Informații Generale

Perioada de înscriere

Admiterea va avea loc în luna iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.

Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 11-22 iulie 2022, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 05 – 08 septembrie 2022.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 23 iulie 2022, respectiv 09 septembrie 2022.

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor la USV din Iaşi, se face prin concurs, pe baza notelor obţinute la probele de bacalaureat, după cum urmează:

  • nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
  • nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Candidaţii din lista finală, situaţi sub “linia de admitere”, vor fi declaraţi “rezerva” pot fi înscrişi pe bază de cerere, în limita locurilor aprobate de Senat, ca studenţi în regim cu taxă/buget.

Fise de inscriere la admitere – MASTER

Număr de locuri

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – LOCURI PENTRU TINERI ROMÂNI

Domeniul Specializarea Nr. locuri
Domenii prioritare de dezvoltare Absolvenţi licee din mediul rural
 Buget*   Taxă   Buget   Taxă 
Zootehnie Zootehnie (4 ani) 30 10 2 2
Piscicultură şi acvacultură
(4 ani)
20
Inginerie şi management
în agricultură şi
dezvoltare rurală
Inginerie şi management în
alimentaţia publică şi agroturism
(4 ani)
45 20 1 1
Ingineria produselor
alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare (4 ani) 44 20 1

 

LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Domeniul

Programul de studii

Nr. locuri

cu bursă

fără bursă

cu taxă

Zootehnie

Zootehnie (4 ani)

1

2

1

Piscicultură şi acvacultură (4 ani)

Inginerie şi management
în agricultură şi
dezvoltare rurală

Inginerie şi management în
alimentaţia publică şi agroturism (4 ani)

1

2

1

Ingineria produselor
alimentare

Controlul şi expertiza produselor
alimentare (4 ani)

1

2

1