Specializarea Reproducţie şi Ameliorare Genetică

Studii universitare de master – Specializarea Reproducţie şi Ameliorare Genetică

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Imunogenetică şi imunomodularea producţiilor animale 8
2 Biologia vânatului 5
3 Optimizarea alimentaţiei animalelor de reproducţie 5
4 Legislaţia U.E. privind biotehnologiile de reproducţie şi selecţia la animale 8
5 Practică şi activitate de cercetare 30
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
6

Managementul proiectelor 
Managementul firmei şi plan de afaceri

4