Departamente

Control, expertiză şi servicii

Director de departament interimar

Prof. univ. dr. Paul Corneliu Boişteanu
e-mail: paul.boisteanu@iuls.ro

Lista personalului didactic al Departamentului "Control, expertiză şi servicii"

Prof. univ. dr. Paul BOIŞTEANU
Prof. univ. dr. Mircea Ioan POP
Prof. univ. dr. Şteofil CREANGĂ
Prof. univ. dr. Daniel SIMEANU
Conf. univ. dr. Mihaela IVANCIA
Conf. univ. dr. Carmen-Olguţa BREZULEANU
Conf. univ. dr. Roxana-Dana BUCUR
Conf. univ. dr. Roxana LAZĂR
Conf. univ. dr. Alexandru USTUROI
Şef lucrări dr. Doina LEONTE
Şef lucrări dr. Cristina-Gabriela RADU-RUSU
Şef lucrări dr. Raluca-Elena DONOSĂ
Asist. univ. dr. Dragoş Mihai LĂPUŞNEANU
Asist. univ. dr. Mădălina Alexandra DAVIDESCU
Asist. univ. dr. Mădălina MATEI
Asist. univ. dr. Silvia Ioana PETRESCU

Resurse animale şi tehnologii

Director de departament

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
e-mail: marius.usturoi@iuls.ro

Lista personalului didactic al Departamentului "Resurse animale şi tehnologii"

Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
Prof. univ. dr. Benone PĂSĂRIN
Prof. univ. dr. Ioan GÎLCĂ
Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
Prof. univ. dr. Vasile MACIUC
Prof. univ. dr. Marius DOLIŞ
Prof. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU
Conf. univ. dr. Cristina SIMEANU
Şef lucrări dr. Gherasim NACU
Şef lucrări dr. Bogdan Vlad AVARVAREI
Şef lucrări dr. Gabriel HOHA
Şef lucrări dr. Corneliu LEONTE
Şef lucrări dr. Lenuţa FOTEA
Şef lucrări dr. Cătălin Emilian NISTOR
Asist. univ. dr. Claudia PÂNZARU
Prof. univ. dr. consultant Ioan VACARU-OPRIŞ