Învăţământ la distanţă

Plan de Învățământ

Documentul va fi publicat în curând.

Orar

Taxe

Studenţii de la ID pot achita taxa de şcolarizare în contul RO44TREZ40620F330500XXXX – USV Iaşi, cod fiscal 4541840 cu menţiunea pe ordinul de plată: “Taxa de şcolarizare ID pentru studentul …”

Copia după chitanţă poate fi trimisă pe adresa casierie_zoo@uaiasi.ro