Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Studii universitare de licenţă – Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Anul I

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Matematică și statistică 4
2 Fizică 6
3 Chimie anorganică şi analitică 4 5
4 Chimie organică 6
5 Chimie fizică şi coloidală 5
6 Informatică aplicată 4 6
7 Biochimie 3
8 Biologia producţiilor 3
9 Ecologie şi protecţia mediului 3
10 Grafică asistată pe calculator 4
11 Educaţie fizică (1) (1)
DISCIPLINE OPŢIONALE
  Pachet I
12 Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă 2 3
Pachet II
13 Politici şi strategii globale de securitate alimentară
Comportamentul consumatorului
2
DISCIPLINE FACULTATIVE
14 Comunicare şi relaţii publice 3
15 Administraţie publică 3
SEMINAR PEDAGOGIC
16 Psihologia educaţiei 5
17 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului) 5

Anul II

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
  DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Analiză senzorială 5 4
2 Microbiologie generală 5
3 Chimia alimentelor 5
4 Principiile nutriţiei umane 4
5 Ambalarea, etichetarea şi designul în industria alimentară 4
6 Merceologia produselor alimentare 4 4
7 Tehnologii generale în industria alimentară 3 2
8 Tehnologii generale în industria alimentară – Proiect 2
9 Utilaje în industria alimentară 5
10 Microbiologie specială 3
11 Educaţie fizică (1) (1)
12 Practică tehnologică în domeniu 4
DISCIPLINE OPŢIONALE
Pachet I
13   Limbă străină (se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă 1 1
Pachet II
14 Legislaţie în industria alimentară
Inocuitatea produselor alimentare
2
  Pachet III
15 Elemente de inginerie electrică
Elemente de inginerie mecanică
2
 DISCIPLINE FACULTATIVE
16 Economie generală 3
17 Tehnică experimentală 3
  SEMINAR PEDAGOGIC
18 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) 5
19 Didactica specialităţii 5

Anul III

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Tehnologii generale vegetale 4
2 Tehnologii generale animale 4
3 Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală 1 (legume și fructe) 3
4 Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală 2 (băuturi) 4
5 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 1 (prod. avicole și apicole) 4
6 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 2 (lapte și prod. lactate) 4
7 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 2 (lapte și prod. lactate)-proiect 2
8 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 3 (carne și preparate) 4
9 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 3 (carne și preparate)-proiect 2
10 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 4 (pește și prod. acvatice) 4
11 Tehnologia produselor alimentare de origine animală 4 (pește și prod. acvatice)-proiect 2
12 Marketing 3
13 Managementul proiectelor 5
14 Aditivi şi ingrediente în industria alimentară 5
15 Operații unitare în industria alimentară 3
16 Practică tehnologică de specialitate 4
DISCIPLINE OPŢIONALE
Pachet I
17 Reologie alimentară
Contabilitate şi gestiunea unităţilor alimentare
2
Pachet II
18 Etică în industria alimentară
Etică şi integritate academică
1
DISCIPLINE FACULTATIVE
19 Norme şi tehnica securităţii muncii în industria alimentară 3
SEMINAR PEDAGOGIC
20 Instruire asistată de calculator 2
21 Managementul clasei de elevi 3
22 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1,2) 3 2
23 Examen de absolvire: Nivelul I 5