Specializarea Managementul Calităţii şi Siguranţei Alimentelor

Studii universitare de master – Specializarea Managementul Calităţii şi Siguranţei Alimentelor

Anul I

Nr. crt. Denumirea disciplinei Nr. credite
Sem. I Sem. II
DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Producţii zootehnice alimentare 8
2 Managementul calităţii 10
3 Managementul siguranţei alimentelor 10
4 Merceologie alimentară 10
5 Protecţia consumatorului 8
6 Trasabilitatea alimentelor 8
7 Etică şi integritate academică 2
DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE)
8 Metodologia cercetării ştiinţifice
Metode moderne în cercetarea științifică
4

Anul II

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Nr. credite

Sem. I

Sem. II

  DISCIPLINE OBLIGATORII

1

  Controlul calităţii produselor alimentare

8

2

  Controlul producţiei agroalimentare ecologice

8

3

  Auditul calităţii

8

4

  Principii de nutriţie umană şi toxicologie alimentară

6

5

  Practică şi activitate de cercetare

30