Specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Studii universitare de licenţă – Specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Anul I

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Statistică matematică și economică 6
2 Fizică 6
3 Bazele economiei 4
4 Bazele managementului 4
5 Bazele marketingului 3
6 Informatică aplicată 5 5
7 Tehnologii generale vegetale 4
8 Tehnologii generale animale 4
9 Biotehnologii 3 4
10 Educaţie fizică 3
11 Practică de domeniu 4
DISCIPLINE OPŢIONALE
Pachet I
12 Politici agricole comunitare
Dezvoltare rurală
4
Pachet II
13 Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă) 2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE
14 Comportamentul şi protecţia consumatorului 3
SEMINAR PEDAGOGIC
15 Psihologia educaţiei 5
16 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei +Teoria şi metodologia curriculumului) 5

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Chimia alimentelor 5
2 Statistică economică 5
3 Biochimie 4
4 Economie agroalimentară 4
5 Procesarea produselor agricole 5
6 Geografia turismului şi resurse turistice 7
7 Nutriţie umană 4
8 Microbiologia alimentelor 4
9 Igienă alimentară 4
10 Tehnici culinare şi produse de patiserie 4
11 Construcţii agroturistice 4
12 Educaţie fizică (1) (2)
13 Practică de domeniu 4
DISCIPLINE OPŢIONALE
Pachet I
14 Managementul producţiei
Managementul strategic
4
  Pachet II
15 Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă) 1 1
DISCIPLINE FACULTATIVE
16 Administraţie publică 3
  SEMINAR PEDAGOGIC
17 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii +Teoria şi metodologia evaluării) 5
18 Didactica specialităţii 5

Anul III

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Ecologie și protecţia mediului 4 3
2 Managementul calității 4 3
3 Managementul valorificării faunei cinegetice 5 4
4 Marketing în alimentaţie publică şi agroturism 4
5 Procesarea produselor agricole 5
6 Amenajarea agroturistică a teritoriului 4
7 Tehnologia şi valorificarea băuturilor 4
8 Managementul fermelor agroturistice 4 4
9 Management în alimentaţie publică şi agroturism 3
10 Practică de domeniu 4
DISCIPLINE OPŢIONALE
Pachet I
11 Etică şi integritate academică
Drept
1
Pachet II
12 Cinegetică
Silvicultură şi produse ale pădurii
4
DISCIPLINE FACULTATIVE
13 Educaţie fizică 1 1
SEMINAR PEDAGOGIC
14 Instruire asistată de calculator 2
15 Managementul clasei de elevi 3
16 Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (1,2) 3 2
17 Examen de absolvire: Nivelul I 5

Anul IV

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Contabilitate în alimentaţie publică şi agroturism 3
2 Ambalaje şi design 3
3 Analiza economică şi financiară în alimentaţie publică şi agroturism 3
4 Analiza economică şi financiară în alimentaţie publică şi agroturism – proiect 1
5 Controlul calităţii alimentelor 6 5
6 Tehnologii alimentare tradiţionale 4
7 Managementul resurselor umane în alimentaţie publică şi agroturism 4
8 Tehnici hoteliere și de restaurant 5
9 Principii şi metode de conservare a produselor alimentare 5 3
10 Principii şi metode de conservare a produselor alimentare – proiect 1
11 Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism 5
12 Merceologie agroalimentară 5
13 Practică* 5
DISCIPLINE OPŢIONALE
Pachet I
14 Gastronomie
Turism cultural
2
DISCIPLINE FACULTATIVE
15 Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare 2 1