Informații Generale

Studii universitare de master

Admiterea va avea loc în luna iulie 2023. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2023.

Înscriere a candidaţilor se face on-line sau la sediul facultăţilor în perioada 26 iunie–04 iulie 2023, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 04-07 septembrie 2023.

 

Anunţ Interviu Master

Platforma pentru înscrierea on-line se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (03 iulie, respectiv 06 septembrie 2023).

Admiterea candidaţilor la master, la toate domeniile/specializările se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:

  1. proba de interviu/test on-line cu aprecierea prin ”admis” sau ”respins”, în perioada 26 iunie – 04 iulie 2023, (în ultima zi doar între orele 8-12), respectiv 04 – 07 septembrie 2023 (în ultima zi doar între orele 8-12);
  2. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă.

Afişarea rezultatelor pentru studiile de masterat va avea loc în data de 05 iulie 2023, respectiv 08 septembrie 2023.

 

Număr de locuri

Domeniu

Specializare

Locuri pentru români domenii prioritare

Locuri pentru tineri români de pretutindeni

buget

taxă

cu bursă 

fără bursă

cu taxă

Zootehnie

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor

(2 ani)

20

10

1

2

1

Managementul producţiilor animale (2 ani)

Nutriţia şi alimentaţia animalelor (2 ani)

Reproducţie şi ameliorare genetică (2 ani)

Managementul exploataţiilor în acvacultură (2 ani)

Ingineria produselor alimentare

Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar

15

5

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Management în industria ospitalităţii

15

5

TOTAL

50 + 1*

20

1

2

1

* Locuri pt rromi