Masterat

Studii de masterat

Ciclu de studii universitare /
Titlul la absolvire

Domeniu

Specializare

Forma de înv.

Durata

Responsabil de program

Studii universitare de masterat (ciclul II) / Master

Zootehnie

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor (A) 
Plan de învăţământ

zi

2 ani

Prof. dr. Ioan Mircea POP

Managementul producţiilor animale (A) 
Plan de învăţământ

Prof. dr. Constantin PASCAL

Nutriţia şi alimentaţia animalelor (A)
Plan de învăţământ

Şef lucr. dr. Cristina RADU-RUSU

Reproducţie şi ameliorare genetică (A)
Plan de învăţământ

Prof. dr. Vasile MACIUC

Managementul exploataţiilor în acvacultură (A)
Plan de învăţământ

Şef lucr. dr. Doina LEONTE

 Studii universitare
 de masterat
 (ciclul II) / Master

*Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Management în industria ospitalității (HoReCa)* 
Plan de învăţământ

zi

2 ani

Şef lucr. dr. Alexandru USTUROI

 Studii universitare
 de masterat
 (ciclul II) / Master

*Ingineria produselor alimentare

Managementul proiectelor și antreprenoriat în domeniul agroalimentar*  
Plan de învăţământ

zi

2 ani

Şef lucr. dr. Gabriel HOHA

A – acreditată
* – sub rezerva obţinerii autorizării provizorii