Centru de cercetări pentru resurse animale

Centru de cercetări pentru resurse animale

La nivelul facultății activitatea de cercetare se desfășoară în Centrul de Cercetări pentru Resurse Animale și în laboratoarele de cercetare aflate la nivelul disciplinelor.

Acest centru de cercetare a fost înființat în anul 2001, în același an fiind acreditat de către CNCSIS (București, 11 mai 2002, Certificat nr.27/CC-B) și recunoscut ca Centru de Cercetare tip B, cod de identificare 55/2001).

Activitatea de cercetare științifică desfășurată în cadrul Centrului de Cercetări pentru Resurse Animale se bazează pe abordarea unor tematici variate care se încadrează în următoarele subdomenii:

  • Nutriție și alimentație animală;
  • Ameliorarea genetică a populațiilor de animale;
  • Tehnologii de creștere și exploatare a animalelor;

La momentul acreditării comisia de evaluare nominalizată de către CNCSIS, a considerat oportună înființarea unui astfel de centru în zona de Est a României, unde funcționa la acea dată Facultatea de Zootehnie din cadrul USAMV Iași.

Acest lucru a fost posibil și datorită faptului că potențialul material și uman certifica posibilitatea efectuării unei activități științifice competitive, prin abordarea unor teme de cercetare utile sectoarelor de producție care există sau se vor dezvolta în viitor și în concordanță cu orientările existente în Uniunea Europeană.

Prin strategia aplicată Centrul de Cercetări Zootehnice Iași și-a propus să devină, prin rezultatele obținute, un pol al cercetării recunoscut pe plan național și internațional. În vederea atingerii acestui deziderat, centrul are și rolul de a polariza activitatea unor personalități ale comunității academice dar și ale unor tineri cercetători aspiranți la activitatea de cercetare și cu performanțele științifice notabile, oferindu-le un cadru general și particular propice formării resurselor umane în domenii moderne ale științelor zootehnice.

Pornind de la modul de organizare, de la infrastructura de cercetare și de la resursa umană se creează premise favorabile desfășurării unei activități de cercetare în concordanță cu noile tendințe din acest domeniu. La acest aspect contribuie și faptul că prin temele de cercetare, pe care aceste colective le adoptă, se dorește, în primul rând, o reorientare și o reorganizare a activității de cercetare științifică, în concordanță cu tematica științifică europeană, iar întreaga activitate se va baza pe studierea și explicarea unor aspecte fundamentale și aplicative.