Relații internaționale

1. Relaţiile internaţionale ale Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iași

Deschide

1.1. Până în anul 1990, fără continuare:

– Universitatea Leipzig – Germania
– Universitatea Giessen – Germania
– Universitatea Praga – Cehia

1.2. După anul 1990, în derulare:

• Universite d’Angers, Departamentul Génie biologique, Franta
– tip de program: Socrates/Erassmus
– data încheierii acordului: anul universitar 1999/2000
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti: 2 studenţi (nivel initial) pe o perioadă de 3 luni;
– mobilităţi cadre didactice: 1 cadru didactic pe o perioadă de 1 săptămână
– responsabil şi persoana de contact: Prof.dr. Benone Păsărin

• Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
– tip de program: Socrates/Erassmus
– data încheierii acordului: anul universitar 2001/2002
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti: 4 studenţi (nivel iniţial) pe o perioadă de 3 luni;
– mobilităţi cadre didactice: 1 cadru didactic pe o perioadă de 3 săptămâni
– responsabil şi persoana de contact: Prof.dr. Ioan Gîlcă

• Institute National Polytechnique de Lorraine – Nancy, Franţa
– tip de program: Socrates/Erassmus
– data încheierii acordului: anul universitar 2002/2003
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti: 1 student (nivel iniţial) pe o perioadă de 6 luni;
– mobilităţi cadre didactice: 1 cadru didactic pe o perioadă de 2 săptămâni
– responsabil şi persoana de contact: Prof.dr. Ioan Gîlcă

• Universita degli Studi di Firenza, Italia
– tip de program: Socrates/Erassmus
– data încheierii acordului: anul universitar 2003/2004
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti: 2 studenţi (nivel iniţial) pe o perioadă de 6 luni;
– mobilităţi cadre didactice: 2 cadre didactice pe o perioadă de 2 săptămâni
– responsabil şi persoana de contact: Prof.dr. Ioan Mircea Pop

• Universite d’Angers, Institut Universitaire de Technologie, Franţa
– tip de program: Leonardo
– data încheierii acordului: anul universitar 2004/2005
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti: nu s-a stabilit încă numărul de studenţi, pe o perioadă de 5 săptămâni
– mobilităţi cadre didactice: nu s-a stabilit încă numărul de cadre didactice şi perioada
– responsabil şi persoana de contact: Prof.dr. Benone Păsărin

• Asociaţia Fermierilor Englezi “Concordia”, Anglia
– tip de program: Programul guvernamental pentru ţările estice, necomunitare
– data încheierii acordului: anul universitar 2003/2004
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti anii II, III si IV – 40 de locuri; pe o perioadă de 4 luni (anul II), respectiv 5 luni (anii III şi IV)
– responsabil şi persoana de contact: Prof.dr. Şteofil Creangă

• Chambre d’Agriculture Main-et-Loire, Centre des Trinottieres a Montrenil Sur Loire, Franţa
– tip de program: tabere de vară
– data încheierii acordului: anul universitar 2003/2004
– scopul programului:
– mobilităţi studenteşti în grupe de câte 4 studenţi pe o perioadă de 3 luni/grupa;
– responsabil si persoana de contact: Prof.dr. Benone Păsărin

• Purdue University, Indiana State, USA
– tip de program: schimb bilateral de studenti si cadre didactice
: cercetari stiintifice comune
: publicarea rezultatelor cercetarii în reviste din spatiul american
– data încheierii si semnarii programului: anul universitar 2009/2010
– responsabil si persoana de contact: Prof.dr. Benone Păsărin

• Sinop University, Turcia
– tip de program: schimb bilateral de studenti si cadre didactice, domeniul Piscicultura
: cercetari stiintifice de interes comun, colaborari de cercetare
: publicarea rezultatelor
– data încheierii si semnarii programului: anul universitar 2009/2010
– responsabil si persoana de contact: Prof.dr. Benone Păsărin

