Licență

Studii de licență

Ciclu de studii universitare /
Titlul la absolvire
Domeniu Specializare Forma de înv. Durata Responsabil de program
Studii universitare de licenţă (ciclul I) /
Inginer
Zootehnie Zootehnie (A)
Plan de învăţământ
zi  4 ani Prof.dr. Daniel SIMEANU
ID Şef lucr.dr. Corneliu LEONTE
Piscicultură şi acvacultură (A)
Plan de învăţământ
zi Conf.dr. Valerica GÎLCĂ
Animal Sciences Animal Sciences
Plan de învăţământ
zi-EN Conf. dr. Răzvan Radu-Rusu
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică
şi agroturism (A)
Plan de învăţământ
zi Şef lucr.dr. Mihaela IVANCIA
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare (A)
Plan de învăţământ
zi Prof.dr. Marius USTUROI

A – acreditată