Doctorat

Studii universitare de doctorat
Ciclu de studii universitare / Titlul la absolvire Domeniu Specializare / conducător de doctorat Forma de înv. Durată Responsabil de program
Studii universitare de doctorat (ciclul III) / Doctor în zootehnie Zootehnie Alimentaţia animalelor
Prof. dr. Ioan-Mircea Pop
zi 3 ani SDSI
ff.
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Prof. dr. Ioan Gîlcă
Prof. dr. Vasile Maciuc
zi
ff.
Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
Prof. dr. Benone Păsărin
zi
ff.
Genetică
Prof. dr. Şteofil Creangă
zi
ff.
Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Prof. dr. Marius Giorgi Usturoi
zi
ff.
Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor
Prof. dr. Constantin Pascal
zi
ff.

Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor
Prof. dr. Paul Corneliu Boişteanu

Nutriție
Prof.dr. Daniel Simeanu

zi
ff.