresă de email Fişe de prezentare
Prof. dr. Costică AILINCĂI ailincai@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU paulb@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Stejărel BREZULEANU stejarel@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Conf. dr. Dan BODESCU dbodescu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Daniel BUCUR dbucur@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Carmen Luiza COSTULEANU costuleanu.carmen@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Valeriu COTEA vcotea@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Şteofil CREANGĂ screanga@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Marius Gheorghe DOLIŞ mariusdolis@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Lucia DRAGHIA lucia@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ igilca@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gabriela IGNAT gabriela@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA livirimia@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Mihai ISTRATE mistrate@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Carmenica Doina JITĂREANU doinaj@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gerard JITĂREANU gerardj@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Elena LEONTE egindu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Florin-Daniel LIPŞA flipsa@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile MACIUC vmaciuc@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Neculai MUNTEANU nmunte@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Danela MURARIU d_murariu@yahoo.com CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Constantin PASCAL pascalc@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Silvica PĂDUREANU silvyp27@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN pbeno@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan Mircea POP popim@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Teodor ROBU teorobu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Liliana ROTARU lirotaru@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Costel SAMUIL csamuil@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Daniel SIMEANU dsimeanu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Culiţă SÎRBU csirbu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile STOLERU vstoleru@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Gavril ŞTEFAN stefang@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU mtalmaciu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Ioan ŢENU itenu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Denis Constantin ŢOPA topadennis@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Eugen ULEA eulea@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. George Ungureanu ungurgeo@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI umg@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Prof. dr. Vasile VÎNTU vvintu@uaiasi.ro CV ¦ Sinteza activităţii ¦ CV (EN)
Situaţia studenţilor doctoranzi