Specializarea Managementul Producţiilor Animale

Studii universitare de master – Specializarea Managementul Producţiilor Animale

Anul I

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Managementul producţiilor la taurine 8
2 Managementul reproducţiei animalelor de fermă 8
3 Managementul producţiilor la ovine şi caprine 8
4 Managementul producţiei la suine 8
5 Managementul parcurilor de vânătoare 5
6 Managementul producţiilor avicole 8
7 Nutriţie şi alimentaţie specială 7
8 Etică şi integritate academică 2
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
9 Metodologia cercetării ştiinţifice
Metode moderne în cercetarea științifică
6

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Procesarea producţiilor animale şi piscicole 8
2 Managementul producţiilor la iepuri şi animale de blană 6
3 Managementul producţiilor piscicole 7
4 Managementul producţiilor piscicole-proiect 2
5 Managementul proiectelor 5
6 Managementul proiectelor – proiect 2
7 Practică şi activitate de cercetare 30