Scurt istoric

Cu un profil extins pe trei domenii de studii (Zootehnie, Ingineria produselor alimentare și Inginerie și management in agricultură si dezvoltare rurală) și funcționând cu programe de studii pe toate ciclurile de învățământ superior (licență, masterat, doctorat), Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare are această denumire din anul 2021, fiind continuatoarea Facultății de Zootehnie, înființată în anul 1951, în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri (H.C.M. nr. 1056), în cadrul fostului Institut Agronomic Iași.

Înființarea învățământului superior zootehnic la Iași era justificată, având în vedere faptul că în cadrul Facultății de Agronomie se crease o adevărată școală de zootehnie, datorită marelui profesor Agricola Cardaș; astfel, în anul 1955 au fost eliberate primele diplome de ingineri zootehniști iar din anul universitar 1991-1992 absolvenții primesc titlul de inginer-diplomat cu specializarea în Zootehnie.

Ulterior, facultatea s-a adaptat continuu la cerințele înregistrate pe piața muncii, dezvoltându-se prin înființarea și a altor specializări care aparțin unor domenii diferite (Piscicultură și acvacultură, Control și expertiza produselor alimentare și Inginerie și management în alimentația publică și agroturism).

Astfel, în anul 2001 în cadrul facultății s-a înființat specializarea de Piscicultură și acvacultură, iar începând cu anul universitar 2009/2010, în concordanță cu tendința de dezvoltare/restructurare a universității, au apărut alte două noi specializări – Controlul și expertiza produselor alimentare, respectiv Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, cu cifră de școlarizare proprie și cu o durată a studiilor de 4 ani. Totodată, din anul 2009, conform normelor Bologna, durata studiilor la zi, pe cicluri universitare, devine 4+2+3 (4 ani licență, 2 ani masterat, 3 ani doctorat cu frecvență).

În cei peste 70 de ani de existență, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul Universității pentru Științele Vieții din Iași a format peste 4000 de specialiști care au purtat numele său cu mândrie în întreaga țară sau în străinătate, fiind mereu o rampă de lansare pentru tineri de valoare.

Video prezentare FIRAA