Informații Generale

Studii universitare de licenţă

Perioada de înscriere

Admiterea va avea loc în luna iulie 2023. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2023.

Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 10-21 iulie 2023, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 04 – 07 septembrie 2023.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (20 iulie 2023, respectiv 6 septembrie 2023).

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 22 iulie 2023, respectiv 08 septembrie 2023.

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor la USV din Iaşi, se face prin concurs, pe baza notelor obţinute la probele de bacalaureat, după cum urmează:

  1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
  2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%
Număr de locuri

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – LOCURI PENTRU TINERI ROMÂNI

Domeniul Specializarea Nr. locuri
Domenii prioritare de dezvoltare Absolvenţi licee din mediul rural
Buget* Taxă Buget Taxă
Zootehnie Zootehnie (4 ani) 30 10 2 2

Piscicultură şi acvacultură

(4 ani)

20
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

(4 ani)

41 20 1 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare (4 ani) 41 20 1
TOTAL

132+1*+2**

+1***

50 4 3

* locuri pentru rromi
 ** locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială
 *** locuri pentru persoane cu nevoi speciale/dizabilităţi
**** locuri destinate formării cadrelor didactice

 

LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Domeniul Programul de studii Nr. locuri
cu bursă fără bursă cu taxă
Zootehnie Zootehnie (4 ani) 3 2 1
Piscicultură şi acvacultură (4 ani)
Inginerie şi management
în agricultură şi
dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (4 ani) 3 2 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare (4 ani) 3 2 1
TOTAL 9 6 3