Proiecte de cercetare

Cercetare științifică pe bază de proiecte

1. Proiecte ADER 2019-2022. Plan Sectorial

Nr. contract

Denumire

Director contract

Membrii echipei

Perioadă desfăşurare

PS 817

Cercetări privind elaborarea tehnologiei de ameliorare a ovinelor din linia de lapte Bacău în vederea creșterii performanțelor productive

Pascal Constantin

Nacu Gherasim

Ivancia Mihaela

2018-2022

PS 814

Stabilizarea genetică a unui nou ecotip ovin specializat pentru producţia de pielicele și carne la rasa Karakul

Pascal Constantin

Nacu Gherasim

2018-2022

2. Proiecte POCU

Nr. contract

Denumire

Director contract

Membrii echipei

Perioadă desfăşurare

379/6/21/124388

Măsuri active pentru creşterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate

BREZULEANU Carmen Olguța

Brezuleanu Stejărel, Vîntu Vasile, Miron Liviu, Boișteanu Paul, Simeanu Daniel, Simeanu Cristina, Lazăr Roxana, Radu-Rusu Răzvan,

2019-2021

3. Proiecte POC 2014-2020

Nr. contract

Denumire

Director contract

Membrii echipei

Perioadă desfăşurare

F1920011X220112407285

(AFIR)

Dezvoltare durabilă prin acțiuni de informare și instruire pe teritoriul GAL Codrii Pașcanilor

Hoha Gabriel Vasile

Razvan Radu Rusu

Nistor Cătălin

Pavel Evelina

Iulie 2020-iunie 2021

 

4. Proiecte FDI

Nr. contract

Denumire

Director contract

Perioadă desfăşurare

CNFIS-FDI-2021-0090

Nr. 6640/11.05.2021

Susținerea activităților antreprenoriale a studenților din cadrul USAMV Iași

Simeanu Daniel

Mai 2021 – Dec. 2021

5. Contracte de cercetare internatională – Scopes, FP7, COST, etc

Nr. contract

Denumire

Director contract

Membrii echipei

Perioadă desfăşurare

REGF 21

European/

REGION 2 and 7 Agriculture, fisheries

In asteptare, considerat eligibil (suma propusă 1000 000 E)

Sustanable network of aquaculture and fishery AQFINEC

Director Romania
B. Pasarin

Director:

Armenian National Agrarian University Yerevan

Parteneri :

USAMV Iasi,

Sumy National Agrarian University Ukraine,

Tashkent Institute of Irigation and Agricultural Mechanization Engineers,

University of Porto,

University of Dubrovnik

Pasarin B.

Lipsa F.

Simeanu C.

Hoha G.V.

Nacu G.

Nistor C. E.

2021-2023

6. Contracte cu agenţi economici

Nr. contract

Denumire

Director contract

Membrii echipei

Perioadă desfăşurare

Fond privat

Prestari servicii

Piscicola Podișu, Iași

Nr. 227/2020

Insusirile nutritive ale carnii de crap Moldova Podu Iloaie – efectuare analize de laborator

B. Pasarin

Bădilaş Nicolaie Iulian

Cioran Cezar Mihai

 

2020-2021

4979 / 15.11.2019

Cercetări privind producerea nutrețurilor combinate in relație cu siguranța alimentelor Beneficiar: ProFeed Bucuresti

Pop Mircea

Pop Cecilia, Radu-Rusu Cristina, Lapusneanu Dragos

2019-2022

9573 / 16.06.2019

Cercetări privind utilizarea unor resurse furajere specifice in alimentatia păsărilor și analiza performanțelor obținute. Beneficiar: Avicola Lumina

Pop Mircea

Pop Cecilia

Radu Rusu Cristina

Nacu Gherasim, Lăpusneanu Dragos

2019-2022

16924/30.09.2021

Cercetări privind optimizarea alimentație taurinelor pentru carne

Simeanu Daniel

I.M. Pop,

C.G. Radu-Rusu,

R. Donosă,

M.A. Davidescu,

D.M. Lăpușneanu,

M. Matei

2021 –2022

18531/28.10.2021

Studiu privind optimizarea alimentației suinelor din jud. Constanța

Simeanu Daniel

Oct 21 – Feb. 22