Informații Generale

Studii universitare de master

Admiterea va avea loc în luna iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.

Înscriere a candidaţilor se face on-line sau la sediul facultăţilor în perioada 27 iunie–04 iulie 2022, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 05-08 septembrie 2022.

 

Anunţ Interviu Master

Platforma pentru înscrierea on-line se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (03 iulie, respectiv 07 septembrie).

Admiterea candidaţilor la master, la toate domeniile/specializările se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:

a. proba de interviu/test on-line cu aprecierea prin ”admis” sau ”respins”, în data de 05 iulie 2022, între orele 8-12, respectiv 09 septembrie 2022, între orele 8-12;

b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă.

Afişarea rezultatelor pentru studiile de master va avea loc în data de 05 iulie 2021, respectiv 09 septembrie 2022.

Domeniu

Specializare

Locuri pentru români-domenii prioritare

Locuri pentru
tineri români de pretutindeni

 buget 

taxă 

 cu bursă 

fără bursă 

cu taxă 

Zootehnie

Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor (2 ani)

120

15

1

3

1

Managementul producţiilor animale
(2 ani)

Nutriţia şi alimentaţia animalelor
(2 ani)

Reproducţie şi ameliorare genetică
(2 ani)

Managementul exploataţiilor în acvacultură(2 ani)