Specializarea Zootehnie

Studii universitare de licenţă – Specializarea Zootehnie (ZI / ID)

Anul I

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
  DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Matematică şi statistică 3
2 Biofizică 3
 3 Anatomie, histologie, embriologie 5 4
4 Biologie celulară 5
5 Biochimie 4 3
6 Agricultură generală 4
7 Ecologie şi protecţia mediului 4
8 Informatică 3
9 Microbiologie 4
10 Zooigienă şi bunăstarea animalelor 4
11 Producerea şi conservarea furajelor 4
12 Educaţie fizică (1) (1)
13 Practică de domeniu 4
  DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
  Pachet I
14 Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă 2 2
  Pachet II
15 Economie rurală
Etică şi integritate academică
2
  DISCIPLINE FACULTATIVE
16 Conducerea tractorului 2
17 Administraţie publică 2
  SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL)
18 Psihologia educaţiei 5
19 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului) 5

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Etologie 4 4
2 Fiziologie 5 4
3 Genetică 4 3
4 Reproducerea animalelor 4 4
5 Construcţii zootehnice 4 3
6 Construcţii zootehnice-proiect 1
7 Maşini şi instalaţii zootehnice 4 3
8 Apicultură şi sericicultură 4 3
9 Educaţie fizică (1) (1)
10 Practică de domeniu 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
Pachet I
11   Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă 1 1
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL)
12 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) 5
13 Didactica specialităţii 5

Anul III

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Ameliorarea animalelor 5 4
2 Nutriţia şi alimentaţia animalelor 6 4
3 Nutriţia şi alimentaţia animalelor-proiect 1
4 Patologie animală şi tehnici sanitar-veterinară 5
5 Biotehnologii de reproducere 4
6 Acvacultură 3
7 Cunicultură şi animale de blană 4
8 Tehnologia creşterii cabalinelor 4
9 Tehnologia creşterii suinelor 4
10 Tehnologia creşterii păsărilor 4
11 Tehnologia creşterii bovinelor 4
12 Practică 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
Pachet I
13 Cinegetică
Animale de laborator
2 2
DISCIPLINE FACULTATIVE
14 Echitaţie 2
SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL)
15 Instruire asistată de calculator 2
16 Managementul clasei de elevi 3
17 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1;2) 3 2
17 Examen de absolvire: Nivelul I 5

Anul IV

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Tehnologia creşterii suinelor 5
2 Tehnologia creşterii suinelor-proiect 1
3 Tehnologia creşterii păsărilor 5
4 Tehnologia creşterii păsărilor-proiect 1
5 Tehnologia creşterii bovinelor 5
6 Tehnologia creşterii bovinelor-proiect 1
7 Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor 5 3
8 Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor-proiect 1
9 Tehnologia producţiilor de origine animală 3 4
10 Management şi planificarea afacerilor 4
11 Contabilitate şi analiză economico-financiară 4
12 Marketing 4
13 Zooeconomie 3
14 Animale de companie 2
15 Practică 6
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
Pachet I
16 Managementul proiectelor
Managementul calităţii
1
Pachet II
17 Tehnică experimentală
Consultanţă şi proiectare tehnologică
2
DISCIPLINE FACULTATIVE
18 Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare 2 1