Specializarea Managementul Proiectelor şi Antreprenoriat în Domeniul Agroalimentar

Studii universitare de master – Specializarea Managementul Proiectelor şi Antreprenoriat în Domeniul Agroalimentar

Anul I

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Antreprenoriat și dezvoltare durabilă 6
2 Managementul proiectelor I (inițierea și planificarea resurselor umane, material, financiare și a timpului) 9
3 Metode moderne de valorificare a produselor agroalimentare I (VEGETALE) 8
4 Business Coaching si leadership 4
5 Legislația UE în domeniul fondurilor europene 6
6 Managementul proiectelor II (execuția, monitorizarea și controlul, încheierea proiectului) 10
7 Metode moderne de valorificare a produselor agroalimentare II (ANIMALE) 8
8 Etică şi integritate academică 2
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
9 Metode moderne de cercetare
Comunicare și negociere
4
DISCIPLINE FACULTATIVE
10 Limba engleza-1 2
11 Limba engleza-2 2

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Proiectare tehnologică în producția animală (tehn. ovine, taurine, suine și păsări) 6
2 Proiectare tehnologică în industria alimentară 9
3 Elaborarea planului de afaceri 9
4 Achizitii publice 3
5 Evidența contabilă aplicată 3
6 Practică de specialitate şi activitate de cercetare 30
DISCIPLINE FACULTATIVE
7 Limba engleza-3 2