Specializarea Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor

Studii universitare de master – Specializarea Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Alimentaţia animalelor în exploataţii ecologice 6
2 Optimizarea alimentaţiei la rumegătoare 10
3 Optimizarea alimentaţiei la monogastrice 10
4 Elemente de management al calităţii 4
5 Practică şi activitate de cercetare 30