Centrul de Cercetări Agronomice Iaşi

Înfiinţare. Scurtă prezentare

Centrul de Cercetări Agronomice Iaşi (cod de identificare 163/26.01.2001 şi certificat nr. 24/CC-B) este un organism academic fără personalitate juridică şi a luat fiinţă la iniţiativa şi prin strădania Prof. univ. dr. Gerard Jităreanu şi a Prof. univ. dr. Constantin Leonte, din necesitatea obiectivă de a asigura suport logistic şi de a focaliza demersurile ştiinţifice ale corpului profesoral, studenţilor de la Facultatea de Agricultură din Iaşi şi ale specialiştilor în domeniul agricol din Moldova, inclusiv prin oferirea de informaţii la zi despre oportunităţile de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale.

Arii de cercetare

Preocupările membrilor Centrului de Cercetări Agronomice Iaşi şi ale colaboratorilor săi sunt concentrate în următoarele arii de cercetare:

 • Cercetări fundamentale şi aplicative, de inovare şi transfer tehnologic în agricultură şi industrii alimentare;
 • Protecţia şi îmbunătăţirea resurselor naturale ale agriculturii, ameliorarea stării de sănătate a plantelor şi, în general, a produselor vegetale;
 • Promovarea conceptelor sistemice în domeniul agriculturii prin cercetări interdisciplinare şi diseminarea informaţiei stiinţifice;
 • Structura şi eficienţa exploataţiilor agrozootehnice, optimizarea consumurilor energetice şi agroturismul montan.

Activitatea centrului de cercetare

Activitatea Centrului de Cercetări Agronomice Iaşi se concretizează în:

 • identificarea temelor de cercetare în concordanţă cu obiectivele concrete ale dezvoltării orientate spre directii performanţe şi cu impact în comunitatea ştiinţifică şi sectorul economic;
 • identificarea şi accesarea fondurilor pentru finanţarea activităţii de cercetare, expertizare, consultanţă, transfer tehnologic şi asistenţă tehnică în domeniul agricol;
 • iniţierea, analizarea şi avizarea documentaţiilor aferente proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă;
 • formarea şi dezvoltarea resursei umane înalt calificate pentru cercetare ştiinţifică performanţă;
 • crearea premiselor pentru integrarea cercetării ştiinţifice agronomice în circuitul european şi mondial de valori, prin participarea la reţele şi programe internaţionale;
 • organizarea de workshop-uri pentru promovarea accesului proiectelor de cercetare românesti la Programul cadru 6 al Uniunii Europene;
 • analizarea şi avizarea rapoartelor de cercetare anuale întocmite de directorii de proiect;
 • facilitarea schimbului de experienţă între cadre didactice şi cercetători prin organizarea de simpozioane ştiinţifice şi asigurarea mobilităţilor în cadrul parteneriatelor existente intre Facultatea de Agricultură din Iaşi şi facultaţile de profil din alte ţări;
 • extinderea bazei materiale, inclusiv de informare, pentru cercetare;
 • valorificarea rezultatelor cercetării – inclusiv a celei specifice perfecţionării prin doctorat – prin lucrări ştiinţifice, brevete, transfer tehnologic şi editare de carte universitară.

Echipa de conducere

Activitatea Centrului de Cercetări Agronomice Iaşi este coordonată de Consiliul ştiinţific al Facultăţii de Agricultură, în următoarea componenţă:

Conf. dr. Denis ŢOPA, decan
Prof. dr. Stejărel BREZULEANU, prodecan
Conf. dr. Florin-Daniel LIPŞA, prodecan
Prof. dr. Daniel BUCUR, director de departament
Prof. dr. Culiţă SÎRBU, director de departament
Prof. dr. Carmen COSTULEANU, director de departament
Conf. dr. Petru-Marian CÂRLESCU, director de departament

Date de contact

Director centru: Conf. dr. Denis ŢOPA

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, Iaşi, 700490
Telefon/Fax: 0232 407.445
E-mail: topadennis@uaiasi.ro