Specializarea Piscicultură şi acvacultură

Studii universitare de licenţă – Specializarea Piscicultură şi acvacultură (ZI)

Anul I

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Matematică şi statistică

3

2

  Biofizică

3

3

  Ihtiologie

5

4

4

  Biologie celulară

5

5

  Biochimie

3

3

6

  Agricultură generală

4

7

  Ecologie şi protecţia mediului

5

8

  Informatică

3

9

  Producerea şi conservarea furajelor

5

10

  Microbiologie

3

11

  Zoologie şi botanică acvatică

4

12

  Educaţie fizică

(1)

(1)

13

  Practică de domeniu

4

  DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)

  Pachet I

14

  Economie rurală
  Etică şi integritate academică

2

  Pachet II

15

  Limbi străine*

2

2

  DISCIPLINE FACULTATIVE

16

  Conducerea tractorului

2

  SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL)

17

  Psihologia educaţiei

5

18

  Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi
  metodologia curriculumului)

5

*La alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă

Anul II

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Fiziologie animală

5

2

  Genetică

4

4

3

  Construcţii zootehnice

4

4

4

  Reproducerea animalelor

4

4

5

  Maşini şi instalaţii zootehnice

4

4

6

  Zoologie şi botanică acvatică

4

7

  Etologie

4

3

8

  Hidrobiologie

4

9

  Practică de domeniu

4

10

  Educaţie fizică

(1)

(1)

  DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)

  Pachet I

11

  Culturi acvatice superintensive
  Creşterea peştilor răpitori

2

  Pachet II

12

  Limbi străine*

1

1

  SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL)

13

  Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+
  Teoria şi metodologia evaluării)

5

14

  Didactica specialităţii

5

*La alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă

Anul III

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Nutriţia şi alimentaţia animalelor

6

5

2

  Ameliorarea animalelor

5

4

3

  Topografie şi cartografie

5

4

  Unelte şi tehnici de pescuit

5

5

  Ihtiopatologie

4

6

  Salmonicultură

5

7

  Ciprinicultură

4

8

  Sturionicultură

4

9

  Acvaristică

2

10

  Pescuit sportiv şi de agrement

2

3

11

  Practică

4

  DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)

  Pachet I

12

  Rezervaţii naturale
  Elemente de floră şi faună marină

2

  DPPD

13

  Instruire asistată de calculator

2

14

  Managementul clasei de elevi

3

15

  Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu
  (1;2)

3

2

16

  Examen de absolvire: Nivelul I

5

Anul IV

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Zootehnie

6

5

2

  Procesarea produselor din acvacultura

6

5

3

  Exploatarea fond. piscicol din bazinele naturale şi artificiale

6

4

  Management şi planificarea afacerilor

6

3

5

  Contabilitate şi analiză economico- financiară

4

6

  Marketing

4

7

  Acvacultură specială

6

8

  Practică

7

  DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)

9

  Managementul proiectelor şi consultanţă
  Managementul calităţii

2