• Superior School of Agriculture Vendôme, Franta
– tip de program: programme d,éducation et formation tout a log de la vie
– scop: mobilitati cadre didactice si studenti
– unitati de învatamânt participante: Facultatea de Zootehnie, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi
– data încheierii si semnarii programului: anul universitar 2009/2010
– responsabil si persoana de contact: Prof.dr. Constantin Pascal

2. Participări ale cadrelor didactice la manifestări științifice internaționale

Deschide

Locul: University Barcelona, Spania
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Usturoi Marius
Manifestarea stiintifica: Annual Meeting of the European Association for Animal Production (EAAP)
Perioada: 21.08.2009 – 28.08.2009

Locul: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, Serbia
Cadru didactic: Prof.univ.dr. Pascal Constantin
Manifestarea stiintifica: Simpozion Stiintific International
Perioada: 5 – 11 octombrie 2009

Locul: University Debrecen, Ungaria
Cadru didactic: Prof.univ.dr. Pascal Constantin
Manifestarea stiintifica: Congres International de Buiatrie 
Perioada: 14 – 18 octombrie 2009

Locul: University Purdue, University Indiana, USA
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Păsărin Benone; Prof.univ.dr. Boisteanu Paul, Prof.univ.dr. Creanga Steofil; Conf.dr. Maciuc Vasile
Manifestarea stiintifica: Conferinta – Toxicity of Copper and Cadmium to Freswater Fishes
Perioada: ianuarie – februarie 2010

Locul: University Kosice, Slovacia
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Gilca Ioan, Sef lucr.dr. Valerica Macovei Gilca
Manifestarea stiintifica: Middle-European Buiatrics Congress
Perioada: 3 – 7 iunie 2010

Locul: University Gent, Belgia
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Usturoi Marius
Manifestarea stiintifica: Symposium European Society for Domestic Animals Reproduction
Perioada: 3 – 7 iunie 2010

Locul: University Zagreb, Croatia
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Usturoi Marius
Manifestarea stiintifica: 45th Croatian and 5th International Syposium on Agriculture
Perioada: 13 – 21 Februarie 2010

Locul: Cracovia, Polonia
Cadru didactic: Prof.univ.dr. Pascal Constantin
Manifestarea stiintifica: European Ruminant Infrastructure Network 
Perioada: 10 – 14 martie 2010

Locul: Tokyo, Japonia
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Boişteanu Paul, Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Usturoi Marius
Manifestarea stiintifica: ICAVS 2010: “International Conference on Animal and Veterinary Sciences”
Perioada: 25 – 31 mai 2010

Locul: Gent, Belgia
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Usturoi Marius
Manifestarea stiintifica: ICAVS 2010: “International Conference on Animal and Veterinary Sciences”
Perioada: 18 iunie 2010 – 27 iunie 2010

Locul: Heraklion, Grecia
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Usturoi Marius
Manifestarea stiintifica: Annual Meeting of the European Association for Animal Production
Perioada: 20 – 29 august 2010 

Locul: Tours, Franta
Cadru didactic: Asist.univ.dr. Radu Rusu Razvan Mihail
Manifestarea stiintifica: European Poultry Conference
Perioada: 22 – 26 august 2010

Locul: Eger, Ungaria
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Pascal Constantin, Prof.univ.dr. Gilca Ioan, Prof.univ.dr. Usturoi Marius, Sef lucr. dr. Valerica Macovei Gilca 
Manifestarea stiintifica: Symposium European Society for Domestic Animals Reproduction
Perioada: 14 – 20 septembrie 2010 

Locul: Eger, Ungaria
Cadru didactic: Prof.univ.dr. Pascal Constantin
Manifestarea stiintifica: Congres International de Buiatrie 
Perioada: 20 – 25 octombrie 2010

Locul: Universitatea Agricola de Stat, Chisinau, Republica Moldova
Cadre didactice: Prof.univ.dr. Vacaru Opriş Ioan, Conf.dr. Maciuc Vasile, Şef lucr. dr Leonte Corne, Şef lucr. dr. Leonte Doina
Manifestarea stiintifica: Simpozion Stiintific 
Perioada: 20 – 25 octombrie 2010

