Specializarea PSMP

Planuri de învățământ

Specializarea Producerea de Sămânţă și Material de Plantat |  Domeniul Agronomie

Anul I

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul I / 1st Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Bazele genetice ale producerii de sămânţă
Genetic principles of seed production
9
2 Metode moderne de ameliorare
Modern methods of plant breeding
9
3 Resurse genetice vegetale
Plant genetic resources
9
4 Producerea seminţelor la cereale şi leguminoase
Cereal and pulse crops seed production
7
5 Producerea seminţelor la plantele tehnice
Industrial crops seed production  
7
6 Producerea seminţelor la plantele furajere
Fodder crops seed production
7
7 Etică și integritate academică
Academic ethics and integrity
2
8 Practică
Practicum
5
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
9 Limba străină*
Foreign language*
3 2

*La alegere: engleză, franceză sau germană / to choose between: English, French or German

Anul II

Nr / No

Denumire disciplină

Subject

Sem I Sem II

Anul II / 2nd Year

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES
1 Controlul şi certificarea loturilor semincere
Seed control and certification
7
2 Norme metodologice privind sămânţa şi materialul de plantat
Methodological standards regarding seed and planting material
5
3 Condiţionarea, conservarea şi comercializarea materialului semincer
Seed control, preservation and trade
7
4 Agricultura digitală
Digital agriculture
6  
5 Practică şi cercetare de specialitate*
Practicum
30
DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES
5 Biotehnologii în producerea de sămânţă
Biotechnology in seed production
5
Culturi in vitro
In Vitro cultures