Departamentul de Pedotehnică

Conducerea Departamentului de Pedotehnică

Lista personalului didactic al Departamentului de Pedotehnică

Prof. dr. Gerard JITĂREANU

 • Agrotehnică;
 • Tehnică experimentală;
 • Ingineria conservării solului şi apei.

Prof. dr. Daniel BUCUR

 • Îmbunătăţiri funciare;
 • Geniu rural;
 • Irigarea culturilor;
 • Hidrologie şi hidrogeologie.

Prof. dr. Costică AILINCĂI

 • Agrotehnică;
 • Agrotehnica zonelor de deal şi de munte;
 • Gestionarea fertilităţii solului.

Prof. dr. Radu ROŞCA

 • Instalaţii frigorifice şi de climatizare;
 •  Expl. maşinilor şi instalaţiilor zootehnice;
 •  Elemente de inginerie frigului.

Prof. dr. Ioan ŢENU

 • Maşini horticole;
 • Operatii şi aparate în industria alimentară.
 • Utilaje în industria alimentară.

Prof. dr. Denis ŢOPA

 • Agrotehnică

 • Agronomie

 • Fizica solurilor agricole

 • Sisteme de lucrări conservative ale solului

 • Tehnica experimentală

Conf. dr. Feodor FILIPOV

 • Pedologie
 • Geologie şi pedologie.

Conf. dr. Eugen TEODORESCU SOARE

 • Pedologie agricolă;
 • Ştiinţa solului în producţia horticolă ecologică.

Conf. dr. Lucian RĂUS

 • Agrochimie

 • Combaterea integrată a buruienilor

 • Metode moderne de cercetare

Conf. dr. Esmeralda CHIORESCU

 • Îmbunătăţiri funciare;
 • Regularizarea cursurilor de apă.

Şef lucr. dr. Constantin CHIRILĂ

 • Rezistenţa materialelor şi organe de maşini;
 • Automatizarea proceselor tehnologice în industria alimentară;
 • Expl. maşinilor şi instalaţiilor zootehnice.

Şef lucr. dr. Oprea RADU

 • Cadastru agricol;
 • Topografie şi cartografie;
 • Bonitarea terenurilor agricole.

Şef lucr. dr. Cristian HUŢANU

 • Topografie, cadastru şi desen tehnic;
 • Organizarea terenurilor agricole;
 • Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare.

Şef lucr. dr. Vlad-Nicolae ARSENOAIA

 • Operaţii unitare în industria alimentară
 • Utilaje pentru agricultură și industria alimentară
 • Utilaje şi instalaţii în industria alimentară
 • Grafică asistată pe calculator
 • Agricultură digitală
 • Agricultură de precizie

Șef lucr. dr. Virgil VLAHIDIS

 • Instalaţii frigorifice;
 • Maşini horticole;
 • Baza energetică.

Şef lucr. dr. Anca Elena CALISTRU

 • Agrotehnică
 • Agricultură generală

Șef lucr. dr. Diana Elena BOLOHAN

 • Fertilitatea solului;
 • Tehnici și metode de analiză chimică.

Asist. dr. Constantin Liviu BUTNARU

 • Inginerie mecanică pentru agricultură
 • Inginerie mecanică pentru industria alimentară
 • Agricultură digitală
 • Agricultură de precizie
 • Mecanica fluidelor

Cercetător științific II Irina Gabriela CARA

 • Metode și tehnici de analiză instrumentală
 • Erbicide