3. Cooperări internaționale privind cercetarea științifică

Deschide

3.1. Domenii si teme de cercetare

3.1.1. Cresterea bovinelor: Ameliorarea productiei de lapte la taurinele aflate in bazinul râului Prut

Universitatea partenera: Universitatea Agricola de Stat, Chisinau, Republica Moldova
Cadre didactice: Prof.dr. Ioan Gilcă, Conf.dr. Maciuc Vasile
Perioada: 2009/2011

3.1.2. Cresterea ovinelor si caprinelor: Metode utilizate in ameliorarea performantelor productive la oile de carne

Unitatea partenera: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun
Cadru didactic: Prof.dr. Pascal Constantin
Perioada: 2009/2012

3.1.3. Cresterea ovinelor si caprinelor: Evaluation des aides directes dans le secteur OVIN et CAPRIN
Unitatea partenera: Agriculture, Nutrition and Development, Paris, Franta
Cadru didactic: Prof.dr. Pascal Constantin
Perioada: 2009/2012

3.1.4. Acvacultura si Ecologie animala: Specii de pesti din apele de munte românesti pe cale de disparitie – Lostrita
Universitatea partenera: Universitatea Angers, Departamentul Génie biologique
Cadru didactic: Prof.dr. Benone Păsărin
Perioada: 2010/2012

3.1.5. Cresterea suinelor: Reglementari noi in cresterea suinelor în conditii de libertate
Unitatea partenera: Camera de Agricultura Maine-et-Loire, Centrul experimental Trinottieres
Cadru didactic: Prof.dr. Benone Păsărin
Perioada: 2010/2012

3.1.6. Apicultura si Sericicultura: Breeding of improved mulberry and silkworm varieties and development of technologies for commercial cocoon production
Unitatea partenera: Statiunea Experimentala Sericicola Vratza, Bulgaria
Cadre didactice: Prof.dr. Ştefan Lazăr; Şef lucr.dr. Marius Doliş
Perioada: 2009/2011

3.1.7. Cresterea pasarilor: Contributii la identificarea unor factori implicati în protectia naturala a oualor destinate consumului
Unitatea partenera: INRA Tours, Franta
Cadru didactic: Prof.dr. Usturoi Marius
Perioada: 2009/2012

4. Alte activități care fac obiectul relațiilor internaționale ale Facultătii de Ingeria Resurselor Animale și Alimentare

Deschide

4.1. Parteneriat cu Universitatea Autonoma Barcelona (prof.dr. Bonaventura Guamez), în vederea demararii proiectului “Realizarea unei ferme pilot de crestere a caprelor autohtone”
– perioada de colaborare 2005-2010
– finantator: Banca Mondiala, U.S.A.M.V. Iasi

4.2. Parteneriat cu Universitatea Autonoma Barcelona (prof.dr. Bonaventura Guamez), în vederea demararii proiectului “Realizarea unei fabrici pilot pentru procesarea laptelui de capra”
– perioada de colaborare 2007-2010
– finantator: Banca Mondiala, U.S.A.M.V. Iasi

5. Cadre didactice cu responsabilități în cadrul unor Comisii, Paneluri, Organizații multinaționale

Deschide

Prof.univ.dr. Ioan Vacaru Opris – Expert al Camerei Europene de Experti

Prof.univ.dr. Benone Păsărin – membru al High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, ONU-FAO

6. Cadre didactice cu responsabilități în Comitete și Organizații Științifice Internaționale cu profil ingineresc

Deschide

Prof.univ.dr. Benone Păsărin

    • membru al World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Biological and Life Sciences
    • recenzent, Revista Food Control, Elsevier Editorial System, Nedherlands

Prof.univ.dr. Constantin Pascal

    • membru al World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Biological and Life Sciences
    • membru al Committee of Biotechnology in Animal Husbandry, Zenan Institut, Serbia