Scurt istoric

În anul 1951, în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri (H.C.M. nr. 1056), în cadrul Institutului Agronomic Iași, a fost înființată Facultatea de Zootehnie, după ce în anul 1948 apăruseră la București și la Arad alte două facultăți.

Ulterior, ca o adaptare la cerințele actuale înregistrate pe piața muncii, Facultatea de Zootehnie a suferit unele transformări care au constat în înființarea în cadrul acesteia și a altor specializări care aparțin unor domenii diferite (Control și expertiza produselor alimentare și Inginerie și management în alimentația publică și agroturism).

În noile condiții Specializarea de Zootehnie reprezenta o proporție redusă iar, ca o adaptare obiectivă la realitate actuală prin HG 403/31.03.2021 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr 378 Bis, este aprobată schimbarea denumirii în Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare.

Înființarea învățământului superior zootehnic la Iași era justificată, având în vedere faptul că în cadrul Facultății de Agronomie se crease o adevărată școală de zootehnie, datorită marelui profesor Agricola Cardaș.

Tot prin grija profesorului Agricola Cardaș au fost create patru laboratoare de zootehnie cu dotările necesare, precum și ferme didactice cu un pronunțat caracter zootehnic sau exclusiv zootehnic. În anul 1955, Institutul Agronomic din Iași eliberează primele diplome de ingineri zootehniști.

În anul 1957, Facultatea de Zootehnie se unește cu Facultatea de Agricultură, formând Facultatea de Agricultură și Zootehnie, cu trei secții: Agricultură, Horticultură și Zootehnie. Începând cu promoția care a dat admiterea în 1955, pentru secțiile de Zootehnie durata studiilor s-a mărit la 5 ani și jumătate.

În anul 1962, secțiile de Zootehnie ale Facultăților de Agricultură și Zootehnie din țară se desființează.

Studenții din anii IV și V Zootehnie au finalizat studiile ca ingineri în specialitatea Zootehnie, cei din anul III au fost transferați la Facultatea de Medicină Veterinară din București, unde după studii de 1 an și jumătate au devenit medici veterinari, iar studenții din anii I și II au fost integrați în Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, care se înființase între timp. De specificat faptul că pregătirea zootehnică a continuat să se efectueze cu profesorii afirmați în școala zootehnică ieșeană.

Concentrarea efectivelor de animale precum și specializarea unităților zootehnice au condus la reînființarea, în anul 1968, a Facultății de Zootehnie, cu o durată a studiilor de 5 ani.

În anul 1975, Facultățile de Zootehnie și de Medicină Veterinară din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara se unesc organizatoric devenind secții în cadrul noilor Facultăți de Zootehnie și Medicină Veterinară, în timp ce la București cele două facultăți continuă să existe separat.

În 1986, toate facultățile și secțiile din Institutul Agronomic din Iași sunt integrate într-o singură facultate – Facultatea de Agronomie, cu 4 secții: Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară.

Durata studiilor la secția de Zootehnie se reduce la 4 ani, absolvenții primind în continuare titlul de ingineri zootehniști.

Din anul 1990, Facultățile de Zootehnie din amintitele centre universitare devin de sine stătătoare, cu o durată a studiilor de 5 ani.

Din anul universitar 1991-1992 absolvenții Facultății de Zootehnie primesc titlul de inginer-diplomat cu specializarea în Zootehnie.

În anul 2001 s-au făcut demersurile necesare în vederea înființării specializării de Piscicultură, inițiativă aprobată de către C.N.E.A.A., acționându-se și în sensul înființării Centrului de Cercetări Zootehnice Iași.

Din anul 2009, conform normelor Bologna, durata studiilor la zi, pe cicluri universitare, devine 4+2+3 (4 ani licență, 2 ani masterat, 3 ani doctorat cu frecvență).

Începând cu anul universitar 2009/2010, în concordanță cu Planurile strategice și tendința de dezvoltare/restructurare a USAMV Iași și ținând cont de transformările post-aderare apărute în România, în cadrul Facultății de Zootehnie se dezvoltă două specializări noi, Controlul și expertiza produselor alimentare și Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, cu cifră de școlarizare proprie și cu o durată a studiilor de 4 ani.

În cei peste 70 de ani de existență, Facultatea de Zootehnie din Iași și continuatoarea acesteia, respectiv Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul Universității pentru Științele Vieții din Iași a dat un număr de peste 3600 specialiști, din rândul cărora unii au ocupat și/sau ocupă funcții de miniștri, secretari generali și de stat, parlamentari, reputați directori de ferme, funcționari în cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, holdinguri, cadre didactice, directori de institute și stațiuni de cercetare, cercetători, fermieri etc.

Video prezentare FIRAA