Specializarea Managementul Exploataţiilor în Acvacultură

Studii universitare de master – Specializarea Specializarea Managementul Exploataţiilor în Acvacultură

Anul I

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Exploataţii piscicole superintensive

6

2

  Exploataţii piscicole superintensive-proiect

3

3

  Calitatea mediului şi producţia piscicolă

6

4

  Biologia producţiilor acvatice

5

5

  Exploataţii piscicole integrate

5

6

  Controlul şi expertiza calităţii peştelui

5

7

  Alimentaţie specială

6

8

  Alimentaţie specială-proiect

2

9

  Etică şi integritate academică

2

10

  Practică

2

  DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)

  Pachet I

11

  Acvacultură şi dezvoltare durabilă
  Conservarea faunei şi florei acvatice

5

  Pachet II

12

  Managementul calităţii în acvacultură
  Merceologia produselor alimentare acvatice

4

  Pachet III

8

  Comunicare internaţională ( Engleză)
  Comunicare internaţională ( Franceză)

5

4

Anul II

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Procesarea producţiilor acvatice

8

2

  Finanţare şi creditare în acvacultură

7

3

  Inspecţie şi legislaţie în acvacultură

8

4

  Marketingul produselor acvatice

7

5

  Practică de specialitate şi activitate de cercetare

30