Oferta academică

În conformitate cu Legea 288/24 iunie 2004 şi în contextul aderării României la Uniunea Europeană, învăţămîntul superior se organizează conform directivelor procesului Bologna, în 3 cicluri, respectiv: studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat.

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, ca parte integrantă a U.S.V. “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, prezintă o ofertă academică diversificată, care acoperă programe de studiu caracteristice tuturor celor 3 cicluri de studii universitare.

Ciclu de studii universitare / Titlul la absolvire  Domeniu  Specializare  Forma de înv. Durata Responsabil de program
Studii universitare
de licenţă (ciclul I) /
Inginer
Zootehnie Zootehnie (A) 
Plan de învăţământ
zi 4 ani Prof.dr. Daniel SIMEANU
ID Şef lucr.dr. Corneliu LEONTE
Piscicultură şi acvacultură (A) 
Plan de învăţământ
zi Conf.dr. Valerica GÎLCĂ
Animal Sciences Animal Sciences 
Plan de învăţământ
zi-EN Conf. dr. Răzvan Radu-Rusu
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (A) 
Plan de învăţământ
zi Şef lucr.dr. Mihaela IVANCIA
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare (A) 
Plan de învăţământ
zi Prof.dr. Marius USTUROI

 

Studii universitare
de masterat
(ciclul II) / Master

Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor (A) 
Plan de învăţământ
zi 2 ani Prof. dr. Ioan Mircea POP
Managementul producţiilor animale (A) 
Plan de învăţământ
Prof. dr. Constantin PASCAL
Nutriţia şi alimentaţia animalelor (A) 
Plan de învăţământ
Şef lucr. dr. Cristina RADU-RUSU
Reproducţie şi ameliorare genetică (A) 
Plan de învăţământ
Prof. dr. Vasile MACIUC
Managementul exploataţiilor în acvacultură (A) 
Plan de învăţământ
Şef lucr. dr. Doina LEONTE

Studii universitare
de masterat
(ciclul II) / Master

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Management în industria ospitalității (HoReCa)* 
Plan de învăţământ
zi 2 ani Şef lucr. dr. Alexandru USTUROI

Studii universitare
de masterat
(ciclul II) / Master

Ingineria produselor alimentare Managementul proiectelor și antreprenoriat în domeniul agroalimentar*  
Plan de învăţământ
zi 2 ani Şef lucr. dr. Gabriel HOHA
Studii universitare
de doctorat (ciclul III) /
Doctor în zootehnie
Zootehnie Alimentaţia animalelor
Prof.dr. Ioan-Mircea Pop
zi 3 ani SDSI
ff.
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor 
Prof.dr. Ioan Gîlcă
Prof.dr. Vasile Maciuc
zi
ff.
Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
Prof.dr. Benone Păsărin
zi
ff.
Genetică
Prof.dr. Şteofil Creangă
zi
ff.
Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Prof.dr. Marius USTUROI
zi
ff.
Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor 
Prof.dr. Constantin Pascal
zi
ff.
Tehnologia produselor animaliere 
Fiziologia animalelor 
Prof.dr. Paul Corneliu Boişteanu
Zi
ff.