Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Cu un profil extins pe trei domenii de studii și având programe de studii pe toate ciclurile de învățământ superior, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale si Alimentare are această denumire din anul 2021, fiind continuatoarea Facultății de Zootehnie înființată în anul 1951, în cadrul fostului Institut Agronomic Iași.

Universitate

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

De ce FIRAA?

Specializarea
Zootehnie

Specializarea
Piscicultură şi acvacultură

Specializarea
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Specializarea
Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism

Harta campusului USV

Toate locațiile pe care trebuie să le cunoști ca student al Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași